Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e79ac0b3-2f53-4de0-829c-7b5ea2370924

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Europie : założenia polityki UE i ocena podejmowanych działań z perspektywy danych statystycznych

Autorzy Raczyńska-Buława, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Traffic Safety in Europe : the policy of UE and evaluation activities undertaken from the perspective of statistical data
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W 2010 r. Komisja Europejska przyjęła program poprawy bezpieczeństwa na drogach w horyzoncie czasowym 2011-2020. Program ten ma na celu zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych do 2020 r. Najnowsze dane statystyczne pokazują, iż poziom bezpieczeństwa na drogach w obszarze Unii Europejskiej jest najwyższy na świecie. W porównaniu jednak z danymi z 2 wcześniejszych lat liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w przeliczeniu na milion mieszkańców nie zmieniła się. W artykule omówione zostaną główne założenia programu poprawy bezpieczeństwa, dane statystyczne dotyczące wypadków, a także główne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz waga interdyscyplinarnych i kompleksowych działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa.
EN Recent statistics show that the level of safety on the roads within the European Union is the highest in the world. However, compared with the data from the two previous years, the number of fatalities in road accidents per million inhabitants has not changed. This article will discuss the main objectives of the EU program to improve safety, accident statistics, the main issues concerning road safety and the importance of interdisciplinary and comprehensive measures to increase security.
Słowa kluczowe
PL BRD   bezpieczeństwo ruchu drogowego   Europa   poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego   programy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego   wypadek drogowy   polityka UE   dane statystyczne  
EN traffic safety   road safety   Europe   improving road safety   road accident   EU policy   statistic data  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 10
Strony 8--14
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., il., wykr.
Twórcy
autor Raczyńska-Buława, E.
  • Łódzka Kolej Aglomeracyjna
Bibliografia
1. Annual Accident Report 2015, European Road Safety Observatory.
2. DaCoTA (2012), Integration of Road Safety in Other Policy Areas: Synergies and Conflicts, Deliverable 4.8i of the EC FP7 project DaCoTA.
3. Dyr T., Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009.
4. Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2011, nr 10.
5. EU road fatalities: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/observatory/trends_figures.pdf (dostęp z dnia 12.05.2016 r.).
6. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020”, Bruksela 20.07.2010.
7. Road fatalities in the EU since 2001: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/observatory/move_affiche_hoz_en_2015. pdf (dostęp z dnia 23.05.2016 r.).
8. Road Safety Atlas: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/statistics/map-viewer/ (dostęp z dnia 29.04.2016 r.).
9. Road safety evolution in EU: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/observatory/historical_evol.pdf (dostęp z dnia 4.05.2016 r.).
10. Biała Księga Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. KOM (2011) 144.
11. DaCoTA (2012), Children in road traffic, Deliverable 4.8 c of the EC FP7 project DaCoTA.
12. DaCoTA (2012), Fatigue, Deliverable 4.8 h of the EC FP7 project DaCoTA.
13. DaCoTA (2012), Novice Drivers, Deliverable 4.8 j of the EC FP7 project DaCoTA.
14. DaCoTA (2012), Older Drivers, Deliverable 4.8 k of the EC FP7 project DaCoTA.
15. DaCoTA (2012), Pedestrians and Cyclists, Deliverable 4.8 1 of the EC FP7 project DaCoTA.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e79ac0b3-2f53-4de0-829c-7b5ea2370924
Identyfikatory