Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e694054a-24b4-4a87-addb-33b8fd6bfe05

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Ocena parametrów użytkowych ładunków kumulacyjnych i wytypowanej grupy paliw przeznaczonych do intensyfikacji wydobycia ropy i gazu

Autorzy Koślik, P.  Wilk, Z.  Hadzik, J.  Habera, Ł.  Frodyma, A. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN Evaluation of utilitary parameters for shaped charges and selected group of propellants intended for oil and gas production intensification
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Podstawowymi problemami badawczymi przedstawionymi w opracowaniu są: dobór właściwego paliwa (propelantu) pod względem możliwości zastosowania go do urządzeń perforujących i stymulujących wydobycie ropy i gazu (w tym gazu z łupków), jak również badania możliwości ich zapłonu (przeniesienia zapłonu) od strumienia kumulacyjnego. W pracy przedstawiono koncepcję urządzenia perforująco-szczelinującego. Analizie numerycznej poddano proces szczelinowania złoża z zastosowaniem pierścieni paliwowych. Zaproponowano technologię otrzymywania zwartych pierścieni (ogniw) paliwowych (propelantów) metodą prasowania matrycowego. Modelowe odcinki urządzenia perforująco-szczelinującego poddano ocenie w toku badań poligonowych. Na tej podstawie wysunięto wnioski o pozytywnym działaniu pierścieni paliwowych na skuteczną i intensyfikacyjną rolę w procesie wydobycia ropy i gazu zarówno ze złóż konwencjonalnych, jak również z formacji łupkowych.
EN The key research problems, presented in the study are: selection of suitable propellant in terms of possibility of using it in perforation and oil and gas production stimulation tools (including the shale gas), and also testing possibilities of igniting them (transferring ignition) by/from the cumulative jet. The work presents a concept of perforating and fracturing tool. The process of reservoir rock fracturing by means of propellant rings was subjected to numerical analysis. A technology of producing compact propellant rings (cells) by means of die forming was proposed. The model sections of perforating and fracturing tool was evaluated during the fire ground tests. Based on their results it was concluded, that the propellant rings operated effectively in performing intensification role for oil and gas production process, both for conventional and shale-based formations.
Słowa kluczowe
PL propelanty   eksploatacja ropy   eksploatacja gazu  
EN propellants   oil exploitation   gas exploitation  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 877--880
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys.
Twórcy
autor Koślik, P.
  • Instytut Przemysłu Organicznego, Oddział w Krupskim Młynie
autor Wilk, Z.
  • Instytut Przemysłu Organicznego, Oddział w Krupskim Młynie
autor Hadzik, J.
  • Instytut Przemysłu Organicznego, Oddział w Krupskim Młynie
autor Habera, Ł.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
autor Frodyma, A.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Bibliografia
[1] Frodyma A. – Zasady projektowania zabiegów stymulacji otworów z zastosowaniem prochowych generatorów ciśnienia. Nafta-Gaz 2012, nr 9, ss. 590 – 601.
[2] Frodyma A. – Intensywne udostępnianie złóż węglowodorów techniką perforacyjną. Część II: Perforacja przy ekstremalnym nadciśnieniu. Nafta-Gaz 2011, nr 8, ss. 552 – 561.
[3] Frodyma A. – Intensywne udostępnianie złóż węglowodorów techniką perforacyjną. Część I: Uszkodzenie perforacyjne strefy przyotworowej. Nafta-Gaz 2011, nr 7, ss. 467 – 473.
[4] Barrere M. et al. – Rocket Propulsion. Elsevier Publishing Comp. 1960.
[5] Florczak B., Witkowski W. – Perspektywy rozwoju stałych heterogenicznych paliw rakietowych. Problemy Techniki Uzbrojenia 2006, z. 98.
[6] Buchalik K., Florczak B., Lipiński M. – Stałe paliwa rakietowe – stan obecny perspektywy rozwoju. Problemy Techniki Uzbrojenia 2001, vol. 78, nr 3, ss. 129 – 142.
Uwagi
Artykuł w części: Warsztaty VII. Propelanty i materiały wybuchowe w przemyśle naftowym
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e694054a-24b4-4a87-addb-33b8fd6bfe05
Identyfikatory