Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ea157aa9-e91d-4546-9529-a7d353b69399

Czasopismo

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Tytuł artykułu

Postrzeganie przez kierowców kongestii ruchu w pobliżu dużych parkingów

Autorzy Parkitny, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Drivers perception of traffic congestion in vicinity of large car parks
Konferencja Polityka parkingowa w miastach = Parking policy in towns (16-18.10.2013 ; Zakopane, Polska)
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono czynniki, które mogą mieć wpływ na kongestię ruchu w pobliżu parkingów. Autor artykułu przeprowadził także badania ankietowe wśród kierowców pojazdów, które miały na celu sprawdzenie postrzegania wpływu parkingów wielko powierzchniowych na kongestię ruchu na ulicach bezpośrednio przyległych do tych parkingów. Sprawdzono również długość przeciętnego wydłużenia czasu przejazdów obok dużych parkingów, na skutek zwiększenia kongestii ruchu, spowodowanej wjazdami lub wyjazdami z tych parkingów. Badania te wykonano dla różnych przedziałów czasowych. W wyniku badań stwierdzono, że obecność dużych parkingów w 63,31% przypadków ma wpływ na zwiększenie kongestii ruchu. Największe średnie wydłużenie czasu przejazdów obok dużych parkingów, wynoszące 12,59 minut zaobserwowano w godz. 15.00 – 18.00, a najmniejsze (6,53 min.) w godz. 9.00 – 12.00.
EN The study presents an identification of factors which can influence the traffic congestion in vicinity of car parks. Author has carried out a survey among drivers the aim of which was to check the drivers’ perception on the influence of parking lots on traffic congestion on roads directly adjoining to those car parks. The length of average extension of time of ride close to large parking lots as a consequence of traffic congestion caused by cars arriving and leaving those car parks has been evaluated. The investigations have been executed for different temporary compartments. As the result of survey it has been ascertained that the presence of the large parking lots in 63,31% of cases affects enlargement the traffic congestion. The greatest average extension of ride time close to the large parking lots, amounting 12,59 minutes, was observed between 15.00 - 18.00, and the smallest one (6,53 minutes) between 9.00 - 12.00. The review of mathematical models describing the vehicle movement and the proposal of choice of those which can be used to describe the situation at the entrances and exits of parking lots have been presented.
Słowa kluczowe
PL parking   badania parkingowe   postrzeganie przez kierowców kongestii ruchu   czynniki mające wpływ na kongestię ruchu  
EN car park   parking investigations   perception of movement congestion by drivers   factors influencing movement congestion  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
Czasopismo Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Rocznik 2013
Tom Nr 1(100)
Strony 197--208
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., rys.
Twórcy
autor Parkitny, W.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie, Zakład Transportu, wpark@usk.pk.edu.pl
Bibliografia
[1] Albricht S., Górnikiewicz M., Ciepiela P., Problemy parkingowe i komunikacyjne w rejonach wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna Polityka parkingowa w miastach, Zakopane, 14-16.06.2000 r., Zeszyty Naukowo – Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie, seria: Materiały konferencyjne, nr 38, zeszyt 79, Kraków 2000.
[2] Chacaga E., Rudnicki A., Sroka R., Pilotażowe badania zachowań komunikacyjnych użytkowników obiektów biurowych, Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Technicznej Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu, Zeszyty Naukowo – Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie, seria: Materiały konferencyjne, nr 94 (Zeszyt 153), Kraków 2010.
[3] Gaca S., Parkingi centrów handlowych – charakterystyka ruchowa i powiązanie z układem komunikacyjnym, III Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna Polityka parkingowa w miastach, Zakopane, 17- 19.06.1998 r., Zeszyty Naukowo – Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie, seria: Materiały konferencyjne, nr 24, zeszyt 61, Kraków 1998.
[4] Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M., Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008.
[5] Jacyna M., Wybrane zagadnienia modelowania systemów transportowych, Oficyna Wydawnicza politechnik Warszawskiej, Warszawa 2009.
[6] Parkitny W., Analiza położenia parkingu ze względu na kongestię ruchu, w: Starowicz W., Bryniarska Z., Chyba A., Żurowska J., Parkitny W., Puławska S., Badania procesów i systemów transportowych i logistycznych – I etap - materiały niepublikowane Działalność Statutowa DS 2012, Politechnika Krakowska, 2012.
[7] Parkitny W., Parking problems in big city agglomerations, Medzinárodna Vedecka Konferencia Trendy hospodárskeho a sociálneho rozvoja v krajinách EÚ, Trenčin, Slovenská Republika, 28-29 september 2005.
[8] Parkitny W. Analiza parametrów parkingów realizowanych przez kolej w południowo – wschodniej Polsce, Transport Miejski i Regionalny, nr 3, marzec 2013.
[9] Parkitny W., Logistyczne wskaźniki parkingowe, Przegląd Komunikacyjny, nr 11-12/2010, rocznik LXV.
[10] Parkitny W., Model matematyczny lokalizacji parkingu, II Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu, Kraków, 18-19.11.2010, Zeszyty Naukowo – Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie, seria: Materiały konferencyjne, nr 94 (Zeszyt 153), Kraków 2010.
[11] Parkitny W., Model matematyczny wyboru lokalizacji miejsc przesiadkowych i parkingów dla systemu P & R, VI Konferencja Naukowo – Techniczna Polityka parkingowa w miastach, Zakopane, 21-23.06.2007r., Opublikowano w Zeszytach Naukowo – Technicznych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, seria: Materiały konferencyjne, nr 80, zeszyt 134, Kraków 2007.
[12] Parkitny W., Ocena jakości parkingów na podstawie wyników badań ankietowych, Transport Miejski i Regionalny nr 1, styczeń 2012.
[13] Parkitny W., Park & Ride and railway station’s car parks in Małopolska and Podkarpacie provinces in Poland, 5th International Conference Road and Urban Transport and Sustainable Development CMDTUR 2009, Slovak Republic, University of Žilina, 4-5.11.2009.
[14] Parkitny W., Possibilities of more effective parking spaces use, 3rd International Conference Road and Urban Transport and Sustainable Development CMDTUR 2005, Slovak Republic, University of Žilina, 13-14 September 2005.
[15] Parkitny W., Wskaźniki oceny dopasowania parkingów, Logistyka, nr 4/2008.
[16] Szarata A., Gotowość użytkowników do korzystania z systemu Park & Ride na podstawie badań sondażowych w Krakowie i Rzeszowie, Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Polityka parkingowa w miastach, Zeszyty Naukowo – Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie, seria: Materiały konferencyjne, nr 56 (Zeszyt 106), Kraków 2003.
[17] Szarata A., Modelowanie podróży wzbudzonych oraz tłumionych zmianą stanu infrastruktury transportowej, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013.
[18] Szołtysek J., Kreowanie mobilności mieszkańców miast, Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., Warszawa 2011.
[19] Transport wyniki działalności w 2011r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
[20] Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych, Opracowanie przygotowane na Kongres Demograficzny w dniach 22-23 marca 2012r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, marzec 2012 r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ea157aa9-e91d-4546-9529-a7d353b69399
Identyfikatory