Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e5a6f53b-0ca2-433b-af45-191694d72b12

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Model trakcyjnego falownika napięciowego

Autorzy Dominikowski, B.  Pacholski, K.  Woźniak, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The model of the voltage traction inverter
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono model falownika napięciowego typu DC/AC wykorzystywany w zmodernizowanych elektrycznych zespołach trakcyjnych (EZT). W przekształtniku tym wykorzystano metodę sterowania typu SVPWM (ang. Space Vector Pulse Width Modulation), która pozwala w sposób dokładny odwzorować na jego zaciskach wyjściowych przebiegi napięcia sinusoidalnie zmiennego. Obwód tego typu pracujący w sieci trakcyjnej generuje tętnienia wartości wejściowego prądu o częstotliwości sześciokrotnie wyższej niż częstotliwość jego napięcia wyjściowego. Na wejściu DC obwodu pośredniczącego falownika w elektrycznej trakcji szynowej monitoruje się wartość prądu obciążenia sieci jezdnej m.in. do wyznaczenia pobieranej energii elektrycznej pobranej przez zespół trakcyjny.
EN In the paper presented the model of the voltage inverter type DC/AC used in modernized electrical traction. In this inverter, the SVPWM (Space Vector Pulse Width Modulation) control method was used which allow to the accurately imitate the voltage sinusoidal variable waveforms on its output connectors. The circuit of this type working in overhead contact line generates pulsations of input-current at a frequency six times higher than the frequency of its output voltage. At the DC input of the inverter circuit in the electric traction rail, the load current of the mains network is monitored. to determine the electricity consumed by the traction unit.
Słowa kluczowe
PL falownik napięciowy   SVPWM   sieć trakcyjna  
EN voltage inverter   SVPWM   traction line  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 815--818, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Dominikowski, B.
autor Pacholski, K.
  • Politechnika Łódzka, Wydzielony Zespół Systemów Pomiarowych, Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej PŁ, kpacholski@o2.pl
autor Woźniak, P.
  • Politechnika Łódzka, Wydzielony Zespół Systemów Pomiarowych, Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej PŁ, piotr.wozniak.1@p.lodz.pl
Bibliografia
1. Biliński J., Frydrysiak R., Gmurczyk E., Modernizacja systemu napędu elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57 z zastosowaniem silników asynchronicznych, „Technika Transportu Szynowego”,12/2008.
2. Pozowski A., Krawiec H., Wpływ filtrów wyjściowych napięciowych falowników częstotliwości na pracę silników indukcyjnych klatkowych, „Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe”, 2010, Nr. 85.
3. Karwowski K., Skibicki J., Stabilność systemu zasilania sieciowych pojazdów trakcyjnych z napędem energoelektronicznym, „Measurement Automation Monitoring - Pomiary Automatyka Kontrola”, 2007.
4. Nowak M., Barlik R., Poradnik inżyniera energoelektronika. Tom 1, „Wydawnictwo WNT”, 2016.
5. DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA Licznik energii elektrycznej prądu stałego 3kV LE 3000plus, „ELESTER-PKP”, Łódź, listopad 2011.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e5a6f53b-0ca2-433b-af45-191694d72b12
Identyfikatory