PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Formalization of operational management and its impact on the innovativeness of IT companies from Lubuskie Voivodeship

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In the changing environment, innovation gives organizations a chance to survive and develop. Researchers indicate that successfully implemented innovations are a source of competitive advantage for an organization. In source literature we can find examples of various tools recommended by the authors that increase the probability of innovation success. As some researchers note, the role of these tools has been questioned, which is related to the impact of formalization on innovation. In recent years, researchers have focused their efforts on determining whether formalization improves or deteriorates innovation; however, when analyzing the literature, it can be noticed that the number of studies on innovation and its determinants is significant, while the number of publications on the impact of formalization on organizational innovation is low. In addition, it can be noted that so far, researchers have not come to a consensus regarding the impact of formalization on either organizational results or innovation; therefore, the assumption of the presented work is to fill this gap to some extent. The aim of this article is to present the preliminary results of a broader research project on the relationship between the formalization of operational management and the innovation of IT organizations in Lubuskie Voivodeship.
PL
W obecnym zmiennym otoczeniu szansą na przetrwanie organizacji oraz jej rozwój jest innowacyjność. wielu badaczy wskazuje na to, że z sukcesem wdrażane innowacje są źródłem przewagi konkurencyjnej organizacji. W literaturze znaleźć można przykłady różnych narzędzi rekomendowanych przez różnych autorów zwiększających prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu przez innowacje. Jak zauważa jednak część badaczy, rola tych narzędzi w sukcesie innowacji została postawiona pod znakiem zapytania. Związane jest to z wpływem jaki wywiera formalizacja na wyniki organizacyjne, w tym innowacyjność. Nadmienić warto, że w ostatnich latach badacze skupiali swoje wysiłki na ustaleniu, czy formalizacja poprawia, czy pogarsza wydajność organizacyjną, w tym również innowacyjność, jednakże analizując literaturę można zauważyć, że liczba opracowań dotyczących innowacyjności, i jej determinant jest znaczna, natomiast liczba publikacji dotyczących wpływu formalizacji na innowacyjność organizacji jest nieduża. Dodatkowo analizując literaturę dotycząca formalizacji zauważyć można, że jak do tej pory badacze nie doszli do konsensusu odnośnie jej wpływu zarówno na wyniki organizacji, jak i ich innowacyjność, w związku z tym założeniem prezentowanej pracy jest w pewnym stopniu wypełnienie tej luki. Celem zaś niniejszego artykułu jest przedstawienie wstępnych wyników szerszych badań, które dotyczą związku pomiędzy formalizacją zarządzania operacyjnego a innowacyjnością organizacji z branży IT w województwie lubuskim.
Czasopismo
Rocznik
Strony
59--72
Opis fizyczny
Bibliogr. 42 poz., tab., wykr.
Twórcy
 • University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management, Poland
Bibliografia
 • [1] Abdallah C., Langley A. (2014). The double edge of ambiguity in strategic planning. Journal of Management Studies, 51(2), pp. 235-264. DOI: https://doi.org/10.1111/joms.12002.
 • [2] Agarwal, S. (1993). Influence of formalization on role stress, organizational commitment, and work alienation of salespersons – a cross-national comparative study. Journal of International Business Studies. Vol. 24 no. 4, pp. 715-739. DOI: 10.2307/155172
 • [3] Amabile, T., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J., Herron M., (1996). Assessing the work environment for creativity. Academy of Management Journal. Vol. 39, pp. 1154–1184. DOI:10.5465/256995
 • [4] Amabile, T.M. (1996). Creativity In Context: Update To The Social Psychology Of Creativity (1st ed.). New York:Routledge. DOI: https://doi. org/10.4324/9780429501234.
 • [5] Benner, M., Tushman, M., (2003). Exploitation, exploration and process management: the productivity dilemma revisited. The Academy of Management Review. Vol. 28, pp. 238-256. DOI: http://dx.doi.org/10.5465/ amr.2003.9416096.
 • [6] Bidault, F., Cummings, T. (1994). Innovating through alliances: expectations and limitations. R&D Management Vol. 24, pp. 33–45. DOI: http:// dx.doi.org/10.1111/j.1467-9310.1994.tb00845.x
 • [7] Blommerde T., Lynch P., (2016), A maturity matrix for assessing service innovation capability, http://repository.wit.ie/3186/1/A%20Maturity%20 Matrix%20for%20Assessing%20Service%20Innovation%20Capability.pdf [ 20.08.2021 access date].
 • [8] Burke, A., Fraser, S., Greene, F. J. (2010). The multiple effects of business planning on new venture performance. Journal of Management Studies, Vol. 47(3), pp. 391-415. DOI: 10.1111/j.1467-6486.2009.00857.x.
 • [9] Cabello-Medina, C., Carmona-Lavado, A., Cuevas-Rodríguez, G., (2011). Organisation of R&D departments as determinant of innovation: testing alternative explanations. Technology Analysis & Strategic Management. Vol. 23, No. 4, pp. 383–400.
 • [10] Cardinal, L.B. (2001). Technological innovation in the pharmaceutical industry: the use of organizational control in managing research and development. Organizational Science. Vol. 12 no. 1, pp. 19-36. DOI:10.1287/orsc.12.1.19.10119.
 • [11] Dedahanov, A. T., Rhee, Ch., Yoon, J., (2017). Organizational structure and innovation performance. Is employee innovative behavior a missing link? Career Development International Vol. 22, No. 4. pp. 334-350. DOI 10.1108/CDI-12-2016-0234.
 • [12] Delmar, F., Shane, S. (2003). Does business planning facilitate the development of new ventures? Strategic Management Journal. Vol. 24(12), pp. 1165- 1185. DOI: https://doi.org/10.1002/smj.349.
 • [13] Dibrell, C., Craig, J. B., Neubaum, D. O. (2014). Linking the formal strategic planning process, planning flexibility, and innovativeness to firm performance. Journal of Business Research, Vol. 67(9), pp. 2000-2007. DOI: 10.1016/j.jbusres.2013.10.011.
 • [14] Engwall, M., Kling, R., Werr, A., (2005). Models in action: how management models are interpreted in new product development. R&D Management. Vol 35, pp. 427–439. DOI:10.1111/J.1467-9310.2005.00399.X
 • [15] Escrig-Tena, A. B., Segarra-Cipr´es, M., García-Juan, B., (2021). Incremental and radical product innovation capabilities in a quality management context: Exploring the moderating effects of control mechanisms, International Journal of Production Economics, 232, pp. 1-10, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2020.107994
 • [16] Fréchet, M., Goy, H., (2017). Does strategy formalization foster innovation? Evidence from a French sample of small to medium-sized enterprises. M@n@gement. Vol. 20(3), pp.266-286.
 • [17] García-Granero, A., Vega-Jurado, J., Alegre-Vidal, J., (2014). Is R&D Enough to Take Advantage From External Knowledge? Focusing on Coordination Mechanisms. Journal of Technology Management & Innovation, Vol. 9, Iss. 2, pp.118-129.
 • [18] GUS (2020). Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 r., Szczecin: GUS.
 • [19] Hage, J. (1980), Theories of organizations. NewYork:Wiley.
 • [20] Jelinek, M., Schoonhoven, C., (1993), The innovation marathon. San Francisco CA: Jossey-Bass.
 • [21] Ketokivi, M.,Caastañer, X., (2004). Strategic planning as an integrative device. Administrative Science Quarterly. Vol. 49(3), pp. 337-365. DOI: https://doi.org/10.2307/4131439.
 • [22] McAdam, R., Miller, K., McSorley, C., (2019). Towards a contingency theory perspective of quality management in enabling strategic alignment. International Journal of Production Economics,. 207, 195–209, DOI:10.1016/j.ijpe.2016.07.003
 • [23] Menguc, B., Auh, S., (2010). Development and return on execution of product innovation capabilities: the role of organizational structure. Industrial Marketing Management. Vol. 39, pp. 820-831. DOI: http://dx.doi. org/10.1016/j.indmarman.2009.08.004.
 • [24] Miller Ch. Z., (2008). Formalization and innovation: an ethnographic study of process formalization [Dissertation, Wayne State University].
 • [25] Mintzberg, H. (1994), Rise and fall of strategic planning: Reconceiving the robes for planning, plans, planners (1st Ed.), New York, NY: Free Press.
 • [26] Mintzberg, H., (1979). The Structuring of Organizations. Englewood Clifs: Prentice-Hall. [27] Oslo Manual (2018). Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, Paris - Luxembourg: OECD Publishing - Eurostat.
 • [28] Padzik-Wołos, A., (2020), Employee-driven-innovation - contemporary context. Organizacja i Zarządzanie, Vol. 82, pp.243–260. DOI: https://doi. org/10.21008/j.0239-9415.2020.082.15.
 • [29] Pertusa-Ortega, E. M., Zaragoza-Sáez, P., Claver-Cortés, E., (2010). Can formalization, complexity, and centralization influence knowledge performance? Journal of Business Research. Vol. 63 no. 3, pp. 310-320. DOI:10.1016/j.jbusres.2009.03.015
 • [30] Pugh, D. S., Hickson, D. J., Hinings, C. R., Macdonald, K. M., Turner, C., Lupton, T., (1963). A conceptual scheme for organizational analysis. Administrative Science Quarterly, Vol. 8 pp. 289-315. DOI: https://doi. org/10.2307/2390971.
 • [31] Ruiz Moreno, A., Garcı´a-Morales, V. J., Llorens Montes, F. J., (2013). Determinants of proactive innovative behaviour in new services: empirical investigation of service versus manufacturing firms. The Service Industries Journal. Vol. 33, No. 11, pp. 977–1002. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/02 642069.2011.628987
 • [32] Scott, W. R., (2003). Organizations: Rational, Natural and Open Systems. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
 • [33] Sine, W. D., Mitsuhashi, H., Kirsch, D., (2006). Revisiting Burns and Stalker: Formal Structure and New Venture Performance in Emerging Economic Sectors. Academy of Management Journal. Vol. 49(1), pp. 121-132. DOI: https://doi.org/10.5465/amj.2006.20785590 [34] Sivadas, E., Dwyer, F. R., (2000). An examination of organizational factors influencing new product success in internal and alliance-based processes. Journal of Marketing, 64(1), pp. 31-49. DOI: https://doi.org/10.1509/ jmkg.64.1.31.17985.
 • [35] Song M., Im S., Van Der Bij H., Song L. Z. (2011). Does strategic planning enhance or impede innovation and firm performance? Journal of Product Innovation Management, Vol. 28(4), pp.503-520, DOI: 10.1111/j.1540-5885.2011.00822.x
 • [36] Sopińska A., Dziurski P., (2018), Strategie współpracy w otwartych innowacjach w Polsce, Organizacja i Kierowanie Iss. 2., pp. 147-158.
 • [37] Stinchcombe A. L., (2001),.When Formality Works. Chicago: University of Chicago Press. [38] Troy, C., Szymanski, M., Varadarajan, P., (2001). Generating new product ideas: An initial investigation of the role of market information and organizational characteristics. Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 29(1), pp. 84–101. DOI:10.1177/0092070301291006
 • [39] Vlaar, P., Van Den Bosch, F. A., Volberda, H. W., (2006). Coping with problems of understanding in interorganizational relationships: Using formalization as a means to make sense. Organization Studies, Vol.27(11), pp. 1617-1638.
 • [40] Wilden, R., Gudergan, S. P., Nielsen, B. B., Lings, I., (2013). Dynamic Capabilities and Performance: Strategy, Structure and Environment. Long Range Planning, Vol. 46, Iss. 1–2, pp. 72-96. DOI: https://doi.org/10.1016/j. lrp.2012.12.001
 • [41] Wołoszyn J., Ratajczak M., (2008). Innowacje produktowe w sektorze MSP w Polsce jako istotny czynnik konkurencyjności, in: Adamowicz M., (eds) Innowacyjność w sektorze agrobiznesu. Tom II. Rodzaje innowacji. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • [42] Yuan, F., Woodman, R.W., (2010). Innovative behaviour in the workplace: the role of performance and image outcome expectations. Academy of Management Journal. Vol. 53 no. 2, pp. 323-342.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e850ad36-a627-42e1-930d-9b7d8a59279d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.