Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e5ecdf8a-4552-4799-869c-73cbfa251cd2

Czasopismo

Przetwórstwo Tworzyw

Tytuł artykułu

Wpływ promieniowania UV na właściwości powierzchniowe polilaktydu napełnianego grafitem

Autorzy Olewnik-Kruszkowska, E.  Kasperska, P.  Kowalski, K.  Richert, J.  Kowalonek, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The effects of UV irradiation on the surface properties of polylactide filled with graphite
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Folie o różnym składzie, zawierające polilaktyd jako osnowę polimerową i grafit jako napełniacz (5-50%wag.) zostały wystawione na różny czas działanie promieniowania UV (max. 254 nm). Badane materiały poddano analizie powierzchni za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego. Następnie w celu określenia wpływu promieniowania na właściwości warstwy wierzchniej analizowanych materiałów przeprowadzono badanie kąta zwilżania przed i bezpośrednio po naświetlaniu. Na podstawie uzyskanych wyników obliczono swobodną energię powierzchniową (SEP) metodą Owensa-Wendta. Otrzymane wartości SEP wskazują iż wprowadzenie napełniacza zmienia właściwości powierzchniowe polimeru, a stopień napełnienia ma istotny wpływ na zmianę kąta zwilżania zarówno przed jak i po różnym czasie naświetlania promieniowaniem UV.
EN Films consisting of polylactide as a polymer matrix and graphite as a nanofiller (5-50%wt) were irradiated with UV (254 nm) for a varied amount of time (50, 100 and 150 hours). The surfaces of the investigated materials were analysed by means of Scanning Electron Microscopy (SEM). Afterwards, in order to determine the effects the UV radiation has on the surface layer properties of the researched composites, contact angle measurements were determined before and just after exposition. Based on the obtained results, the surface free energy (SFE) was calculated using the Owens-Wendt method. The determined SFE values indicate that the introduction of a nanofiller into polymer matries alters the surface properties of the polymer. It has also been established that the content ratio has a significant influence on the contact angle measurement both before and after varied periods of UV exposure.
Słowa kluczowe
PL kompozyt polilaktydowy   polilaktyd   PLA   grafit   napełniacz   promieniowanie UV   właściwości powierzchniowe  
EN polylactide composite   polylactide   poly(lactic acid)   PLA   graphite   filler   UV radiation   surface properties  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Czasopismo Przetwórstwo Tworzyw
Rocznik 2014
Tom [R.] 20, nr 1 (157)
Strony 62--67
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Olewnik-Kruszkowska, E.
  • Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
autor Kasperska, P.
  • Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
autor Kowalski, K.
  • Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
autor Richert, J.
  • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
autor Kowalonek, J.
  • Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
[1] Gołębiewski J.: Nanokompozyty polimerowe. Struktura, metody wytwarzania i właściwości. Przemysł Chemiczny 2004, nr 83, s. 15-20.
[2] Oczoś K., Dąbrowski L.: GRAFIT - wytwarzanie, kształtowanie i zastosowanie. Mechanik 2011, nr 8-9, s. 635-645.
[3] Barbecki A.: Mikroskopia elektronowa, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.
[4] Żenkiewicz M.: Adhezja i modyfikowanie warstwy wierzchniej tworzyw wielkocząsteczkowych, WNT, Warszawa, 2000.
[5] Żenkiewicz M.: Analiza głównych metod badania swobodnej energii powierzchniowej materiałów polimerowych. Polimery 2007, nr 10, s. 760-766.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e5ecdf8a-4552-4799-869c-73cbfa251cd2
Identyfikatory