Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ea4450ae-0b58-4494-8543-d869aac88d14

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ocena ekonomicznych skutków korozji metoda kosztów cyklu życia z zastosowaniem monitoringu korozyjnego

Autorzy Kobus, J.  Lutze, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Evaluation of economic effects of corrosion using life cycle costs methodology
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł zawiera omówienie metodyki oceny kosztów cyklu życia (LCC) w odniesieniu do obiektów inżynierskich podlegających korozji atmosferycznej. Przedstawiono dokumenty definiujące metodykę LCC oraz zakres jej zastosowania. Zaprezentowano przegląd metodyk szacowania kosztów ponoszonych na ochronę przed korozją oraz strat z powodu zniszczeń korozyjnych stosowanych w ciągu ostatnich 60 lat w świecie oraz ocenę ich przydatności. Przedstawiono problemy związane z prognozowaniem trwałości infrastruktury drogowej, która narażona jest na działanie znacznie większych stężeń czynników korozyjnych niż w występujących na obszarach poza oddziaływaniem zanieczyszczeń emitowanych przez środki transportu.
EN The article contains a discussion of methodology for assessing the life cycle costs (LCC) of engineering facilities subjected to atmospheric corrosion. The documents defining the methodology of LCC and scope of its application were presented. An overview of methodologies used in the last 60 years for estimation of the corrosion protection costs as well as losses due to corrosion damages over the world and assessment of their suitability is shown. The problems associated with forecasting the sustainability of road infrastructure, which is exposed to much larger concentrations of corrosive substances than detected in areas outside the influence of the pollution generated by vehicles were shown.
Słowa kluczowe
PL metoda LCC   koszt cyklu życia   szacowanie kosztów   korozja atmosferyczna   obiekt inżynierski   prognozowanie trwałości   infrastruktura drogowa  
EN LCC method   life cycle cost (LCC)   cost estimating   atmospheric corrosion   engineering structure   life prediction   road infrastructure  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 210--215
Opis fizyczny Bibliogr. 27 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kobus, J.
  • Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie - Zakład Korozji i Technologii Antykorozyjnych, pracownia monitoringu korozji atmosferycznej, asia@imp.edu.pl
autor Lutze, R.
  • Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie - Zakład Korozji i Technologii Antykorozyjnych, pracownia monitoringu korozji atmosferycznej, lutzek@imp.edu.pl
Bibliografia
1. www.corrosioncost.com. Corrosion Costs and Preventive Strategies in the United States, Report FHWA-RD-01-156
2. Biezma M. V., San Cristóbal J. R., Methodology to study cost of corrosion, Corrosion Engineering, Science and Technology, 40, 4, 2005, 344-352
3. Revie R. W., Uhlig H. H., Uhlig's Corrosion Handbook, John Wiley & Sons, 2011, Wydanie 3
4. Hodges S., Spicer K., Barson R., John G., High level corrosion risk assessment methodology, for oil and gas systems, Corrosion 2010, Congress NACE
5. Gluch P., Baumann H., The life cycle costing (LCC) approach: a conceptual discussion of its usefulness for environmental decision making, Building and Environment, 39, 2004,571-580
6. Guinee B., Heijungs R., Huppes G., Zamagni A., Masoni P., Buonamici R., Ekvall T., Rydberg T., Life Cycle Assessment: Past, Present and Future, Environmental Science & Technology, 45, 2011, 90-96
7. http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/lcathinking.vm# z dnia 24.04.2008 r.
8. Nowak E., Wierzbiński M., Rachunek kosztów - modele i zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 108
9. Joachimiak-Lechman, K., Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA) i rachunek kosztów cyklu życia (LCC). Aspekty porównawcze, Ekonomie i Środowisko, 1, 48, 2014, 80-97
10. Kulczycka J., Odzwierciedlenie metody oceny cyklu życia w polityce ekologicznej, Ekonomia i Środowisko, 35, 2009, 52-61
11. Fuller S., Petersen S., Life Cycle Costing Manual for the Federal Energy Management Program, National Institute of Standards and Technology, 1996
12. Ogden. J. M., Williams R. H., Larson E. D., Societal life cycle costs of cars with alternative fuels/engines, Energy Policy, 32, 2004, 7–27
13. Selech J., Kurczewski P., Metoda szacowania kosztu cyklu życia (LCC) i jej zastosowanie w dziedzinie budowy i eksploatacji obiektów technicznych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 5, 2010, 105-106
14. Szrajber J., Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych, Warszawa, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2006
15. Dragos D., Neamtu B., Sustainable Public Procurement: Life Cycle Costing (LCC) in the New EU Directive Proposal, EPPPL- European Procurement & Public Private Partnership Law Review, 1, 2013
16. Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ustawą w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr. 0. poz.907) z dnia 28 maja 2013 r.
17. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej po modernizacji. Nowe unijne dyrektywy koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa, 2014
18. www.corrosion.org, George F. Hays, Now is the Time, Director General World Corrosion Organization
19. Revealing the costs of air pollution from industrial facilities in Europe (EEA Technical Report No 15/2011)
20. www.G2MT Laboratories/2011/6/nace-cost-corrosion
21. Dagmar Knotkova, Katerina Kreislova, Sheldon W. Dean, Jr. ISOCORRAG International Atmospheric Exposure Program: Summary of Results Developed by ISO/TC 156/WG 4, Atmospheric Corrosion Testing and Classification of Corrosivity of At-mosphere
22. ISO 9223:2012- Corrosion of metals and alloys- Corrosivity of atmospheres-Classification, determination and estimation
23. ISO 9224:2012- Corrosion of metals and alloys- Corrosivity of atmospheres-Guiding values for the corrosivity categories
24. ISO 9224:2012- Corrosion of metals and alloys- Corrosivity of atmospheres- Measurement of environmental parameters affecting corrosivity of atmospheres
25. ISO 9226:2012- Corrosion of metals and alloys- Corrosivity of atmospheres Determination of corrosion rate of standard specimens for the evaluation of corrosivity
26. Kucera V., Tidblad J., Kreislowa K., Knotkova D., Faller M., Reiss D., Snethlage R., Yates T., Henriksen J., Schreiner M., Melcher M., Ferm M., Lefevre R.-A., Kobus J.; UN/ECE ICP Materials Dose response Functions for the Multipollutant Situation, Water Air Soil Pollution, 7, 2007, 249-258
27. M. T. Markiewicz, Podstawy modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2004
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ea4450ae-0b58-4494-8543-d869aac88d14
Identyfikatory