Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e925c44e-3ecd-4657-847d-80295a5d0351

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński

Tytuł artykułu

Problemy zastosowania internetu w wyborach

Autorzy Frąckiewicz, Z.  Marecki, F. 
Treść / Zawartość http://www.wneiz.pl/studiainformatica
Warianty tytułu
EN Problems of the Internet application in elections
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania internetu w wyborach na polskich uczelniach. Pokazano sposoby przeprowadzenia wyborów organów uczelnianych, a także wykorzystania Internetu do kampanii wyborczej kandydatów na różne stanowiska. Poruszono aspekty etyczne i prawne serwisu społeczności akademickiej, a więc stron internetowych uczelni i wydziałów, które obecnie mają wszystkie uczelnie. Poddano pod dyskusję społeczności akademickiej problem, czy informacje o kandydatach na różne funkcje, zwłaszcza rektora i dziekanów, są ich prywatną sprawą, czy są informacjami publicznymi. Czy zatem powinny one być prezentowane na internetowej stronie głównej uczelni i odpowiednio na stronach wydziałowych, czy na pracowniczych lub prywatnych stronach poszczególnych kandydatów? Czy informacja o stronie internetowej kandydata powinna być dostępna wszystkim zainteresowanym (czyli na głównej stronie uczelni lub wydziału), czy tylko pracownikom, a więc w serwisie pracowniczym (tj. w intranecie)? Zaprezentowano także problem niezależności i przejrzystości przeprowadzanych wyborów, czyli możliwości Internetu w kwestii informowania o wyborach, kandydatach i wynikach wyborów.
EN The paper hereby emphasizes the estimation test of possibilities which is given by the modern information tool in the form of the Internet which is used to carry out elections of authorities in the state university by the adequate bodies i.e. election panels as well as to carry out the election campaign of the candidates for elected functions which are nominated in such elections. Ethical and law aspects of the problem of the academic society service are mentioned which means Internet sites of universities and departments. This problem concerns all universities in Poland, both public and private ones. The academic society have to discuss the problem whether information about candidates for elected functions in the state university, especially for functions of the rector and dean are their own matter or it ought to be public information. The question must be answered whether information about such candidates should be presented in the main Internet site of the university and adequately in sites of departments or in the staff’s sites or candidates’ personal sites. Moreover, it is necessary to answer the question whether the information about the existence of the candidate’s site should be available for all interested persons in the main university site as well department sites or only for the staff by means of the staff service – the Intranet. The second discussed problem is independence and transparency of elections carried out by election panels, i.e. the use of the possibilities of the Internet to inform the interested members of the public about elections, candidates and election results.
Słowa kluczowe
PL wybory organów uczelnianych   Internet  
EN elections in Polish universities   Internet  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik 2011
Tom Nr 28
Strony 221--229
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz.
Twórcy
autor Frąckiewicz, Z.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
autor Marecki, F.
  • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Bibliografia
1. Buń R., Marecki J., Kryptograficzne systemy wyborcze, w: Bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych, t. III, materiały z konferencji, WSIZ, Bielsko-Biała 2002.
2. Buń R., Marecki J., Information Securuty in Voting Systems, WNT, Warszawa 2004.
3. http://www.ken.pan.pl. Zasady i wytyczne „Dobre obyczaje w nauce”, 1994.
4. http://www.krasp.org.pl. Kodeks „Dobre praktyki w szkołach wyższych”, Kraków 2007.
5. http://www.ps.pl; www.zut.edu.pl.
6. http://www.pum.edu.pl.
7. http://www.pw.edu.pl.
8. http://www.us.szc.pl.
9. http://www.uw.edu.pl.
10. Informatyka ekonomiczna, red. S. Wrycza, PWE, Warszawa 2010.
11. Internet w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Grzywak, WSB, Dąbrowa Górnicza 2003.
12. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, DzU 2005, nr 164, poz. 1365, z póź. zm.
13. Ustawa o ochronie danych osobowych, DzU 1997, nr 133, poz. 883.
14. Ustawa o dostępie do informacji publicznej, DzU 2001, nr 112, poz. 1198.
15. http://www.sejm.pl Nowelizacja ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, 2011.
16. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 17/05, z dnia 20.03.2006 r., DzU 2006, nr 49, poz. 358.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e925c44e-3ecd-4657-847d-80295a5d0351
Identyfikatory