PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Team of employees and its structure as a growth potential in the modern enterprise

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Zespół pracowniczy i jego struktura jako potencjał wzrostu w nowoczesnym przedsiębiorstwie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Every manager knows that his subordinates sometimes have good and bad days, and that reasons for such and not another effectiveness are often unknown. Most bosses shrugs his shoulders and pass over this phenomenon on the agenda, because the inner life of a subordinate is anyway largely invisible for the manager. Also, current methods of measurement (effectiveness, efficiency) focus on measuring competence in relation to a particular employee. However, too strong attachment to the competence assessment of individual employee seems pointless. This is mainly due to the fact that the work of a single employee is not equivalent in time. Its performance is affected by a continued stream of emotions and observations, affecting the overall motivation of the employee. The effectiveness of the employee at any time depends on the combination of these factors caused by the current events at work, including the actions of superiors. In this paper an attempt is made to demonstrate the validity of competence measurement with respect to the team of employees in order to efficiently implement functions of human resource management.
PL
Każdy menedżer wie, że jego podwładni miewają dobre i złe dni oraz że najczęściej przyczyny takiej, a nie innej efektywności bywają nieznane. Większość szefów wzrusza ramionami i przechodzi nad tym zjawiskiem do porządku dziennego, gdyż życie wewnętrzne podwładnego i tak pozostaje dla menedżera w dużej mierze niewidoczne. Również dotychczasowe metody pomiaru (efektywności, wydajności) koncentrują się na mierzeniu kompetencji w odniesieniu do konkretnego pracownika. Jednak zbyt silne przywiązanie do oceny kompetencji poszczególnego pracownika wydaje się niecelowe. Wynika to przede wszystkim z faktu, że praca pojedynczego pracownika nie jest równowartościowa w czasie. Na jej wyniki rzutuje nieprzerwany strumień emocji i spostrzeżeń, wpływający na ogólną motywację pracownika. Efektywność pracownika w każdej chwili zależy od kombinacji tych czynników wywoływanych przez bieżące wydarzenia w pracy, w tym również przez działania przełożonych. W niniejszej pracy podejmuje się próbę wykazania zasadności pomiaru kompetencji w odniesieniu do zespołu pracowniczego w celu sprawnego realizowania funkcji zarządzania zasobami ludzkimi.
Rocznik
Tom
Strony
213--219
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • [1]. T.Oleksyn, Idea wewnętrznej przedsiębiorczości w rozwoju kadr i efektywności organizacji, referat przedstawiony na konferencji pt . „Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości”, SGH, Warszawa 2004, [w:] M. Laszuk, Przedsiębiorczość, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 • [2]. T.J.Watson, W poszukiwaniu doskonałego zarządzania, PWN, Warszawa, 2003.
 • [3]. J. Katzenbach, D. Smith, Siła zespołów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001 [w:] G. Aniszewska (red.), Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa 2007.
 • [4]. G. Aniszewska, I. Gielnicka, R. Mrówka, Budowanie zespołów [w:] G.Aniszewska (red.), Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa 2007.
 • [5]. K. Piotrkowski (red), Zarządzanie potencjałem ludzkim w organizacji XXI wieku, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2006.
 • [6]. A. Lipka, W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Difin, Warszawa 2005.
 • [7]. A. Lipka, W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Difin, Warszawa 2005.
 • [8]. J.Grzybowski, A.Jac, D.Łukasiewicz, T.Mielechow, P.Piasecki, D.Walczuk, Przyszłość organizacji, struktur, procesów i otoczenia biznesu, [w:] P.Płoszajski (red.), Przerażony kameleon. Eseje o przyszłości zarządzania, Fundacja Rozwoju Edukacji Menedżerskiej SGH, Warszawa 2005.
 • [9]. H. Kueng, Weltethos fuer Weltpolitik und Wirtschaft, Piper Verlag, Muenchen 1997.
 • [10]. L. W. K. Secretan, Soul – Management. Der neue Geist des Erfolgs – die Unternehmenskultur der Zukunft, Muenchen 1997.
 • [11]. I. Nonaka, Firma kreująca wiedzę, „Harvard Business Review Polska”, kwiecień 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e7931d34-801d-42b9-a806-c6fe7d0b0fef
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.