PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ocena warunków hydromorfologicznych rzek w zlewniach zurbanizowanych metodą River Habitat Survey

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Assessment of hydromorphological conditions of rivers in urbanised catchments with River Habitat Survey metod
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Do oceny warunków hydromorfologicznych cieków stosuje się szereg metod. Jedną z nich jest metoda oceny wód płynących River Habitat Survey (RHS), stanowiąca narzędzie do szczegółowego opisu warunków hydromorfologicznych rzek na podstawie rejestracji elementów środowiska doliny rzecznej. W celu przetestowania możliwości stosowania metody RHS do oceny warunków hydromorfologicznych rzek miejskich przeprowadzono badania na wybranych odcinkach czterech rzek przepływających przez centralną część konurbacji katowickiej. Uzyskane wyniki wykazują duże zróżnicowanie. Różnice otrzymanych wyników wystąpiły zarówno między badanymi rzekami, jak i w obrębie tego samego cieku na odcinkach ze sobą sąsiadujących. Przyczyn takiego zróżnicowania wyników, poza urozmaiconymi warunkami zlewniowymi śląskich miast, należy upatrywać w niewielkiej liczbie czynników silnie wpływających na ocenę końcową wskaźników naturalności i przekształcenia siedliska. Wskazane jest podjęcie próby zastosowania metody Urban River Survey (URS), która stanowi zmodyfikowaną wersję metody RHS, dostosowaną do warunków miejskich.
EN
To assess the stream hydromorphological conditions number of methods is used. One of them is a method of evaluating flowing waters River Habitat Survey (RHS) being a tool for the detailed description of the river hydromorphological conditions based on the registration of the environment of the river valley. In order to test the applicability of the RHS method to evaluate the hydromorphological conditions of urban rivers selected sections of four rivers flowing through the central part of the Katowice conurbation were investigated. The results show a wide variation. Differences in the results were both between the analyze drivers, as well as within the same stream on sections adjacent to each other. The reasons for this results diversity, except varied river catchment conditions of Silesian cities, should be seen in a small number of factors that strongly influence on the final evaluation indicators and natural habitat transformation. It is advisable to try to use the method Urban River Survey (URS), which is a modified version of the RHS method adapted to urban conditions.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
109--121
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
  • 1. Adynkiewicz-Piragas M.(2006):Hydromorfologiczna ocena cieków wodnych w krajach Unii Europejskiej jako element wspierający ocenę ekologicznego stanu rzek zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich nr 4/3, s. 7–15.
  • 2. Czerniawska-Kusza I., Szoszkiewicz K. (2007):Biologiczna i hydromorfologiczna ocena wód płynących na przykładzie rzeki Mała Panew. Opole, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego.
  • 3. Gurnell A., Shuker L. (2011): Urban River Survey Manual 2011. London, Queen Mary University of London.
  • 4. Jusik S.(2007): Zastosowanie metody RHS w ocenie rzek na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej i do celów naukowo-badawczych. Ocena hydromorfologiczna rzek w oparciu o RHS, Białystok-Siemianówka, 29–31 sierpnia.
  • 5. Osowska J., Kalisz J. (2011):Wykorzystanie metody River Habitat Survey do waloryzacji hydromorfologicznej rzeki Kłodnica. Górnictwo i Geologia t. 6, z.3, s. 141–156.
  • 6. Szoszkiewicz K., Gebler D. (2011): Ocena warunków hydromorfologicznych rzek w Polsce. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 47, s. 70–81.
  • 7. Szoszkiewicz K., Zgoła T., Jusik S., Hryc-Jusik B., Dawson F.H., Raven P. (2011):Hydromorfologiczna ocena wód płynących. Podręcznik badań terenowych, według metody River Habitat Survey w warunkach Polski, Wyd. 6. Poznań – Warrington, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska Uniw. Poznańskiego.
  • 8. Trząski L., Mana V. (2008):Ocena hydromorfologicznego stanu rzeki Bobrek metodą RHS (River Habitat Survey). Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko nr 1, s. 53–62.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e7e355d7-3009-44d6-b4ab-6bdcfdc719c9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.