PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Znaczenie publicznych inwestycji kultury dla reurbanizacyjnego rozwoju miasta

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Function of public investments in cultural infrastructure within reurbanization model of city’s development
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
PL
Współczesne miasta trawią problemy degradacji, suburbanizacji i depopulacji, jednocześnie jako historycznie nawarstwione krajobrazy niosą w sobie istotne wartości: gospodarcze, społeczne i kulturowe. Rozwój reurbanizacyjny ma na celu odnowę przestrzeni, które utraciły dotychczasową funkcjonalną i formalną aktualność i atrakcyjność. Miejskie projekty inwestycyjne, które chronią i wykorzystują historyczne dziedzictwo, są jednym z narzędzi jego wdrożenia. Artykuł na przykładzie analizy wybranych inwestycji z zakresu infrastruktury kultury prezentuje reurbanistyczne skutki ich realizacji.
EN
Cities in recent times suffer from deterioration, suburbanization and depopulation, although as the historically evolved townscapes, they bring economic, social and cultural assets. The reurbanization activates and renews the areas, which lost their functional and formal attractiveness and actuality. The public investments, which protect and capitalize the historical heritage of the cities are the main tool to implement this vector of development. This paper, on the example of analysis of selected group of public investments, which took place in a historic townscape of Szczecin, focuses on significance of the cultural and historical values and presents their catalytic effect on further city development.
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Projektowania Krajobrazu, esochacka@zut.edu.pl
Bibliografia
 • 1. Billert A., 2012. Wypowiedź podczas wykładu na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej
 • 2. Heczko-Hyłowa E., Reurbanizacja - odnowa śródmieść w zrównoważonym rozwoju zwartych miast, Urbanista 3/2008
 • 3. Kemmann G., 1929. 50 Jahre Stettiner Strassenbahn 1879- 1929, Stettin: Eigenverlag
 • 4. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Szczecina, Szczecin 2017, [cited:15.07.2017] http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/BS/LPR_2017_marzec.pdf
 • 5. Maslow A.H. 1997. Motivation and Personality, Third Edition, by Pearson,
 • 6. Murzyn-Kupisz M., Gwosdz K., 2010. Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego, Uniregio Centrum Studiów Gospodarczych, Kraków, http://www.archiwum.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/1_104.pdf, [dostęp/access: 2017-06-17]
 • 7. Paziewski M., 2013Grudzień 1970 w Szczecinie, Szczecin: IPN
 • 8. Pęski W. 2003. Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Warszawa: Arkady
 • 9. Podgajna E. Nowa Filharmonia na placu po Konzerthousie? [w:] Gazeta Wyborcza,1.06.2006 [dostęp/access: 2017-06-15]
 • 10. Sochacka-Sutkowska E., Idea zrównoważonego rozwoju a polityka przestrzenna miasta, Studia PAN KPZK vol. CLII/2013, pp.413-425
 • 11. http://projektyrpo.wzp.pl/ dostęp: 15 czerwca 2017
 • 12. http://swiatowy.org/bilety/zajezdnie/niemierzyn.html
 • 13. httpp/muzeumtechniki.eu dostęp: 13 czerwca 2017
 • 14. http://encyklopedia.szczecin.pl
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-eaa5d286-8101-4995-b5e1-bf0a45aadc8e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.