PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zmiany paradygmatów w zarządzaniu

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The changes of paradigms in management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Współczesne zarządzanie wkroczyło w fazę zmiany paradygmatów głównie na skutek globalizacji, turbulencji otoczenia, nasilenia konkurencji i rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wiele z dotychczasowych paradygmatów przestało być twórczych poznawczo, nie stanowiąc już ram do przyrostu wiedzy i tworzenia szczegółowych teorii. Pojawiły się zatem nowe, coraz powszechniej akceptowane przez środowisko naukowe. Artykuł przedstawia wybrane paradygmaty, które zyskały na znaczeniu we współczesnej teorii i praktyce zarządzania.
EN
Contemporary management has co me in the phase of paradigms’ change because of globalization, turbulence of an environment, hypercompetition and development of information and communication technologies. Many of previous paradigms stop to be useful in extending of knowledge and creating of particular theories. There are new paradigms, which are more and more accepted by the scientific community. The article presents the chosen paradigms, which gain in significance in the contemporary management theory and practice.
Rocznik
Tom
Strony
93--106
Opis fizyczny
Bibliogr. 27 poz.
Twórcy
 • Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • [1] Drucker P.: Zarządzanie w XXI wieku. Muza S.A., Warszawa 2000, s. 5.
 • [2] Sułkowski Ł.: Paradygmaty nauk o zarządzaniu. Współczesne Zarządzanie, 2013, nr 2, s. 17.
 • [3] Moczydłowska J.: Koncepcja „przedsiębiorstwa przyszłości” jako źródło nowych paradygmatów w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Zeszyty Naukowe WSH Zarządzanie, 2015, z. 2, s. 28.
 • [4] Czakon W.: Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu. Przegląd Organizacji, 2011, nr 3, s. 3.
 • [5] Lisiński M.: Paradygmaty metodologiczne nauk o zarządzaniu, [w:] Sieci między organizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 421, Wrocław 2016, s. 375.
 • [6] Maciaszek Z.: Problemy współczesnego zarządzania na tle globalnych zmian. Zarządzanie Zmianami 2010, nr 1, s. 26.
 • [7] Nogalski B.: Wybór paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem przyszłości , [w]: I.K. Hejduk (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości. Fikcja i rzeczywistość, Wydawnictwo ORGMASZ, Warszawa 2004, ss. 36- 37.
 • [8] Woźniak J.: Paradygmaty w zarządzaniu. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego 2011, z. 25, ss. 713- 723.
 • [9] Harasim W.: Paradygmaty współczesnego zarządzania organizacją , [w:] W. Harasim (red.), Człowiek i organizacja – dylematy współczesnego zarządzania, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014, ss. 7 -8.
 • [10] Mazurkiewicz A.: Paradygmaty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie (wybrane aspekty), [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 19, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2011, s. 410.
 • [11] Mazurkiewicz A.: Paradygmaty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie (wybrane aspekty), [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 19, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2011, ss. 410 -413.
 • [12] Woźniak -Sobczak B.: Sym bioza paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem w otoczeniu sieciowym. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2015, z. 222, ss. 57- 58.
 • [13] Gorynia M.: Deliminacja systemów gospodarczych w naukach ekonomicznych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1993, z. 2, s. 67.
 • [14] Targański B.: Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 30.
 • [15] Pawłowska M.: Konkurencja na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych – wyniki empiryczne, [w:] E. Miklaszewska (red.), Bank na rynku finansowym. Problemy skali, efektywności i nadzoru, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 358.
 • [16] Szydło M.: Prawo konkurencji a regulacja sektorowa. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 82.
 • [17] Śliwińska M.: Ochrona konkurencji we współczesnej gospodarce wyzwaniem dla teorii konkurencji. Ekonomia i Prawo, 2013, nr 2, s. 214.
 • [18] Matyjas Z.: Ekonomika organizacji przemysłowej w zarządzaniu strategicznym. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 2011, nr 261, s. 314.
 • [19] Maciaszek Z.: Problemy współczesnego zarządzania na tle globalnych zmian. Zarządzanie Zmianami 2010, nr 1, s. 25.
 • [20] Czakon W.: Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu. „Przegląd Organizacji” 2011, nr 3, ss. 3- 4.
 • [21] Grudzewski W .M., Hejduk I.K.: Przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów zarządzania. Master of Business Administration 2011, nr 1, ss. 95 -105.
 • [22] Moczydłowska J.: Koncepcja „przedsiębiorstwa przyszłości” jako źródło nowych paradygmatów w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Zeszyty Naukowe WSH Zarządzanie, 2015, z. 2, ss. 29 -34.
 • [23] Mazurkiewicz A.: Paradygmaty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie (wybrane aspekty), [ w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 19, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 201 1, ss. 414- 415.
 • [24] Butryn B.: Zarządzanie procesowe. Nowy paradygmat stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnych. XXII Konferencja „Systemy Wspomagania Organizacji” SWO’2007, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 2007. ss. 5 -8.
 • [25] Moczydłowska J.: Koncepcja „przedsiębiorstwa przyszłości” jako źródło nowych paradygmatów w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Zeszyty Naukowe WSH „Zarządzanie” 2015, z. 2, s. 28.
 • [26] Pietruszka -Ortyl A.: Szkice o paradygmatach wyłaniających się w naukach o zarządzaniu . W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Księga pamiątkowa dla uczczenia jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, praca zbiorowa pod redakcją naukową B. Mikuły, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 69.
 • [27] Maciaszek Z.: Problemy współczesnego zarządzania na tle globalnych zmian. Zarządzanie Zmianami, 2010, nr 1, s. 23.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e9b5a30e-5097-419a-a4aa-e3115c77c825
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.