Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e8f493e0-1e4f-4ae0-9473-84f4e7241758

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wzrost intensywności oddziaływania korozji równomiernej na nośność kratownic stalowych

Autorzy Glinicka, A.  Sedlin, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The increase of influence of the uniform corrosion on the steel trusses capacity
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł dotyczy niszczenia przez korozję kratownic stalowych o prostych, regularnych kształtach. Przyczyną zniszczenia jest wyboczenie prętów. Pręty kratownic mają przekroje pierścieniowe o tych samych wymiarach. Założono, że po czasie 1 roku korodowania w atmosferze miejskiej, korozja została zintensyfikowana na skutek działania 5% kwasu solnego. Wykonano trzy przykłady obliczeń nośności kratownic. Sporządzono wykresy zależności: utrata nośności kratownicy – ubytek pola przekroju poprzecznego pręta.
EN Paper discussed the damaging effect of corrosion in simple steel trusses. The main reason of damages is buckling of steel rods. The rods in the trusses have ring cross-section of the same size. It is assumed that after a year of corroding in the city atmosphere, the corrosion was intensified because of the 5% hydrochloric acid influence. Three examples of trusses load capacity calculation were suggested. The diagrams of relation “truss capacity loss – rod cross sectional area reduction” were given.
Słowa kluczowe
PL korozja   kratownica stalowa   analiza przyczyn  
EN corrosion   steel trusses   causes analysis  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 162--166
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Glinicka, A.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
autor Sedlin, K.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
Bibliografia
1. Włodarczyk W., Konstrukcje stalowe. WS.P, Warszawa 2000.
2. Giżejowski M., Ziółko J. (red), Budownictwo ogólne. Tom 5. Stalowe konstrukcje budynków projektowane według eurokodów z przykładami obliczeń. Arkady, Warszawa 2010.
3. Roberge P.R, Corrosion engineering. Principles and Practice, McGraw-Hill, USA, 2008.
4. Glinicka A., Kruk M., Sawczuk F., Starzenie konstrukcji inżynierskich jako przyczyna rewitalizacji, rozdział w monografii pt. Rewitalizacja a kultura przestrzeni. SW im. B. Jasińskiego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna ADAM, 2013, s.374-381.
5. Glinicka A., Kozłowska B., Przykład modelowania okresu utrzymania wybranych elementów konstrukcji stalowych poddanych korozji. Logistyka 3/2012, s. 623-627.
6. PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
7. Brzoska Z. Statyka i stateczność konstrukcji prętowych i cienkościennych. PWN, Warszawa 1961.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e8f493e0-1e4f-4ae0-9473-84f4e7241758
Identyfikatory