Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e7e3a7a9-faa8-4c07-ac2e-35dff45f0b7f

Czasopismo

Inżynieria i Aparatura Chemiczna

Tytuł artykułu

Charakterystyka oporów cięcia wybranych materiałów roślinnych o zróżnicowanej budowie morfologicznej

Autorzy Nadulski, R.  Zawiślak, K.  Panasiewicz, M.  Skwarcz, J.  Starek, A. 
Treść / Zawartość http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl
Warianty tytułu
Cutting resistance characteristics of selected plant samples with diversified morphological structure
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem pracy była charakterystyka oporów cięcia wybranych materiałów pochodzenia roślinnego o zróżnicowanej budowie morfologicznej. Stwierdzono, że cechy odmianowe badanych warzyw istotnie wpływają na wartość maksymalnej siły i pracy cięcia. Określono wpływ kąta ostrza noża na energochłonność procesu i wyznaczono wartości maksymalnych sił cięcia badanych materiałów. Najniższą wartość maksymalnej siły cięcia i pracy cięcia zarejestrowano dla noża o kącie ostrza wynoszącym 10°.
EN The aim of this work was to determine the characteristics of cutting resistance of selected plant samples with diversified morphological structure. It was proved that characteristics related to different varieties of plants influence the maximum value of cutting force and work. The influence of knife sharpening angle on the process energy intensity was specified and the maximum value of cutting force of studied samples was found. The lowest value of maximum cutting force and work were found for a knife with a sharpening angle amounting 10°.
Słowa kluczowe
PL warzywa korzeniowe   cięcie   siła   praca  
EN root vegetables   cutting   force   work  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Inżynieria i Aparatura Chemiczna
Rocznik 2013
Tom Nr 3
Strony 208--209
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys.
Twórcy
autor Nadulski, R.
autor Zawiślak, K.
  • Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Uniwersytet Przyrodniczny, Lublin
autor Panasiewicz, M.
  • Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Uniwersytet Przyrodniczny, Lublin
autor Skwarcz, J.
  • Katedra Podstaw Techniki, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
autor Starek, A.
  • Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Uniwersytet Przyrodniczny, Lublin
Bibliografia
1. Baran D., Marks N., 2000. Opory cięcia jako miernik odporności bulw ziemniaka na uszkodzenia mechaniczne - opis stanowiska badawczego. Inż. Roln., nr 7 (18), 23-27
2. Diakun J., Tesmer R., Owczarzak J., 1985. Wpływ współczynnika poślizgu ostrzy noży na warunki pracy kutrów i wilków do mięsa. Przem. Spoż., nr 4, 129-131
3. Dutkiewicz D., Bil T., Dowgiałło A., 2011. Wydajność technologiczna maszynowego odgławiania ryb w zależności od sposobu pomiaru parametrów sterowania i rodzaju cięcia Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 563, 67-74
4. Kowalski S., 1993. Badanie oporów cięcia wybranych roślin. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 408, 297-303
5. Marks N., Kowalski S., 1994. Opór cięcia jako miernik odporności bulw ziemniaka na mechaniczne uszkodzenia. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 416, 69-80
6. Matuszewski M., Styp-Rekowski M., 2009. Mikrocechy geometryczne elementów rozdrabniających. Inż. Ap. Chem., 48, nr 2, 94-95
7. Nadulski R. 2001. Wpływ geometrii narzędzia tnącego na przebieg procesu cięcia wybranych warzyw korzeniowych. Acta Agrophysica, nr 58, 127-135
8. Popko H., Miszczuk M., 1989. Badanie oporów krajania niektórych produktów spożywczych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 354, 147-151
9. Ratajczak W. 1996 Analiza wpływu sfery pobierania próbek na wartość sił jednostkowych operacji ciecia warzyw. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 430, 37-42
10. Wang C.S., Kuo S.Z., Kuo-Huang L.L., Wu J.S.B., 2001. Effect of tissue infrastructure on clectric conductance of vegetable stems. J. Food Sci., 66, nr 2, 31-36. DOI: 10.1111/j. 1365-2621.2001.tbl 1333.x
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e7e3a7a9-faa8-4c07-ac2e-35dff45f0b7f
Identyfikatory