Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e9e64f7c-1b37-4a96-b478-d91375cd2cf8

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Aspekty ekonomiczne, prawne i techniczne zastosowania części używanych w procesie napraw samochodów osobowych w Polsce

Autorzy Lewicki, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Aspects of the economic, legal and technical use of parts used in the process of repair car in Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule podjęto próbę oceny aspektów ekonomicznych, technicznych i prawnych zastosowania części używanych w procesach napraw samochodów osobowych w Polsce. Rozważania uzupełniono o analizę cen części oryginalnych zarówno z rynku pierwotnego jak i wtórnego. Zamierzeniem artykułu jest zwrócenie uwagi na istotę podjętej problematyki badawczej poprzez wykazanie, że obecnie obowiązujące przesłanki prawne i techniczne umożliwiają naprawę pojazdu przy zastosowaniu części używanych, co w przypadku pojazdów o dłuższym okresie eksploatacji może prowadzić do osiągnięcia wymiernych korzyści ekonomicznych dla samego użytkownika pojazdu w postaci redukcji kosztów naprawy przy jednoczesnym zachowaniu sprawności technicznej pojazdu.
EN The article attempts to assess the economic, technical and legal use of parts used in the process-sach repairs passenger cars in Poland. Considerations supplemented by an analysis of the prices of the original parts from both the primary market and the secondary. The intention of this article is to draw attention to the essence of the adopted research issues by demonstrating that the current legal conditions and technical enable the repair of the vehicle using used parts, which in the case of vehicles with a longer lifetime can lead to tangible economic benefits for the user of the vehicle in the form of reduction repair costs while maintaining the technical issues-ness of the vehicle.
Słowa kluczowe
PL naprawy pojazdów   części zamienne   aspekty ekonomiczne  
EN repair car   spare parts   economic aspects  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 11
Strony 85--88
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., tab.
Twórcy
autor Lewicki, W.
Bibliografia
1. Badania Centrum Technicznego Grupy Allianz. Auto Motor und Sport rok 2013.
2. Badania dotyczące wykorzystania części zamiennych w naprawach blacharsko-lakierniczych. Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa 2010.
3. Burnewicz J., Sektor samochodowy w Unii Europejskiej. WKŁ, Warszawa 2005.
4. Instrukcja programu EUROTAX, Polska Warszawa 2016.
5. Lewicki W., Ekonomiczne i Organizacyjne skutki wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym w Polsce. Print Group, Szczecin 2010.
6. Lewicki W., Istota zmian w sektorze napraw samochodów osobowych po wprowadzeniu wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym w Polsce- nowy charakter części zamiennych. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2014, nr 5.
7. Lewicki W., Ocena parametrów ekonomicznych wpływu części alternatywnych na koszty napraw powypadkowych autobusów miejskich w Polsce. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, nr 1-2.
8. Lewicki W., Prawne, techniczne, ekonomiczne aspekty wprowadzenia wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym w Polsce - studium przypadku problematyka części zamiennych. Konferencja Naukowo-Techniczna „Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie - LogiTrans 2014. Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014 r.
9. Lewicki W., Próba oceny skutków ekonomicznych wpływu części zamiennych na koszty napraw pokolizyjnych samochodów osobowych w Polsce. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, nr 6.
10. Raport branży motoryzacyjnej 2016. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Warszawa 2016.
11. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 461/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych. Dz.U.L.129/52 z dnia 28 maja 2010 r.
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1666 z dnia 29 września 2005.
13. Uzdowski M, Abramek K, Eksploatacja techniczna i naprawa. Pojazdy samochodowe, WKŁ, Warszawa 2012.
14. Wróblewski P., Kubiec J. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów. WKŁ Warszawa 2014.
15. Zieliński A., Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych i pochodnych. WKŁ, Warszawa 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e9e64f7c-1b37-4a96-b478-d91375cd2cf8
Identyfikatory