Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e87ced35-c496-4621-8ba4-37e158c0da9a

Czasopismo

Budownictwo i Prawo

Tytuł artykułu

Nowa ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

Autorzy Laskowski, L. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN New act on energy performance of buildings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule szczegółowo omówiono zakres i treść uchwalonej niedawno ustawy. Przedstawiono istotne elementy nowelizacji, kwestie dyskusyjne oraz wnioski podsumowujące ww. zagadnienia.
EN The author gives a detailed description of the span and content of the recent law act. Essential elements of the amended act, controversial issues and conclusions are presented.
Słowa kluczowe
PL Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków   nowelizacja   zakres zmian   Dyrektywa 2010/31/UE   efektywność energetyczna   świadectwo charakterystyki energetycznej  
EN Act on energy performance   amendment   modification scope   Directive 2010/31/EU   energy efficiency   energy performance certificate  
Wydawca Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o.
Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie''
Czasopismo Budownictwo i Prawo
Rocznik 2014
Tom R. 17, nr 4
Strony 3--7
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz.
Twórcy
autor Laskowski, L.
Bibliografia
[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19.05.2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona). Dz.Urz. UE L153 PL z 18.06.2010 r.
[2] Ustawa z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) [ZAP l].
[3] Rozporządzenie Min. Infrastruktury i Rozwoju z 3.06.2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 888) [ZAP 57.4].
[4] Rozporządzenie Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) [ZAP 8].
[5] PN-EN 15217:2008 Charakterystyka energetyczna budynków - Metody wyrażania charakterystyki energetycznej i certyfikacji energetycznej budynków.
[6] Rozporządzenie Min. Infrastruktury i Rozwoju z 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) [ZAP 3].
[7] Weizsäcker von E.U.: Buildings Technology in the Vanguard of Eco-efficiency. Proc. World Sustainable Building Conf., Tokyo 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e87ced35-c496-4621-8ba4-37e158c0da9a
Identyfikatory