Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ea3dd671-7175-41ed-b221-9c1b93b42409

Czasopismo

Polityka Energetyczna

Tytuł artykułu

Kierunki poprawy efektywności energetycznej w Polsce

Autorzy Krawczyk, J. M.  Suwała, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Directions of energy efficiency improvements in Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Eksperci zwracają uwagę na większe znaczenie redukcji zużycia energii w systemach energetycznych. Oszczędzona energia jest najczystszą i nieniosącą negatywnych skutków ekologicznych metodą obniżania emisji. Jej potencjał jest ogromny i wielokrotnie przekraczający możliwości innych alternatywnych źródeł energii, w tym OŹE oraz obecnych technologii energetyki jądrowej. Obecnie największe zużycie energii zaobserwowaæ możemy w sektorze budowlanym, transporcie oraz przemyśle. Właśnie tam istnieje największy potencjal redukcji zużycia energii. Przez okres od 1990 do 2008 roku łączny produkt krajowy brutto w państwach UE-27 wzrósł średnio o 2,1% w skali roku. Finalne zużycie energii z kolei jedynie o 0,5%. W konsekwencji energochłonność obniżyła się o 1,6%. Na przestrzeni ostatnich 20 lat efektywność energetyczna w 27 państwach Unii zwiększyła się o 19%, ze średnią roczną wartością na poziomie 1,1%. Zużycie energii w sektorze budowlanym wzrosło o około 13%, ze średnią roczną na poziomie 0,7%. W sektorze przemysłu przez ostatnie dwie dekady w krajach UE-27 zużycie energii zmniejszyło się o 30%, ze średnią roczną na poziomie 1,9%. Branża transportowa na przestrzeni ostatnich 20 lat zwiększyla efektywność energetyczną o około 15%, średnio 0,9% rocznie. Efektywność energetyczna w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat znacznie się zwiększyła, jadnak potencjał w branży produkcji i przesyłu energii, budownictwie i przemyśle jest nadal ogromny.
EN Experts point out the increasing importance of reducing energy consumption in energy systems. Saved energy is the cleanest energy, limiting negative ecological impacts by reducing emissions. Its potential is substantial, exceeding the capabilities of alternative energy sources including renewables and current nuclear power technologies. At present, the largest consumption of energy can be observed in the construction sector, transport, and industry. The greatest potential for reducing energy consumption therefore lies in these sectors. Over the period from 1990 to 2008, the total gross domestic product in the EU-27 increased by an average of 2.1% per year. Final energy consumption, however, increased only 0.5%. Consequently, the energy consumption decreased by 1.6%. During the past 20 years, energy efficiency in the EU-27 increased by 19%, with an average annual value of 1.1%. Energy consumption in the building sector increased by about 13%, with an annual average increase of 0.7%. In the industrial sector in the EU-27, energy consumption decreased by 30% over the last two decades, with an annual average decrease of 1.9%. The transport sector improved energy efficiency by about 15% over the past 20 years, averaging 0.9% per year. Energy efficiency in Poland over the past 20 years has increased significantly, but the potential for improvements in the production and transmission of energy, building sector and industry is still significant.
Słowa kluczowe
PL efektywność energetyczna   równoważony rozwój energetyczny   finalne zużycie energii   sektor budowlany   produkcja i przesył energii  
EN energy efficiency   sustainable energy development   final energy consumption   building sector   production and transmission of energy  
Wydawca Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Czasopismo Polityka Energetyczna
Rocznik 2014
Tom T. 17, z. 4
Strony 225--237
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys.
Twórcy
autor Krawczyk, J. M.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw, Kraków, jmkr@agh.edu.pl
autor Suwała, W.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw, Kraków
Bibliografia
[1] DESSUS, B. 1994. Atlas des energies pour un monde vivable. Paris: Ed. Syros.
[2] FIGÓRSKI i in. 2011 – FIGÓRSKI, A., KRAWCZYK, J.M. i WAJSS P. 2011. Efektywność energetyczna– możliwości poprawy w Polsce., Czysta Energia.
[3] Ministerstwo Gospodarki, Efektywność energetyczna, Warszawa, 2011.
[4] Główny Urząd Statystyczny, Informacje i opracowania statystyczne, Efektywność wykorzystania energii w latach 1999–2009, Warszawa, 2011.
[5] Eurostat, Produkcja i import energii, 2013.
[6] DG ECFIN, Member States’ Energy Dependence: An Indicator-Based Assessment, 2013.
[7] International Energy Agency, Energy Policies of IEA Countries, France, 2013.
[8] Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych.
[9] KONECKI, W. i MAJ, R. CECED Polska, informacje pochodzące z baz danych organizacji.
[10] BAŃKOWSKI, T. 2009. Jakość usług energetycznych i redukcja emisji z dystrybucji i przesyłu energii. Warszawa: Polski Klub Energetyczny.
[11] GUŁA, A. i KRAWCZYK, J.M. 2012. Efektywne wykorzystanie energii. Monografia AGH, Kraków.
[12] FILIPOWICZ i in. 2005 – FILIPOWICZ, M., GUŁA, A., IRREK, W. i in. 2005. Final Raport of the PICOLight Project, Wuppertal Institute.
[13] Intelligent Energy Europe, Projekt Tabula.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ea3dd671-7175-41ed-b221-9c1b93b42409
Identyfikatory