Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e7ff3036-74b3-4bf6-89b4-c18fc5d7eec5

Czasopismo

Rudy i Metale Nieżelazne

Tytuł artykułu

Prasowanie obwiedniowe odkuwki piasty sprzęgła kłowego wykonanej ze stopu magnezu Mg4AlZn0,5Mn

Autorzy Samołyk, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Orbital forging of the jaw coupling hub made of magnesium alloy in Mg4AlZn0.5Mn grade
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Tematem artykułu jest zagadnienie kształtowania na gorąco odkuwki drążonej wykonanej ze stopu magnezu. Odkuwka została zaprojektowana na podstawie części finalnej w postaci piasty sprzęgła kłowego, która jest stosowana np. w układzie napędowym maszyny rolniczej. Dobierając kształt i wymiary odkuwki zaproponowano m.in.: zastosowanie podwójnej wypływki (wewnętrznej i zewnętrznej), pominięcie niektórych pochyleń kuźniczych i promieni zaokrąglenia. Wynika to, z konstrukcji przyrządowania. Zaproponowano również optymalny kształt przedkuwki wydrążonej, którą proponuje się wykonać na kuźniarce. Przyjęto, że proces prasowania obwiedniowego realizuje się na prasie obwiedniowej PXW-200, stosując specjalnie zaprojektowane oprzyrządowanie. Wyniki obliczeń uzyskano w modelowaniu numerycznym MES. W pracy przedstawiono m.in.: rozkład odkształcenia, sposób płynięcia materiału, rozkład temperatury, rozkład funkcji zniszczenia oraz omówiono ważniejsze parametry siłowe.
EN The issue about hot forming a hollowed forging is a subject of the paper. The hollowed forging was carried out of a magnesium alloy (in Mg4AlZn0.5Mn grade) and was designed basing on the final part, which is in the form of a jaw coupling hub. This kind of parts are applied universally in power transmission system e.g. in the agricultural machines. These are the parts from which are required to the increased mechanical properties. In there the shape of the forging was developed, where with allowances are suggested, first of all the double flash (internal and outside). In addition was proposed to omit some of drafts and fillet radius, particularly in the zone of jaws. These assumptions are mainly related to the construction of the new tools-set. It is also proposed the optimal shape of hollowed preform, which is suggested to make on the upset forging machine. It was assumed that the orbital forging process carries out on the PXW-200 press, applying a specially designed tools-set. Results of calculations were obtained as a result of the FEM numerical modelling. At the paper it was presented and discussed among others: distributions of strain, damage and temperature in the forging. It was also discussed more important load parameters, so as: force of shaping, radial forces and the torque.
Słowa kluczowe
PL piasta sprzęgła kłowego   prasowanie obwiedniowe   stop magnezu   MES (metoda elementów skończonych)  
EN jaw coupling hub   orbital forging   magnesium alloys   FEM  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Rudy i Metale Nieżelazne
Rocznik 2013
Tom R. 58, nr 6
Strony 320--326
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Samołyk, G.
  • Politechnika Lubelska, Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej, Lublin, g.samolyk@pollub.pl
Bibliografia
1. Dobrzański L.: Materiały inżynierskie. Warszawa 2006, WNT.
2. Dziubińska A., Gontarz A.: Analiza teoretyczna zjawisk ograniczających proces kształtowania odkuwek płaskich z jednym żebrem. Rudy Metale 2012, t. 7, s. 455-459.
3. Gontarz A., Dziubińska A.: Własności stopu magnezu MA2 (wg GOST) w warunkach kształtowania na gorąco. Rudy Metale 2010, t. 6, s. 340-344.
4. Gontarz A., Piesiak J.: Model pękania według kryterium Cockrofta-Lathama dla stopu magnezu MA2 w warunkach kształtowania na gorąco. Obróbka Plastyczna Metali 2010, t. 21, s. 217-227.
5. Kuc D., Hadasik E.: Zmiana struktury odkształcanego na gorąco stopu magnezu Mg-Al-Zn. Hutnik. Wiadomości Hutnicze 2008, t. 8, s. 420-423.
6. Dyszy J.: Co to jest downsizing? MotoFakty.pl 2011, http://www.motofakty.pl/artykul/co-to-jest-downsizing.html.
7. Chitkara N. R., Kim Y. J.: Near-net shape forging of a crown gear: some experimental results and an analysis. International Journal of Machine Tools & Manufacture 2001, t. 41, s. 325-346.
8. Sińczak J.: Kucie dokładne. Uczelniane Wydaw. Nauk.- Dydakt., Kraków 2007, s. 191.
9. Khaleed H. M. i in.: Work-piece optimization and thermal analysis for flash-less cold forging of AUV propeller hubs — FEM simulation and experiment. Journal of Manufacturing Processes 2011, t. 13, s. 41-49.
10. Samołyk G.: Zastosowanie prasowania obwiedniowego do wytwarzania tarczy sprzęgła kłowego wykonanego ze stopu AlMgSi. Obróbka Plastyczna Metali 2010, t. 21, s. 229-238.
11. Samołyk G.: Sposób i narzędzie do prasowania obwiedniowego odkuwki drążonej typu pierścień z występami kłowymi. Zgłoszenie Patentowe P.402721, 2013.
12. Han X., Hua L.: Comparison between cold rotary forging and conventional forging. Journal of Mechanical Science and Technology 2009, t. 23, s. 2668-2678.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e7ff3036-74b3-4bf6-89b4-c18fc5d7eec5
Identyfikatory