Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e7360cdf-1657-4736-bc53-7cac27e75711

Czasopismo

Budownictwo i Architektura

Tytuł artykułu

Normowe pojęcie rodzina betonów na przykładzie ciągłej produkcji płyt Spiroll

Autorzy Jasiczak, J.  Kanoniczak, M.  Smaga, Ł. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Standard term concrete families on the example of continuous production of Spiroll slabs
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono podział na rodziny betonów ciągu wyników badan wytrzymałości betonu na ściskanie przy ciągłej produkcji mieszanki betonowej na potrzeby wytwarzania prefabrykowanych płyt stropowych w technologii Spiroll. W oparciu o procedurę obliczeniową, polegającą na weryfikacji założonych hipotez statystycznych, dokonano rozdziału zbioru wyników reprezentującego wytrzymałość po 1 oraz po 28 dniach dojrzewania. Uzyskano rodziny betonów reprezentujące statystyczną niezmienność parametrów wytrzymałościowych betonu wyprodukowanego w określonym przedziale czasu.
EN The article presents the division of test results series for the compressive strength of concrete into concrete families for the continuous production of concrete mix used for the manufacture of precast concrete slabs in Spiroll technology. On the basis of a calculation procedure involving the verification of assumed statistical hypotheses, the division of a set of concrete strength results achieved after 1 and 28 days of curing was made. Concrete families were obtained representing the statistical invariability of strength parameters for the concrete manufactured in a defined period of time.
Słowa kluczowe
PL rodzina betonów   wytrzymałość betonu na ściskanie   płyty Spiroll   kontrola produkcji mieszanki betonowej  
EN family of concretes   compressive strength of concrete   Spiroll slabs   control of concrete mix production  
Wydawca Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej
Czasopismo Budownictwo i Architektura
Rocznik 2014
Tom Vol. 13, nr 2
Strony 99--108
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Jasiczak, J.
autor Kanoniczak, M.
autor Smaga, Ł.
  • Wydział Matematyki i Informatyki, Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ls@amu.edu.pl
Bibliografia
1 PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek.
2 Nicał A. K., Grabowski M.: Sprawdzenie prawidłowości założonych parametrów organizacyjnych i wydajnościowych procesu produkcyjnego sprężonych płyt kanałowych typu HC z uwzględnieniem warunków losowych, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2/2011, s. 347 – 352.
3 Troszczyński G., Wytyczne do projektowania stropów z płyt sprężonych typu SP. Poradnik dla konstruktorów, PPB Prefabet – Białe Błota S. A., 2005.
4 Brunarski L.: Wyznaczanie niepewności wyników badań wytrzymałościowych. Poradnik ITB 435/2008, Warszawa 2008.
5 PN–EN 206–1: 2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
6 Jasiczak J.: Kryteria kontroli stabilizacji wytrzymałości betonu na ściskanie określane metodami probabilistycznymi. WPP, Poznań 1992.
7 Kohutek Z.: Rodzina betonów – geneza pojęcia, terminologia, kryteria, ogólne zasady kreacji. Przegląd Budowlany, (10/2010), 26 - 31.
8 Ping L. J., Hong S. G., Yong G. L. Use of “concrete family” concept for conformity control of ready mixed concrete. 35th Conference on Our World in Concrete & Structures: 25 – 27 August 2010, Singapore.
9 Harrison T.A.: The use of concrete families in the control of concrete. Utilizing Ready Mix Concrete and Mortar . Proceedings of the International Conference , UK, Scotland, 1999, s. 269- 276.
10 Caspeele R., Taerwe L.: Conformity control of concrete based on the “concrete family” concept. 5th International Probabilistic Control , Ghent 2007, s.241 – 252.
11 ISO 2394:2000 General principles on reliability for structures.
12 T. Górecki, Podstawy statystyki z przykładami w R, BTC, Legionowo 2011.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e7360cdf-1657-4736-bc53-7cac27e75711
Identyfikatory