Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e703189d-0803-4d38-a945-f44a4d24e2e3

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza symulowanych manewrów antykolizyjnych dla określenia spodziewanego działania nawigatora morskiego

Autorzy Wielgosz, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of simulated anti-collision maneuvers for determining the expected performance of marine navigator
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule dokonano analizy wyników badań symulacyjnych nad manewrami antykolizyjnymi statków. Dane rejestrowano podczas symulacji prowadzonych w laboratorium systemów ECDIS z udziałem ekspertów - nawigatorów morskich. Przeanalizowano sposób ich wykonywania w celu identyfikacji najbardziej spodziewanego sposobu ich przeprowadzenia a następnie powiązania ich z odpowiednim profilem bezpieczeństwa nawigatora morskiego. Analizowano manewry zmiany kursu, prędkości i łączne zmiany obu parametrów ruchu statku. Przedstawiono założenia i przebieg badań symulacyjnych, oceniono wyniki i możliwość ich wykorzystania w dalszych pracach nad oceną profilu bezpieczeństwa oficerów nawigacyjnych na statkach. Przedstawiono wyniki w poszczególnych symulowanych scenariuszach, wybrane analizy cząstkowe oraz sformułowano wnioski.
EN The article analyses the results of simulation research on anti-collision maneuvers of ships. The data was recorded during the simulation research conducted in the laboratory of ECDIS systems with the participation of experts – marine navigators. The main purpose was identification of the most expected way that navigators perform them, and then link them with appropriate safety profile of the marine navigator. Paper presents guidelines and course of the simulation tests, results and the possibility of their use in further work on the evaluation of the safety profile of navigational officers. The results in different simulated scenarios and selected partial analysis are presented. Conclusions are drawn.
Słowa kluczowe
PL nawigator morski   badania symulacyjne   manewry antykolizyjne statków   laboratorium systemów ECDIS  
EN marine navigation   simulation studies   maneuvers collision of ships   laboratory systems ECDIS  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 503--508
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., wykr., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Wielgosz, M.
  • Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Nawigacyjny, Instytut Nawigacji Morskiej, Zakład Ratownictwa i Ochrony Żeglugi, m.wielgosz@am.szczecin.pl
Bibliografia
1. Gucma. S., (red.), Badania symulacyjne w inżynierii ruchu morskiego, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2008.
2. Hansen, M. G., et al., Empirical Ship Domain Based on AIS Data, „Journal of Navigation” 2013, no 66(6).
3. IMO, International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG) 1974, IMO-Vega Database, 2016.
4. Pietrzykowski Z., et al, Nawigacyjny system wspomagania decyzji na statku morskim, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2011.
5. Pietrzykowski, Z., Uriasz, J., The Ship Domain - A Criterion of Navigational Safety Assessment in an Open Sea Area, “Journal of Navigation” 2009, nr 62(1).
6. Szlapczynski, R., Planning Emergency Manoeuvres, “Journal of Navigation” 2009, nr 62(1).
7. Wielgosz, M., Domena statku w ocenie bezpieczeństwa żeglugi, niepublikowana rozprawa doktorska, Akademia Morska w Szczecinie, 2015.
8. Wielgosz, M., Efektywna domena statku na akwenie ograniczonym i jej zastosowanie w systemach statkowych, „Technika Transportu Szynowego” 2015, nr 12.
9. Wielgosz, M., „Profil bezpieczeństwa nawigatora morskiego i jego znaczenie dla bezpieczeństwa jednostek pływających”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Prace Naukowe, Transport 2016, z.114.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e703189d-0803-4d38-a945-f44a4d24e2e3
Identyfikatory