Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e9e6de3f-bad9-4289-aa2b-caf7ddbd8ec8

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ funkcji kierownika w budowaniu atmosfery w organizacjach non-profit

Autorzy Pietras, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The role of the manager in building personal functions in non-profit organizations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Kierownik aby osiągnąć sukces niezależnie od funkcji, którą pełni, powinien posiadać wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności. Artykuł porusza kwestię cech i umiejętności dobrego przywódcy, a także wpływu działań kierowniczych na kształtowanie funkcji personalnych w organizacjach non-profit. Zaprezentowano w artykule, wyniki badań przeprowadzonych w oparciu o metodę ankietową, dotyczącą roli kierownika w organizacjach non-profit. Celem badań było poznanie opinii respondentów na temat najczęściej występujących zachowań kierownictwa w stosunku do podlegającego mu personelu.
EN Manager to succeed independently of the function in which it is located, must have certain roles and skills. The article raises the question of qualities and skills of good leaders, and what influenced managerial activities on the development of HR functions in non-profit organizations. The results of research conducted on the basis of the method of polling, on the role of manager in non-profit organizations. Their aim was to find out respondents' opinions about the most common behavioral management in relation to subject him to the staff and get to know the characteristics of the ideal manager.
Słowa kluczowe
PL zasoby ludzkie   zarządzanie personelem   organizacje non-profit  
EN good leader   non-profit organizations   HR functions  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1761--1764, CD
Opis fizyczny Bibluiogr. 19 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Pietras, E.
  • Politechnika Częstochowska, WIPiTM, Instytut Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa, estera.pietras@wp.pl
Bibliografia
1. Juraszek-Kopacz B., Sienicka A., Zagrodzka T.: Biznesowe narzędzia zarządzania do zastosowania w przedsiębiorstwie społecznym na bazie organizacji pozarządowej. „Ekonomia Społeczna”, nr 10, 14. 2008.
2. Fudaliński J:. Wybrane aspekty rozwoju sektora organizacji non-profit w Polsce. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 101, Warszawa : Wyd. SGH, 2010.
3. Boczoń J., Załuska M. (red.): Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, 1998.
4. Tamże, s. 92.
5. Tamże, s. 94.
6. Kisielnicki J.: Zarządzanie Jak zarządzać i być zarządzanym. Warszawa: PWE, 2012.
7. Penc J:. Role i umiejętności menedżerskie: sekrety sukcesu i kariery. Warszawa, Wydawnictwo Difin, 2005.
8. Trocki M. (2012). Nowoczesne zarządzanie projektami. Warszawa: PWE.
9. Spalek S.: International Journal of Management and Enterprise Development 2012/1/1, tom12, Wydawnictwo Inderscience Publishers.
10. Bubel D.: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacjach non-profit. Studium przypadku dla bibliotek publicznych. Monografia, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Częstochowa 2016.
11. Śliwińska K. Pacut M. (red. Naukowa): Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI. Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business. Warszawa 2011.
12. Leś Ewa: Organizacje non profit w nowej polityce społecznej w Polsce na tle europejskim. Wydawca Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
13. Fudaliński J.: Perspektywy Rozwoju Zarządzania Społecznego W Sektorze Organizacji Non Profit w Polsce. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
14. Senkus P.: Zarządzanie i Dowodzenie z Wykorzystaniem Organizacji Procesowej. Sektor prywatny, Sektor publiczny, Sektor Non-profit. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
15. http://www.agnieszka-kolodziejczyk.pl dostęp 3.11.2017.
16. Załuska M. Społeczne uwarunkowania angażowania się w działalność organizacji pozarządowych, Katowice 1998.
17. Grzelońska U.: Rola sektora non-profit w polskiej gospodarce Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, nr 4, 2011.
18. www. główny urząd statystyczny, Sektor Non-profit Warszawa 2014 r., Dostęp 3.11.2017.
19. www.pwn. Dostęp 3.11.2017.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e9e6de3f-bad9-4289-aa2b-caf7ddbd8ec8
Identyfikatory