Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e9dd0ff8-a7e4-47b8-a808-6674e60e7b1a

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni

Tytuł artykułu

Wpływ wzrostu dawki paliwa na zmiany amplitud składowych harmonicznych drgań skrętnych wału zespołu spalinowo-elektrycznego

Autorzy Drewing, S.  Dereszewski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Amplitude Changes of Component Harmonic of Torsional Vibration of the Shaft of the Petrol Fuel Unit on the Influence of Changes of Fuel Doses
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł przedstawia wyniki badań wpływu zmian dawki paliwa na składowe harmoniczne drgań skrętnych wału zespołu spalinowo-elektrycznego, ze szczególnym uwzględnieniem składowej harmonicznej odzwierciedlającej wtrysk paliwa. W badaniach wykorzystano metodę pomiaru drgań skrętnych wału za pomocą zmian chwilowych prędkości kątowych.
EN The article presents the results of research on the impact of changes in the fuel dose on the harmonic components of torsional vibrations of the shaft of the combustion-electric unit, with particular emphasis on the harmonic component responsible for fuel injection. In the tests, the method of measuring torsional vibrations of the shaft was used by means of changes of instantaneous angular velocities.
Słowa kluczowe
PL diagnostyka techniczna   drgania skrętne   składowe harmoniczne   dawka paliwa  
EN technical diagnostic   torsional vibrations   harmonic components   dose of fuel  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Czasopismo Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
Rocznik 2018
Tom nr 108
Strony 34--42
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys.
Twórcy
autor Drewing, S.
  • Uniwersytet Morski w Gdyni, Morska 81-87, 81–225 Gdynia, Wydział Mechaniczny, Katedra Siłowni Okrętowych, s.drewing@wm.am.gdynia.pl
autor Dereszewski, M.
  • Uniwersytet Morski w Gdyni, Morska 81-87, 81–225 Gdynia, Wydział Mechaniczny, Katedra Siłowni Okrętowych
Bibliografia
[1] Dereszewski, M., 2013, Wykorzystanie modelu dynamicznego silnika Sulzer 3Al 25/30 do symulacji wpływu zmian obciążenia i uszkodzeń na fluktuację prędkości kątowej, Zeszyty Naukowe AM w Gdyni, nr 81.
[2] Dereszewski, M., Charchalis, A., 2011, Analysis of Diagnostic Utility of Instantaneous Angular Speed of a Sea Going Vessel Propulsion Shaft, Journal of KONES, vol. 18, no. 1.
[3] Geveci, M., Osburn, A.W., Franchek, M.A., 2005, An Investigation of Crankshaft Oscillations for Cylinder Health Diagnostics, Mechanical System and Signal Processing, vol. 19, s. 1107–1134.
[4] Ostman, F., Toivonen, H., 2008, Active Torsional Vibration Control of Reciprocating Engines, Control Engineering Practice, vol. 16(1), s. 78–88.
[5] Rizzoni, G., 1989, Diagnosis of the Individual Cylinder Misfire by Signature Analysis of the Crankshaft Speed Fluctuation, SAE Technical Paper, no. 890884, s. 1572–1580.
[6] Rizzoni, G., 1990, Estimate of Indicated Torque from Crankshaft Speed Fluctuations: a Model for Dynamics of IC Engine, IEEE Transaction, vol. 38, s. 168–179.
[7] Taraza, D., Heinen, N.A., Bryzik, W., 2001, The Frequency Analysis of the Crankshaft’s Speed Variation: a Reliable Tool for Diesel Engine Diagnosis, Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, vol. 123, no. 2, s. 428–432.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e9dd0ff8-a7e4-47b8-a808-6674e60e7b1a
Identyfikatory
DOI 10.26408/108.03