Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e5f5175c-c32a-4ec7-9c0e-9454ed1d46fa

Czasopismo

Fibres & Textiles in Eastern Europe

Tytuł artykułu

An Investigation Into the Possibility of Using Cyclodextrin in Crease Resistant Finish

Autorzy Kut, D.  Gunesoglu, C.  Orhan, M. 
Treść / Zawartość http://www.fibtex.lodz.pl
Warianty tytułu
PL Badanie możliwości użycia cyklodekstryny w antygniotliwej obróbce wykańczalniczej
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Cyclodextrins (CDs) can form molecular complexes with a very wide range of compounds thanks to their hydrophobic internal cavity. This feature enables them to be incorporated into fabrics, to entrap and mask a very wide range of solid, liquid and gaseous odours. One well-known disadvantage of classical crease-resistant finish is that the treated fabrics emit formaldehyde, and there are several approaches to preventing or decreasing the volume of formaldehyde emitted. In this study we evaluate the possibility of using CDs for this purpose. We assumed that formaldehyde would settle within the cavity of the CD, and that the cross-linking occurring between CDs and the cross-linking agent would the increase the crease-resistance property. However, the presence of CDs in crease-resistant finish did not show the expected results.
PL Cyklodekstryny (CDs) mogą tworzyć kompleksy cząsteczkowe z bardzo dużą ilością związków, dzięki ich hydrofobowemu, pustemu wnętrzu. Ta cecha pozwala im na wnikanie do tkanin (dzianin), jak również przechwytywanie i maskowanie bardzo różnorodnych cząstek ciał stałych, cieczy i gazów. Jedną z dobrze znanych wad klasycznej obróbki anty-gniotliwej jest to, że obrabiane tkaniny emitują formaldehyd. Artykuł omawia wykorzystywanie CDs dla eliminacji tej wady. Założyliśmy, że formaldehyd będzie się osadzał wewnątrz prostych przestrzeni, i że sieciowanie pomiędzy CDs i sieciującym środkiem spowoduje zwiększenie odporności na gniecenie. Jednak obecność CDs w preparacji wykańczającej nie spowodowała oczekiwanych rezultatów.
Słowa kluczowe
PL cyklodekstryny   obróbka antygniotliwa   formaldehyd   kąt poprawy zmarszczek   sieciowanie  
EN cyclodextrins   crease resistant   formaldehyde   wrinkle recovery angle   cross-linking  
Wydawca Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Czasopismo Fibres & Textiles in Eastern Europe
Rocznik 2007
Tom Nr 2 (61)
Strony 93--96
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kut, D.
  • Department of Textile Engineering, Uludag University, Uludag, Turkey
autor Gunesoglu, C.
  • Department of Textile Engineering, Uludag University, Uludag, Turkey
autor Orhan, M.
  • Department of Textile Engineering, Uludag University, Uludag, Turkey
Bibliografia
1. Wei, W. and C.Q. Yang, Text. Chem. & Color., 2000, 32, 53-57.
2. Xu, W. and T. Shyr, Textile Research Journal, 2001, 71, 751-754.
3. http://www.osha.gov/OshDoc/data_General_Facts/formaldehyde-factsheet.pdf.
4. Hashem, M. et al., Textile Research Journal, 2003, 73, 762-766.
5. Yang, C. et al., Textile Research Journal, 2000, 70, 230-236.
6. Welch, C.M., Textile Research Journal, 1988, 58, 480-486.
7. Yang, C.Q., et al. Textile Research Journal, 1998, 68, 457-464.
8. Welch, C.M. and J.G. Peters, Text. Chem & Color., 1997, 29, 22-27.
9. Martel, B. et al., Journal of Appl. Polymer Science, 2002, 83, 1449-1456.
10. Singh, M. et al., Biotechnology Advances, 2002, 20, 341-359.
11. Breteler, M.R., Autex Research Journal, 2002, 2, 177-179.
12. Martel, B. et al., Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 2002, 44, 443-446.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e5f5175c-c32a-4ec7-9c0e-9454ed1d46fa
Identyfikatory