Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ea60436c-1fe6-4d5b-bddd-50d3ee4b903e

Czasopismo

Inżynieria i Budownictwo

Tytuł artykułu

Zasady stosowania i projektowania wzmocnienia gruntu metodą wgłębnego mieszania na mokro (DSM)

Autorzy Topolnicki, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Best Practices in the Implementation and Design of Wet Deep Soil Mixing (DSM)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono uaktualnione wytyczne stosowania i projektowania wgłębnego mieszania gruntu na mokro, oparte na polskich doświadczeniach. Szczególną uwagę zwrócono na właściwości i zasady projektowania cementogruntu, które mają podstawowe znaczenie. Wykonawcze aspekty mieszania gruntu uwzględniono tylko w zakresie ich wpływu na projektowanie.
EN Presented are updated recommendations of wet deep soil mixing implementation and design, with reference to Polish practice. Particular attention has been paid to the properties and principles of design of stabilised soil. Aspects related to the execution of soil mixing are only taken into account in terms of their influence on design.
Słowa kluczowe
PL wzmocnienie gruntu   metoda wgłębnego mieszania   DSM   stosowanie   projektowanie geotechniczne   cementogrunt   wytrzymałość   cement   wytrzymałość na ściskanie   moduł odkształcenia   pełzanie   trwałość   osiadanie   sztywność podparcia  
EN ground reinforcement   deep mixing method   DSM   application   geotechnical design   cementground   strength   cement   compressive strength   deformation modulus   creep   durability   subsidence   support stiffness  
Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Rocznik 2018
Tom R. 74, nr 1
Strony 3--16
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz., il., tab.
Twórcy
autor Topolnicki, M.
  • KELLER POLSKA Sp. z o.o.
Bibliografia
[1] Brożek-Leśniewska A.: Wytrzymałościowe i technologiczne aspekty wzmacniania gruntu metodą wgłębnego mieszania na mokro. Praca doktorska, Politechnika Gdańska, 2007.
[2] EN 1467:2005: Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - Wgłębne mieszanie gruntu. Poprawki EN 1467:2005/AC (2006).
[3] DIN 4093:2015: Bemessung von verfestigten Bodenkörpern – Hergestellt mit Düsenstrahl-, Deep-Mixing- oder Injektions-Verfahren.
[4] FHWA, 2013. Federal Highway Administration Design Manual: Deep Mixing for Embankment and Foundation Support, Publication No. FHWA-HRT-13-046.
[5] Ikegami M., Ichiba T., Ohishi K., Terashi M: Long-term strength change of cement treated soil at Daikoku Pier, Soft Ground in Coastal Areas. Balkema, 2003.
[6] Kitazume M., Terashi M.: The Deep Mixing Method, CRC Press, 2013.
[7] Kłosiński B., Kamiński P.: O racjonalnych wymaganiach wobec betonów do fundamentowania głębokiego. "Drogownictwo", nr 10/2014.
[8] Österreichische Bautechnik Vereinigung (2012). Merkblatt Qualitätssicherung für Bodenvermörtelung und Bodeninjektion im Spezialtiefbau.
[9] Raport nr U212/2016: J. Michałek "Badania doświadczalne współczynnika sprężystości stwardniałej mieszanki spoiwa i gruntu przy ściskaniu". Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, listopad 2016.
[10] Taki O., Yang D.S.: Soil-Cement Mixed Wall Technique. Proc. of the Geotechnical Engineering Congress, ASCE, Denver, CO. 1991.
[11] Topolnicki M.: Quality Control of Wet Deep Soil Mixing with Reference to Polish Practice and Applications. Proc. Deep Mixing Workshop, Tokyo 2002.
[12] Topolnicki M.: Podchwytywanie i podnoszenie obiektów budowlanych za pomocą kontrolowanych iniekcji geotechnicznych. XXV konferencja naukowo-techniczna "Awarie budowlane", Szczecin – Międzyzdroje 24-27.05.2011.
[13] Topolnicki M.: In situ Soil Mixing (rozdział). Ground Improvement. Red. M Moseley, K. Kirsch. CRC Press, Londyn 2004 i 2013.
[14] Topolnicki M.: Projektowanie i wykonawstwo posadowienia wiaduktów autostradowych na podłożu wzmocnionym metodą wgłębnego mieszania gruntu (DSM). V ogólnopolska konferencja mostowców, Wisła 5-6.11.2008.
[15] Topolnicki M.: Wet Deep Soil Mixing - execution and design practice in Poland. Baugrundtagung, Darmstadt 24-27.09.2008.
[16] Topolnicki M.: Wzmacnianie i uszczelnianie gruntu metodą wgłębnego mieszania na mokro (DSM). XXIV ogólnopolskie warsztaty pracy projektanta konstrukcji, Wisła 17-20.03.2009.
[17] Topolnicki M., Sołtys G.: Novel Application of Wet Deep Soil Mixing for Foundation of Modern Wind Turbines. Proc. 4th Int. Conf. on Grouting and Deep Mixing, New Orleans 16-18.02.2012.
[18] Topolnicki M.: Ryzyko związane ze wzmacnianiem gruntu za pomocą kolumn o różnej sztywności. XXVIII ogólnopolskie warsztaty pracy projektanta konstrukcji, Wisła 5-8.03.2013.
[19] Topolnicki M., Mitrosz O., Filbrandt P.: Kompleksowe zabezpieczenie wykopu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. "Inżynieria i Budownictwo", nr 4/2012.
[20] Topolnicki M., Mitrosz O.: Zabezpieczenie wykopu na potrzeby budowy Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. "Inżynieria i Budownictwo", nr 3/2017.
[21] Topolnicki M., Posłajko M., Krążelewski J., Żółtowski K., Topolewicz K.: Posadowienie obiektów mostowych na podłożu wzmocnionym metodą wgłębnego mieszania gruntu na mokro (DSM). "Mosty", nr 5/2017.
[22] Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP Opracowanie: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2002.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ea60436c-1fe6-4d5b-bddd-50d3ee4b903e
Identyfikatory