Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e5d09930-8979-4eeb-ae3b-3efd5aeffb23

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Bilans ekologiczny w systemie logistycznym przedsiębiorstwa energetycznego

Autorzy Krajewska, R.  Łukasik, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Ecological balance in the logistic system of energy enterprise
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące rozpoznawania problemów ekologicznych oraz możliwości ich minimalizacji, a jeśli jest to możliwe to również eliminacji w systemach logistycznych przedsiębiorstw energetycznych. Bezpieczeństwo pracy systemu logistycznego elektrociepłowni ściśle związane jest z oddziaływaniem na środowisko naturalne, dlatego też przedsiębiorstwo energetyczne powinno zapobiegać ujemnym skutkom działań związanych z funkcjonowaniem całego systemu logistycznego, głównie w zakresie produkcji, transportu i magazynowania surowców.
EN The paper presents issues related to the identification of environmental problems and the possibility of their minimization, and also if it possible, elimination in the logistics systems of energy companies. The safety of the logistic system of the CHP is closely related to the environmental impact and therefore the energy company should prevent negative effects of the operation of the entire logistics system, mainly on the production, transport and storage of raw materials.
Słowa kluczowe
PL elektrociepłownia   system logistyczny przedsiębiorstwa   ekobilans  
EN power plant   logistics system of enterprise   ecobalance  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 9
Strony 151--157
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., wykr.
Twórcy
autor Krajewska, R.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, Instytut Systemów Transportowych i Elektrotechniki, Zakład Logistyki i Marketingu, r.krajewska@uthrad.pl.
autor Łukasik, Z.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, Instytut Automatyki i Telematyki, Zakład Automatyzacji Procesów
Bibliografia
1. Bilans ekologiczny jako źródło informacji środowiskowej w przedsiębiorstwie, artykuł dostępny na stronie internetowej: [http://www.proekologia.pl/e107_plugins/content/content.php?content.43650.3] [wgląd: marzec 2014]
2. Dembińska-Cyran I., Jedliński M., Milewska B., Logistyka. Wybrane zagadnienia do studiowania przedmiotu, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
3. Dzikuć M., Zarębska J., Analiza porównawcza produkcji energii w Elektrociepłowni Legnica i Elektrociepłowni Lublin z wykorzystaniem metody LCA, Polityka energetyczna – Energy Policy Journal, Tom 17, zeszyt 1, 2014
4. Gołembska E., Logistyka jako zarządzanie łańcuchem dostaw, AE, Poznań 1994.
5. Korzeniowski A., Skrzypek M., Szyszka G., Opakowania w systemach logistycznych, Wyd. III zmienione, Biblioteka Logistyki, Poznań 2010.
6. Korzeń Z., Ekologistyka, ILiM, Poznań 2001.
7. Krajewska R., Łukasik Z., Bezpieczeństwo energetyczne, a planowanie dostaw paliw w przedsiębiorstwach energetycznych, „Autobusy. Technika. Eksploatacja. Systemy Transportowe” 2016, nr 10.
8. Łukasik Z., Kozyra J., Kuśmińska-Fijałkowska A.: Efektywne ograniczanie zużycia energii elektrycznej w zakładach przemysłowych, TTS Technika Transportu Szynowego, 2015, nr 12.
9. Pfohl H. Ch., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, ILiM, Poznań 2001.
10. PN-EN ISO 14040:2006 Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Interpretacja cyklu życia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
11. PN-EN ISO 14040:2006 Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Ocena wpływu cyklu życia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
12. PN-EN ISO 14040:2006, Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia - Określenie celu i zakresu oraz analiza zbioru, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
13. PN-EN ISO 14040:2009, Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Zasady i struktura, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
14. PN-EN ISO 14040:2009, Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Wymagania i wytyczne, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1923 2015.01.01)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e5d09930-8979-4eeb-ae3b-3efd5aeffb23
Identyfikatory