PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Rola Państwowego Instytutu Geologicznego w badaniach genezy i określeniu wielkości polskich zasobów solnych po II wojnie światowej

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Contribution of the Polish Geological Institute to studies on the origin and assessment of Polish salt resources after World War II
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The Polish Geological Institute (PIG),established in 1919 as the geological survey, during the last 100 years carried out geological prospection of Poland, worked out the actual knowledge of geology and hydrogeology of the country, as well as discovered most of mineral deposits, essential to the national economy. This synthetic review presents the PIG achievements in prospecting and documenting of most deposits of rock and potash salts as well as in successful creation and application of new methodology and technics (e.g. chemostratigraphy, resource aspects of facies analysis, 3D images of salt deposits and structures, interferometry) to predict salt occurrences with optimal resource parameters, explain the tectonic and stratigraphic problems and to propose tools favoring the mining safety. The data regarding regional geology, collected during a century, enabled estimation of accessible prospective resources of both salt types and selection of optimal salt occurrences forfuture management as storages for hydrocarbons, gas (air, hydrogen) and safe waste disposals.
Słowa kluczowe
PL
geneza   rezerwy   sole   Polska  
EN
Rocznik
Strony
241--251
Opis fizyczny
Bibliogr. 203 poz., rys., wykr.
Twórcy
Bibliografia
 • 1. BĄK B., PRZENIOSŁO S. (red.), 1993 - Zasoby perspektywiczne kopalin Polski wg stanu na 31 XII 1990 r. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 2. BUKOWSKI K. 1997a - Zawartość bromu w solach badeńskich Bochni. Prz. Geol., 45 (8): 819-821.
 • 3. BUKOWSKI K. 1997b - Sedimentation of clastic strata associated with Miocene salts in Wieliczka (Southern Poland). Slovak Geol. Mag., 3 (2): 157-163.
 • 4. BUKOWSKI K., SZARAN J. 1997 -Zawartość izotopów tlenu i siarki w anhydrytach z serii solonośnej Wieliczki i Bochni. Prz. Geol., 45 (8): 816-818.
 • 5. BORNEMANN O., SCHRAMM M., TOMASSI-MORAWIEC H., CZAPOWSKI G., MISIEK G., KOLONKO P., JANIÓW S., TADYCH J. 2008 - Wzorcowe profile bromowe cechsztyńskich soli kamiennych w Polsce i w Niemczech na przykładzie kopalni soli w Kłodawie i w Görleben. Geologos, 14 (1): 73-90.
 • 6. CENDÓN C.I., PERYT T.M., AYORA C., PUEYO J.J., TABERNER C. 2004 - The importance of recycling processes in the Middle Miocene Badenian evaporite basin (Carpathian foredeep): palaeoenvironmental implications. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 212: 141-158.
 • 7. CHEŁMIŃSKI J., CZAPOWSKIG., MAŁOLEPSZY Z., NOWACKI Ł., ROSOWIECKA O., STĘPIEŃ U. 2016 -Integracja wgłębnych danych geologicznych i geofizycznych w celu uszczegółowienia budowy geologicznej wysadów solnych na przykładzie wysadu Łanięta. Prz. Solny, 12: 51-55.
 • 8. CHEŁMIŃSKI J., TOMASZCZYK M., SŁODKOWSKI M., CZAPOWSKI G., MISIEK G. 2008 - Informatyczny system rejestracji zagrożeń wodnych w Kopalni Soli Kłodawa w Kłodawskim Wysadzie Solnym (Centralna Polska). Gosp. Sur. Min., 24 (3/2): 185-195.
 • 9. CZAPOWSKI G. 1983 - Zagadnienia sedymentacji soli kamiennej cyklotemu PZ1 na wschodnim skłonie wyniesienia Łeby. Prz. Geol., 31 (5): 278-284.
 • 10. CZAPOWSKI G. 1986 - “Internal lamination” in the halite rocks. Prz. Geol., 34 (4): 202-204.
 • 11. CZAPOWSKI G. 1987 - Sedimentary facies in the Oldest Rock Salt (Na1) of the Łeba elevation (northern Poland). Lecture Notes of Earth Sci., 10: 207-224.
 • 12. CZAPOWSKI G. 1989 - Środowiska sedymentacji soli kamiennych cyklotemów PZ2 PZ3 w syneklizie perybałtyckiej. Prz. Geol., 37 (4): 209-212.
 • 13. CZAPOWSKI G. 1990 - Kontynentalne osady chlorkowe w górnym cechsztynie Polski. Prz. Geol., 38 (9): 370-374.
 • 14. CZAPOWSKI G. 1993 - Facies characteristics and distribution of the Zechstein (Upper Permian) salt deposits of PZ3 (Leine) Cycle in Poland. Bull. Pol. Academ. Sci., Earth Sci., 41 (4): 229-237.
 • 15. CZAPOWSKI G. 1994 - The Middle Badenian rock salts in the Carpathian Foredeep characteristics, origin and economic value. Geol. Quart., 38(3): 513-526.
 • 16. CZAPOWSKI G. 1995b - Upper Permian (Zechstein) salt deposits on the Żary Pericline characteristics, origin and economic value. Pr. Państw. Inst. Geol., 150: 35-60.
 • 17. CZAPOWSKI G. 1995a - Salt facies of the Upper Permian. XIII International Congress on Carboniferous-Permian, Guide to Excursion A3: 85-96. Wydaw. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 18. CZAPOWSKI G. 2006a - Cechsztyńskie sole potasowo-magnezowe na obszarze centralnej i południowo-zachodniej Polski. Prz. Geol., 54 (4): 317.
 • 19. CZAPOWSKI G. 2006b - Możliwości bezpiecznego podziemnego magazynowania węglowodorów (paliw) w strukturach geologicznych na obszarze Polski. Prz. Geol., 54 (8): 658-659.
 • 20. CZAPOWSKI G. 2007 - Ocena głębokości zbiornika solnego i czasu depozycji chlorków sodu na przykładzie utworów najstarszej soli kamiennej (Na1) cyklu PZ1 cechsztynu w rejonie Zatoki Puckiej. Prz. Geol., 55 (7): 573-581.
 • 21. CZAPOWSKI G. 2017 - Potencjał zasobowy soli kamiennej i soli potasowo-magnezowych obszaru przedsudeckiego. Biul. Państw. Inst. Geol., 469: 105-128.
 • 22. CZAPOWSKI G., ANTONOWICZ L., PERYT T. 1991 - Facies and paleogeography of the Zechstein (Upper Permian) Older Halite (Na2) in Poland. Bull. Pol. Acad. Sci., Earth Sci., 38 (1-4): 45-55.
 • 23. CZAPOWSKI G., BUKOWSKI K. 2009 - Złoża soli w Polsce: stan aktualny i perspektywy zagospodarowania. Prz. Geol., 57 (9): 798-811.
 • 24. CZAPOWSKI G., BUKOWSKI K. 2010 - Geology and resources of salt deposits in Poland: the state of the art. Geol. Quart., 54 (4): 509-518.
 • 25. CZAPOWSKI G., BUKOWSKI K. 2012 - Salt resources in Poland at the beginning of XXI century. Geol., Geoph., Environ., 38 (2): 189-208.
 • 26. CZAPOWSKI G., BUKOWSKI K. 2013 - Potencjał zasobowy soli kamiennej i soli potasowych w Polsce a perspektywy jego wykorzystania. Gór. Odkryw., 54 (2): 74-84.
 • 27. CZAPOWSKI G., BUKOWSKI K. 2016 - Mapy wystąpień zasobów perspektywicznych soli w Polsce jako narzędzie w projektowaniu przyszłego zagospodarowania złóż kopalin. Prz. Solny, 11: 5-31.
 • 28. CZAPOWSKI G., BUKOWSKI K., GIENTKA M. 2008a - Aktualny stan rozpoznania geologicznego złóż soli kamiennej w Polsce. Biul. Państw. Inst. Geol., 429: 27-36.
 • 29. CZAPOWSKI G., BUKOWSKI K., GĄSIEWICZ A., SADŁOWSKAK. 2015-Obszary perspektywiczne wystąpień i zasoby przewidywane surowców chemicznych Polski na mapach w skali 1 : 200 000 - sól kamienna, sole potasowo-magnezowe i siarka. Prz. Geol., 63 (9): 561-571.
 • 30. CZAPOWSKI G., CHEŁMIŃSKI J., TOMASZCZYK M., TOMASSI-MORAWIEC H. 2007 - Metodyka modelowania przestrzennego budowy geologicznej osadowych złóż pokładowych na przykładzie cechsztyńskiego złoża soli kamiennej „Mechelinki” nad Zatoką Pucką. Prz. Geol., 55 (8): 681-689.
 • 31. CZAPOWSKI G., DĘBSKI J., KASPRZYK A., KIEŻEL W., LANGIER- -KUŹNIAROWA A., PERYT T.M. 1992 - Monografia anhydrytu i soli kamiennej na monoklinie przedsudeckiej (rejon LGOM). Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 20/93.
 • 32. CZAPOWSKI G., LANGIER-KUŹNIAROWA A., TOMASSI-MORAWIEC H. 1984 - Geneza soli „descendentnych” na wyniesieniu Łeby. Materiały Sympozjum nt. „Górnictwo surowców chemicznych”, listopad 1984, Kraków: 79-93.
 • 33. CZAPOWSKI G., MISIEK G., POBORSKA-MŁYNARSKA K., TOMASSI-MORAWIEC H. 2005a - Różowa sól kamienna do produkcji galanteryjnych wyrobów solnych - geologiczne warunki występowania, własności i metody pozyskania w kopalni soli „KŁODAWA”. Zesz. Nauk. AGH, Geologia, 31 (2): 167-188.
 • 34. CZAPOWSKI G., PERYT T.M., ANTONOWICZ L. 1993 - Facies and paleogeography of the Zechstein (Upper Permian) Oldest Halite (Na1) in Poland. Bull. Pol. Academ. Sci., Earth Sci., 41 (4): 217-227.
 • 35. CZAPOWSKI G., PERYT T.M., RAUP O.B. 1992 - Carbonate anhydrite halite cycles in the Roet (Lower Triassic) of western Poland. Bull. Pol. Academ. Sci., Earth Sci., 40 (2): 1-4.
 • 36. CZAPOWSKI G., SADOWSKI A., MISIEK G., KOLONKO P. 2005b - Możliwości niekonwencjonalnego wykorzystania walorów przyrodniczych i technicznych kopalni soli Kłodawa. Tech. Posz. Geol., Geosyn- optyka i Geotermia, 234-235 (4/5): 35-47.
 • 37. CZAPOWSKI G., TARKOWSKI R. 2018 - Uwarunkowania geologiczne wybranych wysadów solnych w Polsce i ich przydatność dla budowy kawern do magazynowania wodoru. Biul. Państw. Inst. Geol., 472: 53-82.
 • 38. CZAPOWSKI G., TOMASSI-MORAWIEC H. 1985 - Sedymentacja i geochemia najstarszej soli kamiennej w rejonie Zatoki Puckiej. Prz. Geol., 33 (12): 663-670.
 • 39. CZAPOWSKI G., TOMASSI-MORAWIEC H. 2012 - Stan rozpoznania geologicznego struktur solnych regionu szczecińskiego pod kątem oceny możliwości budowy w ich obrębie kawernowych magazynów i składowisk. Biul. Państw. Inst. Geol., 448 (1): 145-156.
 • 40. CZAPOWSKI G., TOMASSI-MORAWIEC H. 2016 - Baseny solne triasu na obszarze Polski. Prz. Solny, 12: 98-113.
 • 41. CZAPOWSKI G., TOMASSI-MORAWIEC H. 2018 - Wykształcenie i geochemia bromu utworów solnych pogranicza cyklotemów PZ1 i PZ2 cechsztynu w kłodawskim wysadzie solnym (środkowa Polska). Prz. Geol., 66 (5): 303-308.
 • 42. CZAPOWSKI G., TOMASSI-MORAWIEC H., BUKOWSKI H. 2001 - Charakterystyka geochemiczna różnowiekowych facji solnych z obszaru Polski. Tech. Posz. Geol, Geosynop. Geoter., 40 (1): 19-42.
 • 43. CZAPOWSKI G., TOMASSI-MORAWIEC H., BUKOWSKI K. 2004 - Analiza facjalna soli kamiennych jako metoda oceny możliwości zagospodarowania formacji solnych. Tech. Posz. Geol, Geosynop. Geoter, 225-226 (1/2): 43-58.
 • 44. CZAPOWSKI G., TOMASSI-MORAWIEC H., CHEŁMIŃSKI J., TOMASZCZYK M. 2008b - Stopień rozpoznania i perspektywy zagospodarowania cechsztyńskich złóż soli w rejonie Zatoki Gdańskiej. Gór. Odkryw., 49/2 (2-3): 47-55.
 • 45. CZAPOWSKI G., TOMASSI-MORAWIEC H., TADYCH J., GRZYBOWSKI Ł., SZTYRAK T. 2009a - Wykształcenie i tektonika utworów solnych cechsztynu w wysadzie solnym Góra koło Inowrocławia w świetle wyników kompleksowych badań geochemiczno-litologicznych w wybranych otworach wiertniczych. Prz. Geol., 57 (6): 494-503.
 • 46. CZAPOWSKI G., TOMASSI-MORAWIEC H., TADYCH J., GRZYBOWSKI Ł., SZTYRAK T. 2009b - Geochemia bromu i wykształcenie utworów solnych cechsztynu w wybranych otworach wiertniczych w wysadzie solnym Góra koło Inowrocławia. Geologia, 35 (3): 287-305.
 • 47. CZAPOWSKIG., TOMASSI-MORAWIEC H., TOBOŁAT., TADYCH T. 2012 - Geology, geochemistry and petrological characteristics of potash salt units from PZ2 and PZ3 Zechstein (Late Permian) cycles in Poland. Geol., Geoph. Environ., 38 (2): 153-188.
 • 48. CZAPOWSKI G., TOMASZCZYK M. 2014 - Baseny ewaporatowe cykli PZ1, PZ2 i PZ3 cechsztynu (górny perm) w Polsce - studium miąższościowe. Prz. Solny, 10: 49-64.
 • 49. DADLEZ R. (red.) 1980 - Mapa tektoniczna cechsztyńsko mezozoicznego kompleksu strukturalnego na Niżu Polskim w skali 1 : 500 000. Warszawa.
 • 50. DADLEZ R., MAREK S. 1969 - Styl strukturalny kompleksu cechsztyńsko mezozoicznego na niektórych obszarach Niżu Polskiego. Kwart. Geol., 13 (3): 545-565.
 • 51. DADLEZ R., MAREK S. 1974 - General outline of the tectonics of the Zechstein-Mesozoic complex in central and northwestern Poland. Biul. Inst. Geol., 274: 111-148.
 • 52. DADUSZYŃSKI J. 1961 - Dokumentacja soli potasowych występujących w profilu odwiertu Nowa Sól Geo-1 (z próbą obliczenia zasobów K2O przypadających na 1 km2). Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 4121/142: 1-18.
 • 53. DĄBROWSKA Z. 1978 - Cechsztyński wysad solny Dębiny jako dowód tektoniki salinarnej w południowej części niecki Łódzkiej. Biul. Inst. Geol., 309 (13): 121-137.
 • 54. DAWIDOWSKI S. 1976 - Obecne rozpoznanie koncentracji soli potasowych młodszych (K3) w okolicy Nowej Soli i perspektywy ich gospodarczego zastosowania. Prz. Geol., 24 (9): 545-546.
 • 55. DĘBSKI J. 1963 - Dokumentacja geologiczna złoża soli kamiennej w wysadzie solnym Łanięta, gmina Łanięta, pow. Kutno, woj. Łódź. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 3928/413.
 • 56. DĘBSKI J. 1983 - Zarys stratygrafii cechsztynu we wschodniej części wyniesienia Łeby. Prz. Geol., 31 (4): 293-299.
 • 57. DĘBSKI J., WERNER Z., PODEMSKI M., SZANIAWSKI H. 1963 - Dokumentacja geologiczna złoża soli kamiennej w wysadzie solnym Rogoźno. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 4129/375.
 • 58. DOMAGAŁA J. 1982 -Polihalit w cechsztynie Zatoki Puckiej w świetle nowych danych. Prz. Geol., 30 (9): 463-467.
 • 59. EASTOE C.J., PERYT T.M. 1999 - Stable chlorine isotope evidence for non-marine chloride in Badenian evaporites, Carpathian mountain region. Terra Nova, 11: 118-123.
 • 60. GAJEWSKA I., PERYT T.M., TOMASSI-MORAWIEC H. 1985 - Bromine content of the Keuper (Upper Triassic) salts in Central Poland indicates their marine (mainly second cycle) origin. N. Jb. Geol. Paläont. Mh., 6: 349-356.
 • 61. GALAMAY A.R., BUKOWSKI K., CZAPOWSKI G. 2003 - Chemical composition of brine inclusions in halite from clayey salt (zuber) facies from the Upper Tertiary (Miocene) evaporite basin (Poland). J. Geochem. Exp., Spec. Issue, 78 (9): 509-511.
 • 62. GARLICKI A. 1960 - Dokumentacja geologiczna złoża soli kamiennej Łężkowice-Siedlec. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 4930/167.
 • 63. GARLICKI A. 1961a - Dokumentacja geologiczna złoża soli kamiennej Łężkowice-Siedlec (aneks). Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 4930/187.
 • 64. GARLICKI A. 1961b - Dokumentacja geologiczna zasobów złoża soli kamiennej w Bochni. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 4931/285.
 • 65. GARLICKI A. 1964 - Dokumentacja geologiczna zasobów złoża soli kamiennej Łężkowice-Siedlec. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 4930/194.
 • 66. GARLICKI A. 1968a - Z rozważań sedymentologicznych nad profilem autochtonicznej formacji solonośnej okolic Wieliczki i Bochni. Rocz. PTG, 38 (2-3): 219-223.
 • 67. GARLICKI A. 1968b - Autochtoniczna seria solna w miocenie Podkarpacia między Skawiną a Tarnowem. Biul. Inst. Geol., 12 (215): 5-78.
 • 68. GARLICKI A. 1970 - Złoże soli kamiennej Moszczenica-Łapczyca na zachód od Bochni. Kwart. Geol., 14 (2): 350-360.
 • 69. GARLICKI A., SZYBIST A., KASPRZYK A. 1991 - Badania pierwiastków śladowych w złożach soli i surowców chemicznych. Prz. Geol., 39 (11/12): 520-527.
 • 70. JAWORSKI A. 1961 - Kartowanie wierceniami zwierciadła solnego wysadu w Rogoźnie, poz. pl. SHR-8. Sprawozdanie roczne 1961. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 14760/62.
 • 71. JAWORSKI A. 1962 - Opracowanie dokumentacji geologicznej zasobów wysadu solnego w Rogoźnie, poz. pl. SH-1c. Sprawozdanie roczne 1962 r. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 16240/63.
 • 72. KARNKOWSKI P.H., CZAPOWSKI G. 2007-Underground hydrocarbons storages in Poland: actual investments and prospects. Prz. Geol., 55 (12/1):1068-1074.
 • 73. KOWALEWICZ W.M. 1992 - Fizykochemiczne warunki powstawania cechsztyńskich utworów solnych regionu bałtyckiego. Prz. Geol., 40 (12): 721-726.
 • 74. KOVALEVICH V.M. 1997 - Inkluzje fluidalne w soli kamiennej w Bochni. Prz. Geol.,45 (8):822-825.
 • 75. KOVALEVYCH V.M., CZAPOWSKI G., HAŁAS S., PERYT T.M. 2000-Chemiczna ewolucja solanek cechsztyńskich basenów ewaporatowych Polski: badania inkluzji fluidalnych w halicie z poziomów soli Na1-Na4. Prz. Geol., 48 (5): 448-454.
 • 76. KOVALEVYCH V., PERYT T.M., BEER W., GELUK M., HAŁAS S. 2002 - Geochemistry of Early Triassic seawater as indicated by study of the Röt halite in the Netherlands, Germany, and Poland. Chem. Geol., 182:549-563.
 • 77. KOVALEVYCH V.M., PERYT T.M., SHANINA S.N., WIĘCŁAW D., LYTVYNIUK S.F. 2008 - Geochemical aureoles around oil and gas accumulations in the Zechstein (Upper Permian) of Poland: analysis of fluid inclusions in halite and bitumens in salt. J. Petrol. Geol., 31: 245-262.
 • 78. KRZYWIEC P. 2004 - Triassic evolution of the Kłodawa salt structure: basement-controlled salt tectonics within the Mid-Polish Trough (Central Poland). Geol. Quart., 48 (2): 123-134.
 • 79. KRZYWIEC P. 2009 - Geneza i ewolucja wybranych struktur solnych z obszaru Niżu Polskiego w świetle danych sejsmicznych. Prz. Geol., 57(9): 812-818.
 • 80. KRZYWIEC P. 2012 - Mesozoic and Cenozoic evolution of salt structures within the Polish basin: An overview. [W:] Alsop G.I., Archer S.G., Hartley A.J., Grant N.T., Hodgkinson R. (red.), Salt Tectonics, Sediments and Prospectivity. Geol Soc. Spec. Publ., 363: 381-394.
 • 81. KRZYWIEC P., JAROSIŃSKI M., TWAROGOWSKI J., BURLIGA S., SZEWCZYK J., WYBRANIEC S., CZAPOWSKI G., ZIENTARA P., PETECKI Z., GARLICKI A. 2000 - Geofizyczno-geologiczne badania stropu i nadkładu wysadu solnego Damasławek. Prz. Geol., 48 (11): 1005-1014.
 • 82. MAKOWSKA J. 1982 - Dokumentacja geologiczna złoża soli kamiennej w kat. C2 w rejonie WOJHNICZA (woj. Tarnów, gm. Wojnicz). Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 4932/250.
 • 83. MAREK S. 1971 - Przegląd cechsztyńskich struktur solnych na Niżu Polski środkowej. Mat. z kolokwium nt. Geologii salinarnej w regionie kujawskim, Inowrocław-Kłodawa, 10-12 listopada 1971: 9-18.
 • 84. MAREK S. 1988 - Mapy paleomiąższości i facji oraz mapy paleotektoniczne epikontynentalnego permu i mezozoiku. Kwart. Geol. 32 (1): 1-14.
 • 85. MAREK S., ZNOSKO J. 1972 - Historia rozwoju geologicznego Kujaw. Kwart Geol., 16 ( 2): 233-248.
 • 86. MIKULSKI S.Z., OSZCZEPALSKI S., CZAPOWSKI G., SADŁOWSKA K., GĄSIEWICZ A., MARKOWIAK M., STRZELSKA-SMAKOWSKA B., SZTROMWASSER E., KOŹMA K., SIKORSKA-MAYKOWSKA M., PAULO A., CHMIELEWSKI A., RADWANEK-BĄK B., GIEŁŻECKA-MĄDRY D., MĄDRY S., MICHNIEWICZ M., BUKOWSKI K., KUĆ P., BLIŹNIUK A., KOSTRZ-SIKORA P., PIOTROWSKA M. 2015-Mapy obszarów perspektywicznych wystąpień rud metali i surowców chemicznych w Polsce w skali 1 : 200 000 wraz z ich oceną surowcową i ograniczeniami środowiskowymi i zagospodarowania przestrzennego. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 1714/2015.
 • 87. MIKULSKI S.Z., OSZCZEPALSKI S., CZAPOWSKI G., GĄSIEWICZ A., SADŁOWSKA K., MARKOWIAK M., SZTROMWASSER E., BUKOWSKI K., GIEŁŻECKA-MĄDRY D., MĄDRY S., STRZELSKA-SMAKOWSKA B., PAULO A., MICHNIEWICZ M., RADWANEK-BĄK B., CHMIELEWSKI A., KUĆ P., SIKORSKA-MAJKOWSKA M., KOŹMA J., BLIŹNIUK A., PIOTROWSKA M., KOSTRZ-SIKORA P. 2015-Obszary i zasoby perspektywiczne wystąpień rud metali i surowców chemicznych w Polsce na mapach w skali 1 : 200 000 wraz z ich oceną surowcową oraz ograniczeniami środowiskowymi i zagospodarowania przestrzennego. Prz. Geol., 64 (9): 657-670.
 • 88. ORSKA J. 1958 - Ocena jakościowa soli kamiennej wysadu solnego w Lubieniu. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 3928/376.
 • 89. ORSKA J. 1962 - Projekt geologiczno-rozpoznawczych robót wiertniczych na wysadzie solnym Damasławek. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 3725/168.
 • 90. ORSKA J. 1972 - Opracowanie budowy geologicznej, stratygrafii i genezy złoża polihalitu w rejonie Zatoki Puckiej. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 3027/217.
 • 91. ORSKA J. 1979 - Dokumentacja geologiczna złoża soli kamiennej w kat. C1 w wysadzie solnym Lubień, gm. Lubień Kujawski, woj. Włocławek. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 12952.
 • 92. ORSKA J. 1980 - Dodatek do dokumentacji złoża polihalitu i soli kamiennej „Chłapowo-Mieroszyno”, gm. Władysławowo, Puck, woj. Gdańsk. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 7790.
 • 93. ORSKA J., DĘBSKI J. 1977 - Dokumentacja geologiczna z oceną perspektyw dla poszukiwań złóż soli potasowo-magnezowych w rejonie Nowej Soli. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 421/452.
 • 94. ORSKA J., WERNER Z. 1987 - Rock and potassium salt. [W:] Geology of Poland. Mineral Deposits, 6: 197-205.
 • 95. OSIKA R. (red.) 1984 - Mapa złóż surowców mineralnych Polski, 1 : 500 000. Wyd. Geol., Warszawa.
 • 96. PERYT T.M. 1983 - Modele sedymentacji ewaporatów cechsztyńskich. Prz. Geol., 31 (5): 273-277.
 • 97. PERYT T.M. 1991 - Lower and Upper Werra Anhydrite in Leba Elevation area (northern Poland). Lithofacies and paleogeography. Zb. Geol. Paläont., 1 (4):1189-1200.
 • 98. PERYT T.M. 1994 - The anatomy of a sulphate platform and adjacent basin system in the Łeba sub-basin of the Lower Werra Anhydrite (Zech- stein, Upper Permian), northern Poland. Sedimentology, 41 (1): 83-113.
 • 99. PERYT T.M. 1995 - Geneza złóż polihalitu w cechsztynie rejonu Zatoki Puckiej w świetle badań sedymentologicznych i geochemicznych. Prz. Geol., 43 (12): 1041-1044.
 • 100. PERYT T.M., CZAPOWSKI G., DĘBSKI J., PIZON A. 1985 - Model sedymentacji ewaporatów cechsztyńskich na wyniesieniu Łeby. Prz. Geol., 33 (4): 204-211.
 • 101. PERYT T.M., CZAPOWSKI G., GĄSIEWICZ A. 1992 - Facje i paleogeografia cechsztynu zachodniej części syneklizy perybałtyckiej. Prz. Geol., 40 (4): 223-233.
 • 102. PERYT T.M., CZAPOWSKI G., DĘBSKI J., GĄSIEWICZ A., HERBICH E., PIZON A. 1984 - Poszukiwania złóż soli cechsztyńskich polihalitu na wyniesieniu Łeby. Część I. Analiza geologicznych warunków występowania i genezy polihalitu i soli cechsztyńskich na wyniesieniu Łeby. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 33/177.
 • 103. PERYT T.M., GALAMAY A.R., KOVALEVYCH V.M., VOVNYUK S.V. 2006-Temperature and nature of halite-precipitating solutions in Crystal Caves (Wieliczka salt mine, southern Poland). Proceedings of the XVIII th Congress of the Carpathian-Balkan Association, Belgrade: 464-468.
 • 104. PERYT T.M., KOVALEVICH M. 1996 - Origin of anhydrite pseudomorphs after gypsum crystals in the Oldest Halite (Werra, Upper Permian, Northern Poland). Zb. Geol. Palaönt., 1 (1/2): 337-356.
 • 105. PERYT T.M., ORTI F., ROSELL L. 1993 - Sulfate platform basin transition of the Lower Werra Anhydrite (Zechstein, Upper Permian), western Poland: facies and petrography. J. Sedim. Petrology, 63 (4): 646-658.
 • 106. PERYT T.M., PIERRE C., GRYNIV S.P. 1998 - Origin of polyhalite deposits in the Zechstein (Upper Permian) Zdrada platform (northern Poland). Sedimentology, 45 (4): 565-578.
 • 107. PIĄTKOWSKA A., CZYRYŁOWICZ K., PRZYŁUCKA M., NOWACKI Ł., CHEŁMIŃSKI J., TOMASSI-MORAWIEC H. 2013 - Przestrzenny model 3D wysadu solnego Inowrocław wraz z oznaczeniem przemieszczeń powierzchni terenu przy wykorzystaniu badań interferometrycznych. Prz. Solny, 9: 117-119.
 • 108. PIĄTKOWSKA A., SURAŁAM., PERSKI Z., GRANICZNY M. 2012 - Application of the SAR interferometric methods to identify the mobility of the area above the salt diapir in Inowrocław and the regional salt structures in central Poland. Geologia, 38 (2): 209-220.
 • 109. PIEŃKOWSKI G. 2007 - Short-term project on: Storage of petroleum in salt caverns and the use of salt brine as a medium for improvement of environment. Summary Final Report. 1-6. Document SPS STP 982185, NATO Unclassified.
 • 110. PIEŃKOWSKI G. 2009 - Podziemne magazynowanie węglowodorów w kawernach solnych w Polsce - wymiar strategiczny i możliwości poprawy stanu środowiska naturalnego. Prz. Geol., 17 (9): 791-797.
 • 111. PIEŃKOWSKI G., WAGNER R., CZAPOWSKI G., TOMASSI-MORAWIEC H., PRUSSAK W., LIDZBARSKI M., CHEŁMIŃSKI J., TOMASZCZYK M. 2007 - Dokumentacja geologiczno-inżynierska - część geologiczna. Podziemny magazyn ropy i paliw płynnych „DĘBOGÓRZE”, miejscowość: Dębogórze, gmina Kosakowo, powiat Puck, województwo pomorskie. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Gdańsk, nr arch. 850.
 • 112. PIZON A., PERYT T.M., DĘBSKI J. 1985 - Środowisko powstania polihalitów cechsztyńskich w rejonie Zatoki Puckiej. Prz. Geol., 33 (12): 659-663.
 • 113. POBORSKI J. 1947 - Nowsze materiały do geologii złóż solnych w Wielkopolsce. Biul. Państw. Inst. Geol., 36: 5-31.
 • 114. POBORSKI J. 1952 - Złoże solne Bochni na tle geologicznym okolicy. Biul. Inst. Geol., 78: 1-160.
 • 115. POBORSKI J. 1955 - Zestawienie i opracowanie materiałów dla całości struktury solnej Izbica-Łęczyca. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 3927/203.
 • 116. POBORSKI J. 1957 - Wykształcenie czapy gipsowej i rozwój zjawisk krasowych na wysadzie solnym w Inowrocławiu. Arch. Górnictwa, 2 (4): 225-246.
 • 117. POBORSKI J. 1965 - Perspektywy poszukiwań i eksploatacji soli potasowych w Polsce. Prz. Geol., 13 (5): 189-191.
 • 118. POBORSKI J. 1960 - Cechsztyńskie zagłębie solne Europy środkowej na Ziemiach Polskich. Pr. Inst. Geol., 30 (2): 355-366.
 • 119. POBORSKI J. 1961a - System permski na tzw. wyniesieniu Łeby i związane z nim możliwości górnicze. Prz. Geol., 9 (7): 346-349.
 • 120. POBORSKI J. 1961b - Główne kierunki poszukiwań soli potasowo magnezowych w Polsce. Prz. Geol., 9 (11): 570-573.
 • 121. POBORSKI J. 1964 - Stosunki facjalne w zagłębiu cechsztyńskim w Polsce. Kwart. Geol., 8 (1): 111-121.
 • 122. POBORSKI J. 1975 - O halogenicznych zjawiskach krasowych w permie górnym na wyniesieniu Łeby. Prz. Geol., 23 (5): 325-328.
 • 123. POBORSKI J. 1980 - Discontinuity in Upper Permian (Zachstein), Succesion of Evaporites in Eastern Pomerania, Poland. 5th Symp. on Salt, the North. Ohio Geol. Society, 2: 153-157.
 • 124. POBORSKI J., PROHAZKA K., WALA A. 1956 - Sole potasowo-magnezowe w złożach Inowrocławia i Wapna. Acta Geol. Polon., 6 (3): 337-370.
 • 125. PODEMSKI M. 1964 - Zagadnienie sedymentacji chemicznej cechsztynu na monoklinie przedsudeckiej. Kwart. Geol., 8 (4): 920-921.
 • 126. PODEMSKI M. 1965 - Rozwój sedymentacji utworów cechsztynu w rejonie Lubin Legnicki - Sieroszowice. Kwart. Geol., 9 (1): 115-130.
 • 127. PODEMSKI M. 1967 --Wpływ tektoniki na sedymentację cechsztyńską w okolicy Nowej Soli. Kwart. Geol., 11 (2): 424-425.
 • 128. PODEMSKI M. 1966 - Sole potasowe cechsztyńskiego poziomu starszej soli potasowej (K2) z okolicy Nowej Soli. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 4121/191.
 • 129. PODEMSKI M. 1968 - Kilka uwag o sedymentologicznych podstawach stratygrafii cechsztynu. Kwart. Geol., 12 (4): 875-883.
 • 130. PODEMSKI M. 1970 - Perspektywy poszukiwań złóż soli potasowych na peryklinie Żar w świetle wyników badań sejsmicznych przeprowadzonych przez Program Rozwoju ONZ. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 52/100.
 • 131. PODEMSKI M. 1971 - Perspektywy poszukiwań złóż soli potasowych na peryklinie Żar w świetle wyników badań sejsmicznych, przeprowadzonych przez Program Rozwoju ONZ. Kwart. Geol., 15 (4): 990-991.
 • 132. PODEMSKI M. 1972a - Cechsztyńskie sole kamienne i potasowe cyklotemów Z2, Z3 w okolicach Nowej Soli. Biul. Inst. Geol., 260 (2): 5-62.
 • 133. PODEMSKI M. 1972b - Poziom soli potasowej starszej w rejonie Zielonej Góry. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 4121/401.
 • 134. PODEMSKI M. 1973a - Podsumowanie wyników dotychczasowych badań geofizycznych i geologicznych zachodniej części niecki północno-sudeckiej w aspekcie poszukiwań złóż soli kamiennej i potasowej. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. DS/259.
 • 135. PODEMSKI M. 1973b - Sedymentacja cechsztyńska zachodniej części monokliny przedsudeckiej na przykładzie okolic Nowej Soli. Pr. Inst. Geol., 71: 1-101.
 • 136. PODEMSKI M. 1974a - Stratygrafia utworów cechsztyńskich zachodniej części niecki północno-sudeckiej. Kwart. Geol., 18 (4): 729-748.
 • 137. PODEMSKI M. 1974b - Wyniki dotychczasowych badań soli potasowych w strefie przedsudeckiej. Prz. Geol., 21 (1): 7-12.
 • 138. PODEMSKI M. 1974c-Nowa interpretacja budowy tektonicznej struktury Rybaki. Kwart. Geol., 18 (1): 190-208.
 • 139. PODEMSKI M. 1975 - Sole cechsztyńskie w rejonie struktury Rybaki. Biul. Inst. Geol., 286 (3): 5-63.
 • 140. SADOWSKI A., POBORSKA-MŁYNARSKA K., CZAPOWSKI G., 2007 - Koncepcja wykorzystania i zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych Kopalni Soli „Kłodawa”. WUG, 6 (154): 12-15.
 • 141. SĘKIEWICZ J. 1960 - Wysad solny okolicy Izbicy Kujawskiej ze szczególnym uwzględnieniem litologii cechsztynu. Praca dypl. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 3927/243.
 • 142. SOKOŁOWSKI J. 1966a - O możliwościach odkrywania i dokumentowania złóż soli potasowo-magnezowych metodami geofizycznymi. Geofizyka i Geologia Naftowa, 1-2 (109-110): 1-13.
 • 143. SOKOŁOWSKI J. 1966b - Rola halokinezy w rozwoju osadów mezozoicznych i kenozoicznych struktury Mogilna i synklinorium mogileńsko-łódzkiego. Prace Inst. Geol., 50: 1-112.
 • 144. STĘPNIEWSKI M. 1973 - Niektóre pierwiastki śladowe w cechsztyńskich minerałach solnych z rejonu Zatoki Puckiej. Biul. Inst. Geol., 272(10): 7-68.
 • 145. SZANIAWSKI H. 1964 - Cechsztyn na Pomorzu Gdańskim. Kwart. Geol., 8 (4): 922-923.
 • 146. SZANIAWSKI H. 1966 - Rozwój facjalny i paleogeografia cechsztynu w rejonie wyniesienia Łeby. Acta Geol. Polon., 16 (2): 229-244.
 • 147. SZANIAWSKI H. 1970 - Stratygrafia, sedymentacja i paleogeografia cechsztynu na obszarze Pomorza. Acta Geol. Polon., 20 (3): 485-538.
 • 148. SZUFLICKI M., MALON A., TYMIŃSKI M. (red.) 2018 - Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych Polsce wg stanu na 31 XII 2017 r. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 149. TARKA R. 1992 - Tektonika wybranych złóż soli w Polsce na podstawie badań mezostrukturalnych. Prace Państw. Inst. Geol., 147: 1-47.
 • 150. TARKA R., WIEWIÓRKA J., RARMUTA P., BRUDNIK K. 1988-Wieliczka - mezostrukturalne świadectwa tektogenezy. Prz. Geol., 36 (10): 572-577.
 • 151. TARKOWSKI R., CZAPOWSKI G. 2018 - Salt domes in Poland - potential sites for hydrogen storage in caverns. Inter. J. Hydrog. Ener., 43:21414-21427.
 • 152. TOMASSI H. 1983 - Rozkład bromu w najstarszej soli kamiennej w wybranych otworach wiertniczych na wyniesieniu Łeby. Prz. Geol., 31 (5): 284-289.
 • 153. TOMASSI-MORAWIEC H. 1990 - Geochemia bromu w utworach najstarszej soli kamiennej w rejonie Zatoki Puckiej. Biul. Państw. Inst. Geol., 364: 31-59.
 • 154. TOMASSI-MORAWIEC H. 2001 - Brom i stront w najstarszej soli kamiennej (Na1) na wyniesieniu Łeby (na przykładzie otworu wiertniczego Orle ONZ-1). Prz. Geol., 49 (5): 384-388.
 • 155. TOMASSI-MORAWIEC H. 2003 - Charakterystyka geochemiczna najstarszej soli kamiennej (Na1) w rejonie Zatoki Puckiej. Prz. Geol., 51 (8): 693-702.
 • 156. TOMASSI-MORAWIEC H., CZAPOWSKI G. 2005 - Chemostratygrafia cechsztyńskich soli kamiennych w Polsce - wstępne wyniki i perspektywy. Tech. Posz. Geol., Geosynoptyka i Geotermia, 234/235: 82-85.
 • 157. TOMASSI-MORAWIEC H., CZAPOWSKI G. 2006 - Brom w skałach ilasto-solnych cechsztynu Polski. Prz. Geol., 54 (6): 488-495.
 • 158. TOMASSI-MORAWIEC H., CZAPOWSKI G., BORNEMANN O., SCHRAMM M., MISIEK G. 2009 - Wzorcowe profile bromowe dla solnych utworów cechsztynu w Polsce. Gosp. Sur. Min., 25 (2): 75-143.
 • 159. TOMASSI-MORAWIEC H., CZAPOWSKI G., BORNEMANN O., SCHRAMM M., TADYCH J., MISIEK G., KOLONKO P., JANIÓW S. 2006-Wzorcowe profile bromowe utworów solnych cechsztynu Polski: sole cyklu PZ2 (Z2) w kopalni soli Kłodawa. Gosp. Sur. Min., 23 (1): 103-115.
 • 160. TWAROGOWSKI J., BRUSZEWSKA B., CZAPOWSKI G., DĄBROWSKA B., ZIENTARA P. 2002 - Kompleksowe badanie budowy geologicznej struktur przypowierzchniowych z zastosowaniem analizy danych geologiczno-geofizycznych na przykładzie rozpoznania wysadu solnego „Damasławek” i jego otoczenia. Prz. Geol., 50 (12): 1169-1176.
 • 161. URBAŃCZYK K., CZAPOWSKI G., LANKOF L., ŚLIZOWSKI K., TOMASZCZYK M. 2011a - Analiza zdolności magazynowej wybranych pokładów soli. [W:] Ślizowski J., Urbańczyk K.(red.), Możliwości magazynowania gazu ziemnego w polskich złożach soli kamiennej w zależności od warunków geologiczno-górniczych. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków: 49-89.
 • 162. URBAŃCZYK K., ŚLIZOWSKI J. CZAPOWSKI G., LANKOF L., 2011b - Zdolność magazynowa wysadów solnych. [W:] Ślizowski J., Urbańczyk K. (red.), Możliwości magazynowania gazu ziemnego w polskich złożach soli kamiennej w zależności od warunków geologiczno-górniczych. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków: 91-119.
 • 163. VOVNYUK S., CZAPOWSKI G. 2007 - Generation of primary sylvite: the fluid inclusion data from the Upper Permian (Zechstein) evaporites, SW Poland. Geol. Soc., Spec. Publ., 285: 275-284.
 • 164. VOVNYUK S., KOVALEVYCH V., CZAPOWSKI G., SYDOR D. 2004-Geochemical pecularities of formation of Upper Permian Sealts in eastern part of the Central European Basin (w j. ukraińskim, streszcz. angielskie). Geol. Geochem. Combust. Min., 2: 119-136.
 • 165. WACZKOWSKA B. 1958 - Wysad solny w Lubieniu. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 3928/388.
 • 166. WAGNER R. 1976 - Cechsztyn. [W:] Dadlez R. (red.), Perm i mezozoik niecki pomorskiej. Prace Inst. Geol., 79: 18-39.
 • 167. WAGNER R. 1981 - Some problems of the Zechstein stratigraphy in Poland. Proc. Intern. Symp. Central Europ. Permian: 398-399.
 • 168. WAGNER R. 1986 - Problemy formalnej litostratygrafii cyklotemów ewaporatowych na przykładzie cechsztynu. Prz. Geol., 34 (5): 250-254.
 • 169. WAGNER R. 1987a --Stratygrafia i charakterystyka litologiczna - cechsztyn. [W:] Raczyńska A. (red.), Budowa geologiczna wału pomorskiego i jego podłoża. Pr. Inst. Geol., 69: 64-81.
 • 170. WAGNER R. 1987b - Stratigraphy of the Uppermost Zechstein North Western Poland. Bull. Pol. Acad. Sci., Earth Sci., 35 (3): 265-273.
 • 171. WAGNERR. 1988-Ewolucjabasenucechsztyńskiego w Polsce. Kwart. Geol., 32 (1): 33-52.
 • 172. WAGNER R. 1990 - Cechsztyn w zachodniej części polskiego akwenu Bałtyku. Kwart. Geol., 34 (1): 93-112.
 • 173. WAGNER R. 1991 - Stratigraphie des höhsten Zechstein in Polnischen Zentralbecken. Zbl. Geol. Paläont., 1 (4): 883-892.
 • 174. WAGNER R. 1994 - Stratygrafia i rozwój basenu cechsztyńskiego na Niżu Polskim. Pr. Państw. Inst. Geol., 146: 1-71.
 • 175. WAGNER R., PERYT T.M. 1997 - Possibility of sequence stratigraphy subdivision of the Zechstein in the Polish Basin. Geol. Quart., 41 (4): 457-474.
 • 176. WAGNER R., PERYT T.M. 1998 - O możliwościach podziału cechsztynu w sekwencje stratygraficzne w basenie polskim. Pr. Państw. Inst. Geol., 165: 129-146.
 • 177. WAGNER R., PIĄTKOWSKI T.S., PERYT T.M. 1978 - Polski basen cechsztyński. Prz. Geol., 26 (12): 673-786.
 • 178. WAGNER R., POKORSKI J., DADLEZ R. 1980 - Paleotektonika basenu permu na Niżu Polskim. Kwart. Geol., 24 (3): 553-569.
 • 179. WERNER Z. 1953 - Złoże soli kamiennej Rybnik-Żary-Orzesze. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 4827/113.
 • 180. WERNERZ. 1954-Badaniezawartościboruwcechsztynie solonośnym oraz badanie zawartości bromu w solach potasowych. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 3928/239.
 • 181. WERNER Z. 1956 - Dokumentacja geologiczna złoża soli kamiennej w Lubieniu, powiat Włocławek, woj. bydgoskie. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 3928/355.
 • 182. WERNER Z. 1958 - Opracowanie geologiczne wysadu solnego w Lubieniu. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 3928/365
 • 183. WERNER Z. 1959a - Metody poszukiwania i rozpoznania wysadowych złóż solnych. Instrukcje i metody badań geologicznych. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. R/701.
 • 184. WERNER Z. 1959b - Dokumentacja geologiczna złoża soli potasowo-magnezowych i soli kamiennej w Kłodawie. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 3928/370, 13226.
 • 185. WERNER Z. 1962 - Dokumentacja geologiczna złoża soli potasowo-magnezowych i soli kamiennej w kłodawskim wysadzie solnym. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 3927/209, 1919.
 • 186. WERNER Z. 1967 - Dokumentacja geologiczna złoża polihalitu i soli kamiennej „Chłapowo-Mieroszyno”. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 2973/32.
 • 187. WERNER Z. 1969 - Złoże polihalitu w rejonie Swarzewa, pow. Puck, woj. Gdańsk. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 2926/87.
 • 188. WERNER Z. 1970 - Poszukiwanie złóż soli potasowych w syneklizie perybałtyckiej, rejon wyniesienia Łeby. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 2925.
 • 189. WERNER Z. 1971 - Dokumentacja geologiczna złoża polihalitu „Swarzewo”, pow. Puck. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 3027/213.
 • 190. WERNER Z. 1972a -Dokumentacja geologiczna złoża polihalitu „Zdrada”, pow. Puck. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 3026/113/36.
 • 191. WERNER Z. 1972b - Złoża soli potasowych w rejonie Zatoki Puckiej. Przew. 54 Zjazdu PTG, Cetniewo: 37-46.
 • 192. WERNER Z. 1972c - Dokumentacja geologiczna zasobów złoża soli kamiennej Kopalni Soli „Kłodawa” w Kłodawie, woj. konińskie. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 3928/542.
 • 193. WERNER Z. 1973 - Dokumentacja geologiczna złoża polihalitu „Zdrada”, pow. Puck. Oprac. uzup. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 3026/113/36.
 • 194. WERNERZ. 1974a-Dodatek do dokumentacji geologicznej złoża polihalitu „Swarzewo”, pow. Puck. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 2927/40.
 • 195. WERNER Z. 1974b - Projekt badań rozpoznawczych wysadu solnego Damasławek, pow. Żnin, woj. bydgoskie. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 440/74.
 • 196. WERNER Z. 1974c - Projekt geologicznych badań rozpoznawczych wysadu solnego Bełchatów (Dębina), pow. Bełchatów, woj. łódzkie. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 10719.
 • 197. WERNER Z. 1975 - Dokumentacja geologiczna złoża soli kamiennej „Mechelinki”, woj. Gdańsk. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 1637 CUG.
 • 198. WERNERZ. (red.), 1979 - Dokumentacja geologiczna złoża soli kamiennej w kat. C1 w rejonie Zatoki Puckiej. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 13050 CUG.
 • 199. WERNER Z., DAWIDOWSKI J.S. 1976 - Poszukiwanie złóż soli potasowych na monoklinie przedsudeckiej. A/73 Podsumowanie wyników I etapu i projekt dalszych prac poszukiwawczych soli potasowych w rej. Nowej Soli. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 4121/140.
 • 200. WERNER Z., POBORSKI J., ORSKA J., BĄKOWSKI J. 1960 - Złoże solne w Kłodawie w zarysie geologiczno-górniczym. Pr. Inst. Geol., 30: 467-512.
 • 201. WERNER Z., PODEMSKI M. 1971 - Wyniki dotychczasowych badań soli potasowych w Polsce i program dalszych poszukiwań. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 060/1265.
 • 202. WOŁKOWICZ S., SMAKOWSKI T., SPECZIK S. (red.) 2011 - Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski wg stanu na 31 XII 2009 r. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 203. WOYCIECHOWSKA B. 1958 - Opracowanie geochemiczne starszej soli potasowej w kopalni w Kłodawie, z wnioskami górniczymi. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa, nr arch. 3928/372.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e6530bee-d4b0-479e-834a-1ae0c63d2a16
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.