PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Energy metamorphosis of cities and buildings

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Metamorfoza energetyczna miast i obiektów
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article deals with energy transformation on an architectural and urban scale. The first part describes the assumptions of the German energy transformation, taking into account both the scale of individual buildings and urban scale solutions based on RES. Selected objects and design concepts from Hamburg and Berlin are presented as model examples. The second part describes the approach to transformation on the example of Warsaw, based on current programmes, strategies and development visions in relation to the architecture and new standards of facilities as well as the use of RES on an urban scale. The German approach was compared to the Polish assumptions, indicating the possibility of implementing some solutions. A discussion and a photographic documentation made ‘in situ’ of selected Polish and German contemporary RES applications in architecture are presented. Selected examples of modern buildings show the use of energy-saving and RES technologies. The analysis of contemporary architectural designs concerns issues related to energy and the possibility of adapting contemporary architecture to a changing climate. At the end of the paper, challenges in the context of energy transformation are presented. The need to adapt buildings and cities to climate change requires transforming the traditional linear design process into an energy-integrated one operating in terms of the principles of sustainable development. This process will not be possible without the support of digital design and simulation tools as well as mapping to determine the potential of RES in cities in the perspective of 2050. Attention is also drawn to the important role of experimental, educational and popularizing activities that give the opportunity to acquire knowledge about RES.
PL
Artykuł dotyczy transformacji energetycznej w skalach architektonicznej i urbanistycznej. W pierwszej części opisano założenia niemieckiej transformacji energetycznej uwzględniające zarówno pojedyncze budynki, jak i bazujące na OZE rozwiązania w skali całego miasta. Wybrane obiekty i koncepcje projektowe z Hamburga i Berlina zostały zaprezentowane jako przykłady modelowe. W drugiej części opisano podejście do transformacji na przykładzie Warszawy, opierając się na aktualnych programach, strategiach i wizjach rozwoju w odniesieniu do architektury i nowych standardów obiektów oraz wykorzystania OZE w skali miejskiej. Podejście niemieckie porównano z założeniami polskimi, wskazując na możliwości implementacji niektórych pomysłów. Omówiono wybrane przykłady współczesnych rozwiązań dla architektury Polski i Niemiec i zaprezentowano ich dokumentację fotograficzną wykonaną in situ, na której ukazano zastosowanie energooszczędnych technologii i odnawialnych źródeł energii. Analiza współczesnych projektów architektonicznych dotyczyła zagadnień związanych z energią oraz możliwości adaptacji dzisiejszej architektury do zmieniającego się klimatu. W zakończeniu pracy przedstawiono wyzwania w kontekście transformacji energetycznej. Konieczność adaptacji miast i ich budynków do zmian klimatu wymaga przekształcenia tradycyjnego linearnego procesu projektowania w zintegrowany pod względem energetycznym i operujący w kategoriach zasad rozwoju zrównoważonego. Proces ten nie będzie możliwy bez wspomagania cyfrowymi narzędziami do projektowania i symulacji oraz mapowania w celu określania potencjału OZE w miastach w perspektywie roku 2050. Zwrócono również uwagę na ważną rolę działań eksperymentalnych, edukacyjnych i popularyzatorskich dających możliwość pozyskania wiedzy o OZE.
Rocznik
Strony
55--74
Opis fizyczny
Bibliogr. 39 poz., fot., tab.
Twórcy
 • University of Zielona Góra, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering, Institute of Architecture and Urban Planning ul. Prof. Z. Szafrana 1, 65-417 Zielona Góra
Bibliografia
 • 1.BaćA.(ed.)(2020),Architekturaenergoaktywnapo2021,OficynaWydawniczaPolitechnikiWrocławskiej,Wrocław.
 • 2.BudzyńskiM.(2021),PrzekształcanieprzestrzenidlatrwaniaŻycia,MB,Warszawa.
 • 3.CzarneckiB.(2016),Paradygmatzrównoważonegorozwojukontrafajerwerkiglobalizacji,“ArchitecturaeetArtibus,”vol.2,5–13.
 • 4.GórskiF.,JagaciakM.,NapiontekO.,PędzichA.,Pawłowska(Pliszczyńska)K.,WojcieszakM.,ZjawińskaM.(2021),WarszawskiPanelKlimatyczny.Raportzrealizacji,Urządm.st.Warszawy,FundacjaCivisPolonus,FundacjaPoleDialogu,FundacjaStocznia,Warszawa.
 • 5.GumińskaA.(2017),Expo2015oraznoweosiedlawMediolaniewaspekciewpływutechnologiinapoprawężyciawśródmieściachwielkichmiast,“ArchitecturaeetArtibus,”vol.9,no.2,19–32.
 • 6.HellwegU.(ed.)(2010),NetzwerkIBAmeetsIBA–ZurZukunftInternationalerBauausstellungen,JovisVerlagGmbH,IBAHamburgGmbH,Hamburg.
 • 7.IBAHamburg(ed.)(2015),EnergyAtlas.FutureConceptRenewableWilhelmsburg,JovisVerlagGmbH,IBAHamburgGmbH,Hamburg.
 • 8.JanuszkiewiczK.,GolebiewskiJ.I.(2019),EcoEnergyLand–EnvisioningtheMiędzyodrzeIslandinSzczecin:TheNewApproachtotheUrbanDesign,“IOPConferenceSeries:MaterialsScienceandEngineering,”vol.603,052013.
 • 9.JuchimiukJ.(2019),WpływodnawialnychźródełenergiinaarchitekturęwybranychobiektówwPolsceporoku2004,doctoratethesisWBiA,WestPomeranianUniversityofTechnology,Szczecin.
 • 10.KassenbergA.,SzymalskiW.,DrogoszL.,BugajM.,JakubczakI.(2019),Strategiaadaptacjidozmianklimatudlam.st.Warszawydoroku2030zperspektywądoroku2050.MiejskiPlanAdaptacji,InstytutnaRzeczEkorozwoju,Urządm.st.Warszawy,Warszawa.
 • 11.Kwiatkowska-DrożdzA.(ed.)(2012),Niemieckatransformacjaenergetyczna:trudnepoczątki,OśrodekStudiówWschodnich,Warszawa.
 • 12.MinisterstwoKlimatuiŚrodowiska(2021),PolitykaEnergetycznaPolskido2040r.(PEP2040),Warszawa.
 • 13.MusikowskiR.(2018),FuturiuminBerlin,“Detail,”no.5,58–65.
 • 14.PaszkowskiZ.W.(2013),RenewableSourcesofEnergyasDeterminantsofHousingEnvironmentintheFuture–inContextoftheGreenIslandsProjectinSzczecin,“HousingEnvironment,”no.12,53–59.
 • 15.PaszkowskiZ.W.,GolebiewskiJ.I.(2017),TheRenewableEnergyCitywithintheCity.TheClimateChangeOrientedUrbanDesign–SzczecinGreenIsland,“EnergyProcedia”vol.115,423–430.
 • 16.PopczykJ.(2022),PowszechnaPlatformaTransformacyjnaEnergetyki,Warszawa.
 • 17.TureckiA.,TurM.,CzarneckiB.,JanuszkiewiczK.,FiukP.(2022),RenovationofModernistHousingDevelopmentsinthePursuitofModernityforWell-BeingandCleanEnergy,“Energies”vol.15,no.10,3737.
 • 18.YangP.(2022),UrbanexpansionofEnergiewendeinGermany:asystematicbibliometricanalysisandliteraturęstudy,“Energy,SustainableandSociety”vol.12,52.
 • 19.ZaleckisK.,CzarneckiB.(2023),Energy-SavingPotentialinPlanningUrbanFunctionalAreas:TheCaseofBialystok(Poland),“Land”vol.12,no.2,380.
 • 1.http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/326 https://www.elbe-wochenblatt.de/2018/04/11/energieverbund-versorgt-wilhelmsburgs-mittemit-nahwaerme-auch-das-buergerhaus-ist-jetztangeschlossen/
 • 2.http://mbarch.pl
 • 3.https://biznesalert.pl/popczyk-elektroprosumeryzmspoleczenstwo-gospodarka-energetyka/ https://www.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjnycire-24/174947-trzy-glowne-filary-projektu-politykienergetycznejpolski-do-2040-rhttps://www.dziennikustaw.gov.pl/MP/2021/264
 • 4.https://futurearchitectureplatform.org/projects/bbbf7972-f830-40a2-9b41-7386648335db/
 • 5.https://ir.mlsystem.pl/2021/11/17/ml-system-z-373-proc-wzrostem-sprzedazy-w-pierwszych-trzechkwartalach-2021-r/
 • 6.https://issuu.com/marek_budzynski/docs/m_budzy_ski_przekszta_canie_przestrzeni_dla_trwani?utm_medium=referral&utm_source=mbarch.pl
 • 7.https://katowice.eu/Strony/Plan-adaptacji-do-zmianklimatu.aspx
 • 8.https://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/10_10_zielonawizjawarszawy_min_size.pdf
 • 9.https://pspa.com.pl/2023/informacja/licznikelektromobilnosci-kolejny-rekordowy-rok-na-polskim-rynku-e-mobility/;www.pine.org.pl/wp-content/uploads/2019/07/poradnik_adaptcity.pdf
 • 10.http://www.richtermusikowski.com/kultur/haus-derzukunft-berlin/
 • 11.https://raportkolejowy.pl/najnowoczesniejszazajezdnia-tramwajowa-w-polsce/https://www.swp-berlin.org/publications/products/aktuell/2012A37_wep.pdf,www.solarwende-berlin.de/allgemein/masterplansolarcity-berlin/wettbewerb-architektur/gewinnerarchitektur,
 • 12.https://sunglider.eu/en;
 • 13.https://swiatoze.pl/polskie-uniwersytety-stawiajana-energie-sloneczna-i-oszczedzaja-100-tys-zlrocznie/
 • 14.https://www.berlin.de/sen/energie/erneuerbareenergien/masterplan-solarcity/
 • 15.https://www.gramwzielone.pl/auto-ekologiczne/26528/warszawskie-mza-inwestuje-wautobusy-elektryczne-i-pv
 • 16.https://www.hamburg.de/
 • 17.https://www.ibb-business-team.de/solarplus
 • 18.https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/raportosw/2012-12-06/niemiecka-transformacja-energetyczna-trudne-poczatki
 • 19.https://www.solar-district-heating.eu/wp-content/uploads/2018/05/SDHplus_BM_Hamburg-Energie-Energieverbunds-Wilhelmsburg-Mitte.pdf
 • 20.https://www.youtube.com/watch?v=LD4hdYJSFCM
Uwagi
Podwójne numerowanie bibliografii
Opracowanie rekordu ze środków MEiN, umowa nr SONP/SP/546092/2022 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2022-2023).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e8d09e21-9a8c-43a5-8e7e-8356f0fac6c5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.