Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ea259c39-0a64-45a5-8849-871896884bea

Czasopismo

Drogownictwo

Tytuł artykułu

Wybrane charakterystyki ruchu w godzinach szczytowych.

Autorzy Spławińska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Selected traffic characteristics in peak hours
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki analiz zmienności ruchu wewnątrz godziny dla szczytowych godzin w roku. Na tej podstawie określono średnią wartość wskaźnika zmienności ruchu k15 wynoszącą 0.90, która jest zbliżona do zalecanej przez HCM-2010 jako wartość typowa dla dróg zamiejskich, co wskazuje że może być także typową w warunkach Polskich. Wykazano także, że rozkład ruchu w grupie pasów jest stały w dniach od wtorku do piątku (ogół pojazdów) oraz od poniedziałku do niedzieli (pojazdy ciężkie) niezależnie od lokalizacji drogi oraz wielkości natężeń ruchu. Pozwoliło to na określenie typowego dla analizowanych przypadków rozkładu ruchu na poszczególne pasy ruchu.
EN The paper presents the results of analysis of traffic flow variability within hours for peak hours per year. On this basis, it was determined the average value of the peak hour factor PHF of 0.90, which is close to that recommended by HCM-2010 as a typical value for rural roads, so it may also be typical in Polish conditions. It has also been shown that the distribution of traffic in the group of lanes is constant from Tuesday to Friday (vehicles in general) and from Monday to Sunday (heavy vehicles) regardless of the location of the road and the volume of traffic. This allowed to determine the typical for the analysed cases traffic distribution for particular lanes.
Słowa kluczowe
PL drogi zamiejskie   wskaźnik zmienność ruchu w godzinie k15   zmienność natężeń ruchu   rozkład ruchu na pasy  
EN rural roads   peak hour factor PHF   traffic flow variability   traffic distribution on lanes  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Drogownictwo
Rocznik 2017
Tom nr 6
Strony 199--205
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Spławińska, M.
Bibliografia
[1] AASHTO Guidelines for Traffic Data Programs, American Association of State Highway and Transportation Officials, 1992
[2] Bassan S.: Modeling of Peak Hour Factor on Highways and Arterials, KSCE Journal of Civil Engineering (2013) 17(1):224-232
[3] Chodur J.: Charakterystyka natężeń ruchu na zamiejskich skrzyżowaniach z sygnalizacją. Technika Transportu Szynowego, 9/2012, s. 4629–4638
[4] Chodur J., Ostrowski K.: Odstępy czasu między pojazdami przejeżdżającymi linię zatrzymań na sygnale zielonym, Transport Miejski i Regionalny 12/2005, s. 2–8
[5] Chodur J., Tracz M.: Specyfika skrzyżowań z sygnalizacją świetlną zlokalizowanych poza terenem zabudowy. Drogownictwo, 3/2014, s. 75–82
[6] Highway Capacity Manual – HCM 2010. Transportation Research Board, National Research 2010
[7] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
[8] Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej. Instrukcja obliczania. GDDKiA praca zbiorowa, Warszawa 2004
[9] Metoda obliczania przepustowości rond. Instrukcja obliczania. GDDKiA praca zbiorowa, Warszawa 2004
[10] Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Instrukcja obliczania. GDDKiA praca zbiorowa, Warszawa 2004
[11] Ruch Drogowy 2010. Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o.
[12] Spławińska M.: Charakterystyki zmienności natężeń ruchu i ich wpływ na eksploatację wybranych obiektów drogowych. Rozprawa doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 2013
[13] Tarko A. P., Perez-Cartagena R. I.: Variability of a peak hour factor at intersections, Submitted for presentation at the 84nd Annual Meeting of the Transportation Research Board, January 9-13, 2005, Washington D.C.
[14] Tracz M., Chodur J., Ostrowski K.: Impact of saturation flows changes on performance of traffic lanes at signalized intersection, 6th International Symposium on Highway Capacity and Quality of Service, Volume 16, 2011, Pages 600-611
[15] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001
[16] https://www.wtatry.eu
[17] https://www.gddkia.gov.pl/pl/2878/Stacje-Ciaglych-Pomiarow--Ruchu-dane-z-roku-2014
[18] http://www.traxelektronik.pl/www/index.php
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ea259c39-0a64-45a5-8849-871896884bea
Identyfikatory