Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e5eebeff-26c0-49e7-965e-79fe9a84ec5b

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Zastosowanie techniki konfliktów ruchowych jako miary pośredniej w ocenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Autorzy Kieć, M. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Application of Traffic Conflict Technique as a surrogate measure in road safety analysis
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono ideę stosowania miar pośrednich w analizach bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem techniki konfliktów ruchowych oraz opisano metody rejestrowania danych za pomocą wideo detekcji. Wskazano podstawowe miary pośrednie związane z konfliktami w ruchu pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów, których efektem jest najechanie na tył pojazdów. Na podstawie wybranych miar przedstawiono przykład zastosowania analizy konfliktów ruchowych, do oceny wpływy typu przekroju poprzecznego na odcinkach przejść drogowych przez miejscowości i parametrów prędkości potoku ruchu, na możliwość wystąpienia zdarzeń drogowych związanych z najechaniem na tył pojazdów. W efekcie przeprowadzonych obliczeń wykazano wpływ przekroju poprzecznego na zagrożenia brd oraz ciężkość zdarzeń. Opisano korelacje między zastosowanymi miarami pośrednimi wskazując możliwości ich stosowania.
EN The paper presents the concept of using surrogate measures used in analysis of road safety with particular emphasis on of Traffic Conflict Technique (TCT). Also the methods of data collection, using video detection, are described. Basic surrogate measures related to traffic conflicts are indicated with particular emphasis on conflicts, which can cause rear-end collision. On the basis of selected surrogate measures an example of the use of traffic conflict analysis is presented, to assess the influence of the type of cross-section on the road sections passing through the village and the speed parameters of traffic flow, on the possibility of hazard situations related to the rear-end collision. The results of calculations indicated the impact of the road cross-section on road safety and the severity of the accident. The correlations between the applied surrogate measures are described and the possibilities of their application are also indicated.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo ruchu drogowego   detekcja   kolizja drogowa  
EN road safety   traffic conflict technique   road collision  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2014
Tom nr 6
Strony 5395--5404
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys., tab., pełny tekst na CD3
Twórcy
autor Kieć, M.
  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Lądowej; 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24. Tel: + 48 12 628-21-58, mkiec@pk.edu.pl
Bibliografia
1. Allen BL, Shin BT, Cooper PJ. Analysis of traffic conflicts and collisions. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board. 1978;(667), pp. 67–74.
2. Archer J., Indicators For Traffic Safety Assessment And Prediction And Their Application In Micro-Simulation Modelling: A Study Of Urban And Suburban Intersections, Doctoral Thesis, Stockholm, Sweden 2005.
3. Davis G., Saunier N., Sayed T., Tarko A., Washington S., White Paper, Surrogate Measures Of Safety, https://wiki.umn.edu/pub/TRB_ANB203/WebHome/Surrogate_Measures_of_Safety_-_A_White_Paper_2009.pdf.
4. FHWA Report, Traffic Conflict Techniques For Safety And Operations, Federal Highway Administration, FHWA-IP-88-027, 1988.
5. FHWA Report, Surrogate Safety Measures From Traffic Simulation Models, Federal Highway Administration, Final Report, FHWA-RD-03-050, 2003.
6. FHWA Report, Surrogate Safety Assessment Model and Validation: Final Report, Federal Highway Administration, FHWA-HRT-08-051, 2008.
7. Gaca S., Kieć M., Zielinkiewicz A., Analyses of headways for assessment of risk rear – end collision. 3rd International Conference on Road Safety and Simulation, Purdue University and Transportation Research Board, Indianapolis, 14-16 September 2011, p. 22 http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/conferences/2011/RSS/1/Gaca,S.pdf.
8. Gaca S., Tarko A., Tracz M., Intersection Safety Research In Cracow University Of Technology, http://www.ictct.org/dlObject.php?document_nr=389.
9. Hydén, C., The development of a method for traffic safety evaluation: The Swedish Traffic Conflicts Technique. Ph.D. thesis, Lund University of Technology, Sweden, 1987, bulletin 70.
10. Ismail K., Sayed, T., Saunier, N., Lim, C., Automated Analysis of Pedestrian-Vehicle Conflicts Using Video Data, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, vol. 2140, 2009, pp. 44–54.
11. Laureshyn A, Svensson A, Hydén C., Evaluation of traffic safety, based on micro-level behavioural data: theoretical framework and first implementation. Accident Analysis & Prevention, Volume 42 (2010), pp 1637-1646.
12. Michalski L., Jamroz K., Technika konfliktów ruchowych i możliwości jej zastosowania. Transport Miejski, 8/1989, s. 149-152.
13. Sayed, T., Zein, S., Traffic Conflict Standards for Intersections, Transportation Planning and Technology, Vol. 22, 1999, pp. 309-323.
14. Yang H., Ozbay K., Bartin B. Application of simulation-based traffic conflict analysis for highway safety evaluation, Proceedings of the 12th WCTR, Lisbon, Portugal, 2010.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e5eebeff-26c0-49e7-965e-79fe9a84ec5b
Identyfikatory