PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wielokryterialna analiza zrównoważonego rozwoju miast na prawach powiatu w województwie podlaskim

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Multi-criteria analysis of the sustainable development of regional and subregional cities in podlaskie voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy zaproponowano analizę zrównoważonego rozwoju miast przy użyciu wybranej metody wielokryterialnego wspomagania decyzji oraz danych statystycznych udostępnianych przez Główny Urząd Statystyczny w ramach Aplikacji Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Na wstępie przedstawiono zarys historyczny idei zrównoważonego rozwoju, jak również nawiązano do problematyki jej wdrażania na terenach zurbanizowanych. Następnie część teoretyczna pracy została uzupełniona studiami przypadków, które dotyczyły trzech miast na prawach powiatu w województwie podlaskim. Natomiast w podsumowaniu przedstawiono przykłady działań ułatwiających zrównoważony rozwój współczesnych miast.
EN
In this paper the analysis of the sustainable urban development was proposed using both the selected multi-criteria decision aiding method and statistical data published in Sustainable Development Indicators Application by the Central Statistical Office. In the beginning, the historical outline of the sustainable development was presented, as well as, author refers to the implementation of this idea to urban areas. Next, the theoretical part of the work was completed by case studies, which concerned three regional or subregional cities in Podlaskie Voivodeship. In the summary, the examples of activities facilitating the sustainable urban development were described.
Rocznik
Strony
48--61
Opis fizyczny
Bibliogr. 22 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok
Bibliografia
 • 1. Aplikacja Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju, Główny Urząd Statystyczny, http://wskaznikizrp.stat. gov.pl/ [25.07.2017].
 • 2. Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, https://bdl.stat.gov.pl [28.08.2017].
 • 3. Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k), Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.
 • 4. Behzadian M., Kazemzadeh R. B., Aghdasi M. (2010), PROMETHEE: A comprehensive literature review on methodologies and applications, “European Journal of Operational Research” vol. 200, no 1, p. 198-215.
 • 5. Brans J. P., Mareschal B. (2005), Promethee Methods, w: Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys, “International Series in Operations Research & Management Science” vol 78, Springer, New York, p. 163-186.
 • 6. Chmielewski J. M. (2016), Teoria i praktyka planowania przestrzennego. Urbanistyka Europy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • 7. Gehl J. (2014), Miasta dla ludzi, Wydawnictwo RAM, Kraków.
 • 8. Główny Urząd Statystyczny (2011), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, Katowice.
 • 9. Instruction of the PROMETHEE method, Visual PROMETHEE 1.4 Manual (2013), http://www.promethee-gaia.net/assets/vpmanual.pdf [30-06-2017].
 • 10. Jeleński T. (2010), Urbanistyka i gospodarka przestrzenna, w: Kronenberg J., Bergier T., Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków, s. 235-264.
 • 11. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.
 • 12. Majerska-Pałubicka B. (2016), Wpływ paradygmatu zrównoważonego rozwoju na współczesne środowisko mieszkaniowe, „Architecturae et Artibus” vol. 8, nr 3, s. 115-124.
 • 13. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2015), Krajowa Polityka Miejska 2023, Warszawa.
 • 14. Ogrodnik K. (2017a), Współczesne koncepcje zrównoważonego rozwoju miast - wybrane przykłady w teorii i praktyce, w: E. Broniewicz (red.), Współczesne trendy i koncepcje rozwojowe gospodarowania przestrzenią, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, s. 82-99 (w druku).
 • 15. Ogrodnik K. (2017b), The application of the PROMETHEE method in evaluation of sustainable development of the selected cities in Poland, “Ekonomia i Środowisko” 3(62), s. 19-36.
 • 16. Palicki S. (2015), Zastosowanie analizy wielokryterialnej do wspomagania procesu decyzyjnego w projektowaniu rewitalizacji obszarów miejskich, „Studia Miejskie” 17, s. 63-76.
 • 17. Rzeńca A. (2016), Zrównoważony rozwój miast, w: A. Rzeńca (red.), EkoMiasto#Środowisko. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 49-61.
 • 18. Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus, Urząd Miejski w Białymstoku.
 • 19. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 roku, Łomża 2007.
 • 20. Uchwała nr XX/232/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk.
 • 21. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.
 • 22. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. z 2017, poz. 1073.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e78cb25c-9708-4506-b639-60db7a0914e1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.