PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Tajność głosowania a i-voting. Wątpliwości prawne związane z głosowaniem przez internet

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Secret ballot and i-voting. Legal doubts related to Internet voting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przymiot tajności głosowania stanowi jeden z fundamentalnych kanonów prawa wyborczego. Gwarantuje on prawo do anonimizacji oddanego głosu co wiąże się z zerwaniem więzi pomiędzy wyborcą a oddanym przez niego głosem na etapie ustalania wyników wyborów. Jednak w wyniku postępującego procesu technologizacji życia społecznego mającego za cel ułatwienie jednostkom funkcjonowania w życiu publicznym objawiającego się m.in. w możliwości głosowania przez internet z dowolnego miejsca (i-voting), zasada ta zostaje marginalizowana. I-voting nie zapewnia bowiem realnej gwarancji zapewnienia zachowania tajności podczas procesu głosowania, jednak mimo to rozwiązanie to przyjęte zostało w kilku krajach. Niniejszy artykuł porusza kwestie wątpliwości natury prawnej związane z zastosowaniem i-votingu w polskim porządku prawnym.
EN
The secret ballot is one of the fundamental canons of electoral law. It guarantees the right to anonymize the vote, which means breaking the bond between the voter and his voice at the stage of determining the election results. However, as a result of the progressing process of technologization of social life aimed at making a easier for individuals to function in public life, manifesting itself, inter alia, in the possibility of voting via the internet from anywhere (i-voting), this rule is marginalized. I-voting does not provide a real guarantee of ensuring secrecy during the voting process, but nevertheless these solutions have been adopted in several countries. This article raises questions of legal nature related to the use of i-voting in the Polish legal order.
Rocznik
Strony
25--37
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz.
Twórcy
 • Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Bibliografia
 • [1] Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Legalis 2012.
 • [2] Czarny P., Komentarz do art. 96 [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP, t. II, Komentarz do art. 87–243, Legalis 2016.
 • [3] Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2017.
 • [4] Herbert B.P., Anderson K.J., Diuna. Bitwa pod Corrinem, Poznań 2009.
 • [5] Musiał-Karg M., Analiza doświadczeń związanych z wykorzystaniem głosowania internetowego (i-voting) w wybranych państwach, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2018, nr 1.
 • [6] Preisner A., e-Voting przyszłość e-demokracji? Szkic kilku niełatwych kwestii [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, Rzeszów 3–4 kwietnia 2006 r., Rzeszów 2006.
 • [7] Rulka M., Orzecznictwo dotyczące konstytucyjności regulacji umożliwiających głosowanie elektroniczne (Niemcy, Austria, Estonia, Indie), „Przegląd Sejmowy” 2015, nr 6.
 • [8] Rzucidło J., Perspektywy głosowania za pośrednictwem internetu w Rzeczypospolitej Polskiej, „Studia Wyborcze” 2013, t. 15.
 • [9] Saglie J., Segaard S.B., Internet voting and the secret ballot in Norway: principles and popular understandings, „Journal of Elections, Public Opinion and Parties” 2016, nr 2.
 • [10] Vries M., Bokslag W., Evaluating e-voting: theory and practice, CoRR abs/1602.02509.
 • [11] Wyrzykowski M., Granice praw i wolności – granice władzy [w:] Obywatel – jego wolności i prawa. Zbiór studiów przygotowanych z okazji 10. lecia Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 1998.
 • [12] Zbieranek J., Głosowanie przez internet (i-voting) w wybranych państwach, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2018, nr 1.
 • [13] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • [14] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, 2016, s. 1–88).
 • [15] Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. nr 21, poz. 112 ze zm.).
 • [16] Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zm.).
 • [17] Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 11 stycznia 2007 r. w sprawie Russian Conservative Party of Entrerpreneurs i inni przeciwko Rosji, skarga nr 55066/00 i 55638/00.
 • [18] Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r., K 9/11, Legalis nr 343106.
 • [19] Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r., K 9/11, Legalis nr 343106.
 • [20] Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lutego 2005 r., K 10/04 (Dz.U. nr 39, poz. 377).
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e6e73a22-be5f-449e-8c79-b69162b7dc69
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.