Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e7093134-20a1-4107-99bc-c264585f32d3

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Istota zmian w sektorze napraw samochodów osobowych po wprowadzeniu wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym w Polsce : nowy charakter części zamiennych

Autorzy Lewicki, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Summary of changes in the car repairs after the introduction of exemption on the market automotive sector in Poland : new nature of spare parts
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule podjęto próbę zasygnalizowana problematyki wyboru poszczególnych kategorii części zamiennych w procesach napraw po wprowadzeniu porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencje. Dla celów empirycznych posłużono się studium przypadku dokonano analizy i oceny parametrów technicznych poszczególnych rodzajów części zamiennych. Celem artykułu jest zasygnalizowanie istniejących ograniczeń formalnych i pożądanych perspektywicznych kierunków zmian, co w przyszłości prowadzić do wykorzystania dostępnych danych w procesach identyfikacji czynników wpływających na kształtowanie się kosztów i technologii napraw pojazdów osobowych w Polsce.
EN The article attempts to issues signaled choose individual categories of spare parts in repair processes after the introduction of vertical agreements in the motor vehicle sector from the prohibition of agreements restricting competition. For the purposes of empirical case study was used the analysis and evaluation of the technical parameters of various kinds of spare parts. The purpose of this article is to signal the formal limitations of the existing and desired perspective directions of change, which in the future lead to the use of available data in the process of identifying the factors infl uencing the cost and technology repairs passenger cars in Poland.
Słowa kluczowe
PL porozumienia wertykalne   części zamienne   naprawy pojazdów  
EN vertical agreements   spare parts   technology repairs  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2014
Tom R. 15, nr 5
Strony 83--86
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Lewicki, W.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Bibliografia
1. Badania Centrum Technicznego Grupy Allianz. Auto Motor und Sport rok 2013.
2. Badania dotyczące wykorzystania części zamiennych w naprawach blacharsko-lakierniczych. Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa 2010.
3. Badania Insurance Institute for Highway Safety. MOTO, 19 February 2002.
4. Creutzig J.: EG-Gruppenfreistellungs-Verordnung (GVO) für den Kraftfahrzeug-sektor Verlag Recht und Wirtschaft GmbH, Heidelberg-Berlin 2003.
5. Creutzig J.: Was ist neu, was bleibt? Ein Vergleich zwischen der Kfz GVO 1475/95 und der Kfz-GVO 1400/2002. W: Dies (Hrsg.), GVO 2002. Ottobrunn 2011.
6. COMMISSION REGULATION (EC) No 1400/2002 of 31 July 2002 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of vertical agreements and concerted practices in the motor vehicle sector OJ L 203, 1.8.2002.
7. Explanatory Brochure to the Commission Regulation (EC) NO 1400/2002 OF 31 July 2002, Distribution and Servicing of Motor Vehicles in the European Union-European Commission – Directorate General of Competition.
8. Lewicki W.: Ekonomiczne i Organizacyjne skutki wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym w Polsce. Print Group, Szczecin 2010.
9. Raatz B.: Nowoczesne technologie pomiarów i napraw karoserii powypadkowych. TROTON, Zabrowo 2005.
10. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 461/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych. Dz.U.L.129/52 z dnia 28 maja 2010 r.
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2010 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1315.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e7093134-20a1-4107-99bc-c264585f32d3
Identyfikatory