Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e663fded-7007-4af5-9761-87f4b9bf05d7

Czasopismo

Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce

Tytuł artykułu

The impact of selected parameters on heat consumption in educational buildings

Autorzy Lis, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Wpływ wybranych parametrów na zużycie ciepła w budynkach edukacyjnych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The article presents impact of chosen parameters on heat consumption in educational buildings. It was created the analysis of selected architectural, material and construction indexes of educational buildings from the point of view of their influence on energy consumption per heated surface in the year. The general characteristic of evaluated buildings was presented. The analysis includes the value of basic architectural features and thermal transmittance for external partitions. The figures describe the connection between the heat consumption and thermal transmittance value for walls, the amount of energy used to heat buildings and thermal transmittance value for roofs, energy consumption and thermal transmittance value for floors on the ground and heat consumption and shape coefficient.
PL W artykule przedstawiono wpływ wybranych parametrów na zużycie ciepła w budynkach edukacyjnych. Dokonano analizy parametrów architektoniczno-budowlanych i materiałowo-konstrukcyjnych budynków z punktu widzenia ich wpływu na zużycie energii na metr kwadratowy powierzchni ogrzewanej w ciągu roku. Przedstawiono charakterystykę ocenianych budynków. Analiza obejmowała wartości podstawowych parametrów architektonicznych, współczynniki przenikania ciepła przegród, straty ciepła, wskaźniki zużycia i zapotrzebowania na energię oraz sposoby ogrzewania budynków. Wykresy przedstawiają związek pomiędzy zużyciem ciepła w ocenianych budynkach edukacyjnych a współczynnikami przenikania ciepła ścian, stropodachów, stropów nad piwnicami oraz podłóg na gruncie. Analizie poddano również wpływ współczynnika zwartości budynków oraz wad i usterek przegród na zużycie ciepła.
Słowa kluczowe
PL budynki edukacyjne   parametry architektoniczno-budowlane   parametry materiałowo-konstrukcyjne budynków   zużycie energii  
EN educational buildings   architectural   material indexes   construction indexes   energy consumption  
Wydawca Instytut Fizyki Budowli Katarzyna i Piotr Klemm S.C.
Czasopismo Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
Rocznik 2016
Tom T. 8, nr 4
Strony 23--28
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., wykr.
Twórcy
autor Lis, A.
  • Politechnika Częstochowska, 42-201 Częstochowa, ul. J. H. Dąbrowskiego 69, annalis29@wp.pl
Bibliografia
[1] European Commission, Energy, https:// ec.europa.eu/ energy/
[2] Statistical Yearbook of the Republic of Poland, Central Statistical Office, Warsaw 2011-2015
[3] Energy Statistics, Statistical Information and Elaborations. Central Statistical Office, Warsaw 2015
[4] Energy, Statistical Information and Elaborations, Central Statistical Office, Warsaw 2016
[5] Polish national energy conservation agency, http://www.kape.gov.pl/
[6] Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth, European Commission, Brussels 2010
[7] Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, Official Journal of the European Union, Brussels 2012
[8] Energy consumption in households in 2012, Statistical Information and Elaborations, Central Statistical Office, Warsaw 2014
[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 ze zmianami (Dz.U. 2013 poz. 926)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e663fded-7007-4af5-9761-87f4b9bf05d7
Identyfikatory