Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e942f7e9-2bcc-47be-a5b4-2306b15fb72e

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Potencjał generowania ropy i gazu dolnopaleozoicznych formacji łupkowych w świetle badań pirolizy wodnej

Autorzy Więcław, D.  Kotarba, M. J.  Romanowski, T. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN Oil and gas generation potential of Lower Palaoeozoic shale formations based on hydrous pyrolysis data
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W celu wyznaczenia potencjału generowania ropy i gazu utworów syluru i ordowiku bogatych w materię organiczną (potencjalne „sweet spoty”) wykonano eksperymenty pirolizy wodnej w temperaturach 330 i 355°C w czasie 72 godz. próbek pobranych z odwiertów: B3 (landower), L-3H (landower) i L-1 (karadok) w regionie pomorskim oraz w celach porównawczych z powierzchniowych odsłonięć utworów wenloku w wąwozie Prągowiec i landoweru we wsi Bardo w Górach Świętokrzyskich. Wykonano również eksperymenty w temperaturach 380 i 400°C w czasie 72 godz. próbek z odwiertów B-1 (landower i karadok) i W-1 (landower i karadok) (region pomorski). Najwyższym potencjałem ropotwórczym (do 217,4 mg ropy/g TOC) charakteryzuje się niskodojrzała materia organiczna rozproszona w utworach landoweru w profilu odwiertu B3. Najwyższą wydajność węglowodorów gazowych (56,7 mg HC/g TOC) uzyskano z próbki B-1 (landower) podczas eksperymentu prowadzonego w warunkach 400°C/72 h.
EN For determination of oil and gas generation potential of organic-rich Silurian and Ordovician strata (potential „sweet spots”), series of hydrous pyrolysis experiments were performed at temperatures 330 and 355°C for 72 hours using core samples from: B3 (Llandovery), L-3H (Llandovery), L-1 (Caradocian) from Baltic region, and outcrop samples: Bardo (Llandovery), Prągowiec (Wenlock) in Holy Cross Mountains. High temperature experiments in 380 and 400°C for 72 hours were also performed using core samples from wells B-1 (Llandovery and Caradocian) and W-1 (Llandovery and Caradocian) containing high mature organic matter. The highest oil yield (217.4 mg/g TOC) was obtained from low-mature organic matter in B3 sample (Llandovery) in 355°C/72h. The highest gaseous hydrocarbons yield (56.7 mg HC/g TOC) was recorded for B-1 (Llandovery) sample in experiment conducted at 400°C/72 h.
Słowa kluczowe
PL formacje łupkowe   piroliza wodna   ropa i gaz  
EN shale formations   hydrous pyrolysis   oil and gas  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 455--458
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., wykr.
Twórcy
autor Więcław, D.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej
autor Kotarba, M. J.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej
autor Romanowski, T.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej
Bibliografia
[1] Poprawa, P. – Potencjał występowania złóż gazu ziemnego w łupkach dolnego paleozoiku w basenie bałtyckim i lubelsko-podlaskim. Przegląd Geologiczny 2010, vol. 58, ss. 226 – 249.
[2] Smolarek J., Marynowski L., Spunda K., Trela W. – Vitrinite equivalent reflectance of Silurian black shales from the Holy Cross Mountains, Poland. Mineralogia 2014, vol. 45, ss. 79 – 97.
[3] Lewan M.D., Ruble T.E. – Comparison of petroleum generation kinetics by isothermal hydrous and nonisotermal open-system pyrolysis. Organic Geochemistry 2002, vol. 33, pp. 1457 – 1475.
[4] Peters K.E., Cassa M.R. – Applied Source Rock Geochemistry. [W:] Magoon L.B., Dow W.G. (eds): The Petroleum Systems – From Source to Trap, American Association of Petroleum Geologists Memoir 1994, vol. 60, pp. 93 – 120.
Uwagi
Artykuł w części: Sekcja IV: Realizacja Programu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy. Projekt pt. Metodologia wyznaczania sweet spotów na podstawie własności geochemicznych, petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami geofizycznymi i model generacyjny 3D (MWSSSG)
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e942f7e9-2bcc-47be-a5b4-2306b15fb72e
Identyfikatory