Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e87e097f-d52e-4d51-9fdb-da8c7c8986c6

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Obszarowe charakterystyki sieci drogowej

Autorzy Krawiec, S.  Celiński, I. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Road network area characteristics
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule podjęto problem opisu (wymiarowania) sieci drogowej wybranego miasta w ujęciu holistycznym. Współcześnie w niemal wszystkich sieciach drogowych, zlokalizowanych w granicach terytorialnych dużych miast występuje zjawisko permanentnej kongestii ruchu, której zasięg kongestii ruchu obejmuje coraz większe obszary miast. Kongestia ruchu charakteryzuje się również wzrastającą niejednorodnością rozkładu w czasie oraz przestrzeni. Systemy sterowania obszarowego ruchem drogowym, szerzej systemy ITS, obejmują (z tego powodu) swoim zasięgiem coraz to większe tereny współczesnych miast. Rozwiązaniem zmierzającym do ilościowej i jakościowej kwantyfikacji zjawiska kongestii ruchu na rozległych obszarach miast może być holistyczne podejście do zagadnienia opisu ruchu drogowego. W artykule zaproponowano pewien sposób formalnej oceny sieci drogowej w ujęciu globalnym na przykładzie miasta Katowice.
EN The article discusses the problem exists in almost all modern road network located within the territorial boundaries of large cities. These areas are characterized by the permanent traffic congestion. In addition, traffic congestion range cover more and more areas of cities, but also has a heterogeneous distribution in time and space. ATCS and ITS systems include for this reason its reach ever-larger surface area. The solution aimed at the quantitative and qualitative quantification of the phenomenon of traffic congestion in large urban areas may be the research methodology proposed in this article. The proposed methodology applies a holistic approach to the quantification of traffic parameters. In connection with the adopted methodology proposed in the paper a certain way global assessment of road network as an example of Katowice city.
Słowa kluczowe
PL sterowanie obszarowe   ATCS   charakterystyka ruchu   model ruchu  
EN area traffic control system   ATCS   traffic characteristics   traffic model  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
Rocznik 2013
Tom z. 78
Strony 69--79
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz.
Twórcy
autor Krawiec, S.
autor Celiński, I.
Bibliografia
1. Celiński I., Karoń G.: Wykorzystanie techniki satelitarnej w badaniach i sterowaniu ruchem drogowym, Transport Miejski i Regionalny, nr 9/1998, s. 2-5.
2. Celiński I.: Badania parkingowe z wykorzystaniem techniki cyfrowego rozpoznawania obrazu, Transport Miejski i Regionalny, nr 7-8/2010.
3. Feng J., Zhu Z., Xu R.: A Traffic Flow Prediction Approach Based on Aggregated Information of Spatio-temporal Data Streams, Intelligent Interactive Multimedia: Systems and Services Smart Innovation, Systems and Technologies, Volume 14, 2012, pp 53-62.
4. Helbing D.: Traffic and related self-driven many-particle systems. Rev. Mod. Phys., 73.
5. Lämmer S., Donner R., Helbing D.: Anticipative control of switched queueing systems The European Physical Journal B, Volume 63, Issue 3, pp 341-347, 2008.
6. Innamaa S.: Short-term prediction of traffic flow status for online driver information (dissertation), Helsinki University of Technology, 2009.
7. Jacyna M.: Modelowanie i ocena systemów transportowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (OWPW), Warszawa 2009.
8. Janecki R., Krawiec S., Sierpiński G.: Publiczny transport zbiorowy jako kluczowy element zrównoważonego systemu transportowego Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii Silesia. [w:] Pyka R. (ed.): Sposób na Metropolię. Idee a społeczne oczekiwania wobec projektu utworzenia Śląsko–Zagłębiowskiej metropolii. UM Katowice, RSS MSNP UŚ, Katowice 2010, s. 105-132.
9. Janecki R., Krawiec S., Sierpiński G.: The directions of development of the transportation system of the metropolitan area of Upper Silesia until 2030. International Scientific Conference Transbaltica 2009, pp. 86-91.
10. Karoń G., Janecki R., Sobota A., Celiński I., Krawiec S., Macioszek E., Pawlicki J., Sierpiński G., Zientara T., Żochowska R.: Program inwestycyjny rozwoju trakcji szynowej na lata 2008÷2011. Analiza ruchu. Praca naukowo-badawcza NB-67/RT5/2009.
11. Kawalec P., Sobieszuk-Durka S.: Metody i algorytmy obszarowego sterowania ruchem drogowym, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej , s. Transport, z. 80, Warszawa 2011.
12. Kerner B.S: Introduction to Modern Traffic Flow Theory and Control: The Long Road to Three-Phase Traffic Theory, Springer, Berlin, New York, 2009.
13. Kerner B.S.: The Physics of Traffic, Springer, Berlin, New York, 2004.
14. Nagel K.: High-speed Microsimulations of Traffic Flow. PhD, Universität zu Köln, 1994.
15. Suda J.: Dokładność satelitarnej lokalizacji pojazdów transportu publicznego. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, z.11. 2006.
16. VISSIM Podręcznik użytkownika v.5.4, PTV 2010.
17. VISSIM User Manual. v.5.2, PTV 2009.
18. Fastenrath U.: Floating Car Data on a Larger Scale, http://www.ddg.de/pdf-dat/ddgfcd.pdf.
19. Downie A.: "The World's Worst Traffic Jams".Time. http://www.time.com/time/world/ article/.
20. http://www.ops.fhwa.dot.gov/aboutus/opstory.htm.
21. UTMS Szczecin; https://szr.szczecin.pl/utms/index.
22. Williams B.M., Hoel A.L, Modeling and Forecasting Vehicular Traffic Flow as a Seasonal ARIMA; http://www.nd.edu/.
23. Wypadek i wielki korek; http://www.mmsilesia.pl/245122/2009/7/.
24. Wypadek na DTŚ; http://www.tvs.pl/42298.
25. Zintegrowany system zarządzania ruchem; http://zszr.zdm.waw.pl/.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e87e097f-d52e-4d51-9fdb-da8c7c8986c6
Identyfikatory