Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e7e1c8a9-dff9-4902-96eb-3ccd9c78436b

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Możliwości rozwoju sieci kanalizacyjnych na wsi przy zastosowaniu różnych sposobów odprowadzenia ścieków

Autorzy Eymontt, A. 
Treść / Zawartość http://ir.ptir.org/
Warianty tytułu
EN Present state and development perspectives of the sewerage network on rural areas
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przy obecnym poziomie rozbudowy sieci wodociągowych i konieczności utrzymania odpowiedniego poziomu środowiska i zdrowia mieszkańców stała się niezbędna budowa kanalizacji bytowej na wsiach. Na kanalizację składają się: oczyszczalnia ścieków oraz system odbioru ścieków, którego koszty wykonania stanowią około 80% całości kosztów. O wyborze systemu decydują mieszkańcy i władze gminy, często sugerowani przez potencjalnych wykonawców i dostawców urządzeń. Kierując się potrzebą obiektywnego wyboru rozwiązania optymalnego pod względem technicznym i ekonomicznym omówiono różne, dostępne w Polsce systemy oraz uwarunkowania wyboru tych systemów. Uwarunkowania wyboru ujęto w formie kryteriów, tak, aby ich analiza doprowadziła do właściwego rozwiązania już na etapie koncepcji kanalizacji gminy.
EN At actual level of water supply network development, the necessity of environment protection and presentation of inhabitants' health state, the building of sewerage systems in village areas became a task of priority. The sewerage consists of the waste-water treatment plant and sewage transportation system. The costs of transportation system make about 80% of total investment costs. Inhabitants and local authorities usually decide on the system's selection, however they may be often suggested by potential building contractors and equipment suppliers. Considering the necessary objectiveness at the choice of optimum variant in technical and economic aspects, various, available in Poland sewerage systems as well as their fitting to given local conditions, were discussed. Conditions for the selection were given in form of criteria; joint analysis of the criteria and situation in local commune should advance the optimum sewerage system just in the conception stage.
Słowa kluczowe
PL kryteria wyboru   kanalizacja grawitacyjna   kanalizacja ciśnieniowa   kanalizacja podciśnieniowa   teren wiejski  
EN selection criteria   gravity sewerage   pressure sewerage   vacuum sewerage   rural areas  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2004
Tom R. 8, nr 1
Strony 101--114
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Eymontt, A.
  • Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e7e1c8a9-dff9-4902-96eb-3ccd9c78436b
Identyfikatory