Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e6616fcf-ac7d-45ee-b8ff-1130148284d5

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Oddziaływanie akustyczne stacji benzynowej

Autorzy Wolniewicz, K.  Zagubień, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Acoustic impact of a petrol station
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule podjęto próbę opisania trudności związanych z prowadzeniem analiz akustycznych przy stacji benzynowej. Podstawowy problem to odpowiednia klasyfikacja prowadzonej przez stację benzynową działalności do właściwych poziomów dopuszczalnych. Wskazano na różne praktyczne rozwiązania stosowane przez autorów analiz akustycznych oraz ich interpretację przez organy administracji i sądy. Brak dedykowanej dla stacji benzynowej metodyki prowadzenia ocen oddziaływania akustycznego na środowisko powoduje skutki prawne dla właścicieli tych obiektów. Zaproponowano prowadzenie analiz akustycznych dwuetapowo, niezależnie dla źródeł hałasu komunikacyjnego drogowego i źródeł hałasu przemysłowego.
EN In this article there has been made an attempt of describing the difficulties connected with carrying out acoustic analyses near the petrol station. The basic problem is the proper classification for the type of activity of a petrol station to choose the right permissible levels. Different practical solutions applied by authors of acoustic analyses have been pointed out and also of some their interpretation by courts and administration bodies have been presented. The lack of the methodology of making assessments of acoustic impact to environment for petrol stations brings about some legal consequences for the owners of the stations. There was suggested a two-step acoustic analysis – independently for the road traffic noise and sources of industrial noise.
Słowa kluczowe
PL hałas   pomiar hałasu   stacja benzynowa  
EN noise   noise measurement   gas station  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 8
Strony 46--49
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., tab.
Twórcy
autor Wolniewicz, K.
  • doktorantka, WILŚiG, Politechnika Koszalińska
autor Zagubień, A.
  • WILŚiG, Politechnika Koszalińska
Bibliografia
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Dz.U.213 poz.1397 ze zmianami, 2010.
2. WHO Regional Office for Europe. Burden of disease from environmental noise. Quantification of healthy life years lost in Europe. Copenhagen 2011.
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz.U.120 poz. 826, 2007.
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz.U. poz. 1109, 2012.
5. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz.U. UE L. 189/12 z 18 lipca 2002 r. ze zm.) 2002.
6. Ejsmont J., Ronowski G. Symulacja hałasu pojazdów w trakcie manewrowania z małymi prędkościami – model CP2009, Drogi i mosty 2010, 1, s.45-56.
7. PN-ISO 9613-2:2002. Akustyka - Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej, Ogólna metoda obliczania. Warszawa 2002: Wydawnictwo PKN.
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego, drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem, Dz.U. nr 140 poz. 824, 2011.
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody, Dz.U. 2014 poz. 1542, 2014.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e6616fcf-ac7d-45ee-b8ff-1130148284d5
Identyfikatory