PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ jakości estrów metylowych kwasów tłuszczowych na niskotemperaturowe właściwości użytkowe paliw silnikowych

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The influence of fatty acid methyl esters on the low-temperature properties of motor fuels
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań właściwości niskotemperaturowych bioestrów i paliw do silników o zapłonie samoczynnym z zawartością FAME. Przeanalizowano właściwości biopaliw w niskiej temperaturze. Zbadano wpływ związków organicznych przypuszczalnie odpowiedzialnych za wytrącanie się osadów w biopaliwach w niskiej temperaturze, tj. monoacylogliceroli, steroli i steroli glikozydów.
EN
The article presents the results of research on the properties of low temperature bioesters and biofuels for diesel engines. The properties of biofuels at low temperature were analyzed. The influence of organic compounds, presumably responsible for the precipitation of sediments out of biofuels at low temperature – monoacyloglycerols, sterols and sterols glucosides, was investigated.
Czasopismo
Rocznik
Strony
148--155
Opis fizyczny
Bibliogr. 48 poz., fot., rys.
Twórcy
autor
 • Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, dariusz.sacha@inig.pl
Bibliografia
 • [1] Baczewski K., Szczawiński P.: Badania mikroskopowe krystalizacji paliw konwencjonalnych i biopaliw podczas chłodzenia. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna 2014, nr 3, s. 227-235.
 • [2] Bajdor K., Biernat K.: Biopaliwa jako alternatywne nośniki energii w silnikach spalinowych, klasyfikacja i perspektywy rozwoju. Archiwum Motoryzacji 2011, nr 1, s. 5-19.
 • [3] Baranik M, Łączek T.: Właściwości niskotemperaturowe biopaliw zawierających estry metylowe kwasów tłuszczowych, pochodzących z przeróbki tłuszczów zwierzęcych. Nafta-Gaz 2010, nr 11, s. 1047-1058.
 • [4] Bessette P. A.: Manufacturing Grease Using Dry Technology. NLGI Spokesman 2002, vol. 65, nr 11, s. 14-17.
 • [5] Biernat K.: Wymagania i perspektywy rozwoju jakości olejów napędowych przeznaczonych do eksploatacji szczególnie w warunkach eksploatacji miejskiej z uwzględnieniem ochrony środowiska. Studia Ecologiae et Bioethicae 2004, nr 2, s. 431-449.
 • [6] Bockish M.: Fats andOils Handbook. AOCS Press, USA, 1998.
 • [7] Burnus Z.: Oznaczanie wolnych steroli roślinnych i zwierzęcych w estrach metylowych kwasów tłuszczowych z wykorzystaniem techniki chromatografii gazowej. Nafta-Gaz 2013, nr 8, s. 632-645.
 • [8] Burnus Z., Jakóbiec J.: Badania nad wpływem wolnych glikozydów steroli na niskotemperaturowe właściwości biopaliw do silników o zapłonie samoczynnym. Przemysł Chemiczny 2016, vol. 95, nr 9, s. 1822-1827.
 • [9] CEN/TC 19/WG 24 N 482 Specification ofdistillate fuel, 17.11.2015n 1-23.
 • [10] Dabelstein W., Roglitzky A., Schutze A., Reders K.: Automotive Fuels. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry 2007.
 • [11] Davis B.: Effective biofuelfiltration. Biofuels International, styczeń 2010, s. 48-51.
 • [12] Demirbas A.: Siodieselproduction via non-catalytic SCF method and biodieselfuel characteristics. Energy Conversion Management 2006, vol. 47, nr 15/16, s. 2271-2282.
 • [13] Dunn R.O.: Effects of minor constituents on cold flow properties and performance of biodiesel. Progress in Energy and Combustion Science 2006, vol. 35, s. 481-489.
 • [14] Głąb J.: Sediment as a problem in FAME storage. Journal of KONBiN 2016, vol. 39, s. 97-117.
 • [15] Gunstone F.D.: The chemistiy of oils andfats. Blackwell Publishing Ltd., USA 2004.
 • [16] Gwardiak H., Różycki K.: Ocena estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) uzyskanych z wybranych surowców. Rośliny Oleiste - Oilseed Crops 2011, t. 32, s. 137-147.
 • [17] Hongjian L. et al.: Effect of trace contaminants on cold soak filterability of canola biodiesel. Fuel 2011, vol. 90, nr 5, s. 1771-1777.
 • [18] Huali W. et al.: Analysis of Sterol Glycosides in Biodiesel and Biodiesel Precipitates. Journal of the American Oil Chemists Society 2010, vol. 87, s. 215-221.
 • [19] Jakóbiec J.: Wybrane właściwości fizykochemiczne i użytkowe estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego. Inżynieria Rolnicza 2008, nr 9, s. 107-115.
 • [20] Jee M.: Oils and Fats Authentication. Blackwell Publishing Ltd., USA, 2002.
 • [21] Jęczmionek Ł.: Odpadowe oleje roślinne jako surowiec do otrzymywania biokomponentów II generacji. Nafta-Gaz 2011, nr 10, s.742-748.
 • [22] Lechner M., Reiter B., Lorbeer E.: Determination of tocopherols and sterols in vegetable oils by solid-phase extraction and subsequent capillary gas chromatographic analysis. Journal of Chromatography A 1999, vol. 857, s. 231-238.
 • [23] Laczek T.: Analiza zmian jakości biopaliw BI 00 zachodzących podczas ich magazynowania w niskich temperaturach. Nafta-Gaz 2014, nr 2, s. 115-120.
 • [24] Laczek T.: Filtracja jako metoda oceny FAME. Nafta-Gaz 2011, nr 11, s. 831-835.
 • [25] Laczek T.: Wdrożenie metody oceny przydatności estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) do komponowania biopaliw w oparciu o test filtracji po sezonowaniu w niskich temperaturach. Dokumentacja INiG, czerwiec 2010.
 • [26] Łosiewicz M.: Ocena wpływu estrów metylowych kwasów tłuszczowych na właściwości niskotemperaturowe paliw do turbinowych silników lotniczych. Konferencja Naukowo-Techniczna Sekcja Petrol-Gaz 2012.
 • [27] Mahling F., Sondjaja R., Koschabek R.: Performance and Compatibility ofNovel Cold Flow Improvers BI00 and Bxx Fuels. Evonik RohMax Additives GmbH. Kirschenallee. Darmstadt, Germany.
 • [28] Moreau R.A., Scott M., Haas M.J.: The Identification and Quantification of SteryI Glucosides in Precipitates from Commercial Biodiesel. J.Am. Oil Chem. Soc. 2008, vol. 85, s. 761-770.
 • [29] Myczko A., Golimowska R.: Porównanie właściwości estrów metylowych w zależności od pochodzenia surowca. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 2011, vol. 56, nr 2, s. 111-117.
 • [30] Popis E., Ratusz K.: Ocena jakości wybranych olejów rzepakowych rafinowanych i tłoczonych na zimno dostępnych na polskim rynku. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna 2014, nr 3, s. 251-258.
 • [31] Rostek E.: Biopaliwa pierwszej i drugiej generacji - metody otrzymywania i właściwości. Logistyka 2011, nr 6, s. 2519-2526.
 • [32] Sacha D.: Nowe narzędzia badawcze do oceny właściwości użytkowych paliw do silników o zapłonie samoczynnym. Nafta-Gaz 2012, nr 2, s. 133-137.
 • [33] Sacha D., Żółty M.: Ocena korelacji odporności na utlenianie paliw do silników wysokoprężnych oraz skłonności do blokowania filtrów paliw. Nafta-Gaz 2016, nr 6, s. 761-767, DOI: 10.18668/ NG.2016.06.10.
 • [34] Struś M.: Ocena wpływu biopaliw na wybrane właściwości eksploatacyjne silników o zapłonie samoczynnym. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012.
 • [35] Tang H., Salley S.O., Ng K.Y.S.: Fuel properties andprecipitate formation at Iow temperature in soy-. cottonseed-, and poultry fat-based biodiesel blends. Department of Chemical Engineering and Materials Science, Wayne State University, United States 2008.
 • [36] Wellguth G.: Performance of vegetable oils and their monoesters as fuels for Diesel engines. SAE Transactions 2001, nr 83, s. 158.
 • [37] Wolszczak J., Jakóbiec J.: Właściwości fizykochemiczne i użytkowe biopaliw skomponowanych w wersji letniej i zimowej przeznaczonych do zasilania pojazdów rolniczych. Inżynieria Rolnicza 2010, nr 5, s. 299-308.
 • [38] Yang S.-T, El-Enshasy H., Thongchul N.: Bioprocessing technologies in biorefinery for sustainable production of fuels chemicals and polymers. AIChE, 2013, s. 214.
 • [39] ASTM D 2068-14 Oznaczanie skłonności do blokowania filtrów paliwa.
 • [40] ASTM D 7501:2012a Standard Test Method for Determination of Fuel Filter Blocking Potential of Biodiesel (BI 00) Blend Stock by Cold Soak Filtration Test (CSFT).
 • [41] IP PM-ES/16 Oznaczanie tendencji do blokowania zimnego filtra.
 • [42] PN EN 14214 + A1:2014-04 Paliwa do pojazdów samochodowych - Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do silników o zapłonie samoczynnym (Diesla) - Wymagania i metody badań.
 • [43] PN-EN 116:2015-09 Oleje napędowe i oleje opałowe lekkie - Oznaczanie temperatury zablokowania zimnego filtru - Metoda stopniowego schładzania.
 • [44] PN-EN 15751:2014-05 Paliwa silnikowe - Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) jako paliwo lub komponent paliwa do silników Diesla - Oznaczanie stabilności oksydacyjnej w teście przyspieszonego utleniania.
 • [45] PN-EN 16091:2011 Ciekle produkty naftowe - Średnie destylaty, estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) i ich mieszanki - Oznaczanie stabilności oksydacyjnej w teście przyspieszonego utleniania w małej skali.
 • [46] PN-EN 590 + A1:2017-06 Paliwa do pojazdów samochodowych - Oleje napędowe - Wymagania i metody badań.
 • [47] PN-ISO 3015:1997 Przetwory naftowe - Oznaczanie temperatury mętnienia.
 • [48] PN-ISO 3016:2005-09 Przetwory naftowe - Oznaczanie temperatury płynięcia.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e9d910ee-c2ad-41a0-954a-9845e6f3e3ae
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.