PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Replacement value of farm buildings and costs of their operation in organic farms

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Wartość odtworzeniowa budynków gospodarskich i koszty ich eksploatacji w gospodarstwach ekologicznych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
A rising trend in the number of production buildings, mainly livestock buildings, which were given for use in farming, has been at the same level for several years. The paper presents the level and structure of equipment of the selected organic farms with farm buildings and their replacement value and operating costs were calculated. The scope of research included 50 facilities located in the southern Poland, which were granted an organic farm certificate. The investigated facilities were the object of research within the development subsidy titled "Innovative influence of technology and information management supporting system on production efficiency in organic farms". The analysed data concerned 2012. For the purpose of comparative analysis the researched facilities were divided into two groups which specialize in plant and animal production. Average area of buildings was 314.45 m2 and was comparable in distinguished trend groups. In farms producing plants, storehouses prevailed and in case of animal farms – livestock buildings. Average annual replacement value of buildings was PLN 105.78 thousand and was also comparable in trend groups. In the structure of replacement value, storehouses prevailed, which constituted at the average 43.03% and livestock buildings – 37.68%. Average annual operating costs of buildings were PLN 58.61 thousand. The fact that these costs in animal farms were 2 times higher than in plant farms, should be emphasised. Renovation materials and ordered repairs constituted the highest costs.
PL
Od kilku lat utrzymuje się tendencja wzrostowa w ilości oddawanych do użytku budynków produkcyjnych w rolnictwie, głównie obiektów inwentarskich. W pracy określono poziom i strukturę wyposażenia wybranych gospodarstw ekologicznych w budynki gospodarskie oraz obliczono ich wartość odtworzeniową i koszty eksploatacji. Zakresem badań objęto 50 obiektów położonych w rejonie Polski południowej, posiadających certyfikat gospodarstwa ekologicznego. Badane obiekty były przedmiotem badań w grancie rozwojowym pt. „Innowacyjne oddziaływanie techniki i technologii oraz informatycznego wspomagania zarządzania na efektywność produkcji w gospodarstwach ekologicznych”. Analizowane dane dotyczyły roku 2012. W celu analizy porównawczej badane obiekty podzielono na dwie grupy: specjalizujące się w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Średnia powierzchnia budynków wynosiła 314,45 m2 i była porównywalna w wyróżnionych grupach kierunkowych. W gospodarstwach ukierunkowanych na produkcję roślinną przeważały magazyny, a w przypadku gospodarstw utrzymujących zwierzęta – budynki inwentarskie. Średnia roczna wartość odtworzeniowa budynków wynosiła 105,78 tys. PLN i również była porównywalna w grupach kierunkowych. W strukturze wartości odtworzeniowej przeważały magazyny, które średnio stanowiły 43,03%, a 37,68% budynki inwentarskie. Średnie roczne koszty eksploatacji budynków wynosiły 58,61 tys. PLN. Na uwagę zasługuje fakt, że koszty te w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta były 2-krotnie wyższe, niż w obiektach z produkcją roślinną. Największe koszty stanowiły materiały remontowe oraz naprawy zlecone.
Rocznik
Strony
103--112
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., tab., wykr.
Twórcy
 • Institute of Agricultural Engineering and Informatics, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków
 • Institute of Agricultural Engineering and Informatics, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków
autor
 • Institute of Agricultural Engineering and Informatics, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków
autor
 • Institute of Agricultural Engineering and Informatics, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków
Bibliografia
 • Golka, W.; Wójcicki, Z. (2010). Kierunki przemian organizacyjno-technicznych w rozwojowych gospodarstwach rolnych. Problemy Inżynierii Rolniczej, 1(67), 29-39.
 • Kocira, S.; Parafiniuk, S; Ścibura M. (2010). Zasoby pracy, działalność produkcyjna i inwestycyjna w wybranych gospodarstwach rodzinnych. Problemy Inżynierii Rolniczej, 3(69), 51-57.
 • Kowalski, S.; Tabor, S. (2003). Koszty logistyczne w wybranych gospodarstwach rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 10(52), 163-171.
 • Kuboń, M. (2006). Potencjał magazynowy oraz jego wykorzystanie w gospodarstwach rolnych o wielokierunkowym profilu produkcji. Inżynieria Rolnicza, 12(87), 277-286.
 • Kuboń, M. (2008b). Koszty infrastruktury logistycznej w przedsiębiorstwach rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 10(108), 125-136.
 • Kuboń, M.; Tabor S. (2010). Gospodarowanie zapasami w gospodarstwach o zróżnicowanej powierzchni produkcyjnej. Inżynieria Rolnicza, 6(124), 65-71.
 • Kuboń, M. (2011). Poziom i wykorzystanie infrastruktury logistycznej w przedsiębiorstwach o różnym typie produkcji rolniczej. Logistyka, 3, 30-33.
 • Lorencowicz, E.; Włodarczyk, A. (2009). Budownictwo inwentarskie w Polsce – stan i tendencje zmian. Acta Sci. Pol., Technica Agraria, 8(1-2), 11-22.
 • Malaga-Toboła, U. (2009). Kierunek i uproszczenie produkcji a wyposażenie gospodarstw w budynki gospodarskie. Inżynieria Rolnicza, 9(118), 145-152.
 • Malaga-Toboła, U. (2011). Operating costs of farm buildings In selected ecological holdings. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa. OL PAN, Vol. XIC, 181-190.
 • Mulica, E.; Hutnik, E. (2007). Stan zasobów budowlanych gospodarstw rolnych w regionie dolnośląskim. Problemy Inżynierii Rolniczej, 1, 131-138.
 • Myczko, A.; Karłowski, J.; Nawrocki, L.; Kres-Tomczak, K. (2003). Proekologiczny budynek inwentarski - produkcja i wykorzystanie energii. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 48, 2, 67-70.
 • Szeptycki, A. (red). (2005). Stan i kierunki rozwoju techniki oraz infrastruktury technicznej w Polsce. Wyd. IBMER, ISBN 83-89806-09-6.
 • Tabor, S.; Kuboń, M. (2004). Kierunek produkcji a koszty logistyki w wybranych gospodarstwach rolniczych. Inżynieria Rolnicza 4(59), 241-247.
 • Tabor, S.; Malaga-Toboła U. (2004). Kierunek produkcji a koszty magazynowania pasz. Wieś Jutra. Technika w produkcji zwierzęcej. 11-12 (76-77), 44-45.
 • Wasilewski, M. (2004). Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 223.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e634b1f5-7941-47d2-8bc5-f859164f377f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.