Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e53c128e-0036-48a9-8ba9-d27ce49d6487

Czasopismo

Inżynieria Ekologiczna

Tytuł artykułu

Proces likwidacji kopalń jako problem środowiskowy, ekonomiczny i prawny

Autorzy Grmela, A.  Harat, A.  Adamczyk, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The process of mines liquidation as an environmental, economic and legal problem
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przeanalizowano problematykę likwidacji kopalń. Proces ten stanowi ostatni etap działalności górniczej. Jego skutkiem powinno być trwałe zminimalizowanie negatywnego oddziaływania środowiskowego byłego zakładu górniczego. Celem pracy było wykazanie złożoności omawianego procesu inwestycyjnego, który nie ogranicza się tylko do problemów środowiskowych. Odnosi się bowiem w całej rozciągłości do kwestii ekonomicznych i prawnych. Jako przykład poprawnie przeprowadzonego procesu likwidacyjnego omówiono działania przeprowadzone w KWK Jan Šverma w Žaclerzu (Republika Czeska). Wydaje się, iż w Polsce pomimo wydatkowania na ten cel znacznych środków nie przykłada się, przynajmniej dotychczas, należytej wagi do kompleksowej realizacji tego rodzaju przedsięwzięć.
EN The article presents issues related to mines liquidation. This process is the last stage of mining activities. As a result the reduce of negative environmental impact should be obtained. The aim of the study was to demonstrate the complexity of this investment process. The last mentioned is not limited to environmental problems and also applies to the economic and legal issues. As an example of properly conducted mine liquidation process activities carried out in the coal mine Jan Šverma (Czech Republic) were presented. It seems that in Poland, despite of disbursement of funds for this purpose, at least so far, due attention isn’t applied to comprehensive implementation of such projects.
Słowa kluczowe
PL górnictwo   wody kopalniane   ocena oddziaływania na środowisko  
EN mining   mine water   environmental impact assessment  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Inżynieria Ekologiczna
Rocznik 2017
Tom Vol. 18, nr 2
Strony 39--45
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys.
Twórcy
autor Grmela, A.
  • VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, 17 listopada 15/2172, 708 33 Ostrava Poruba, arnost.grmela@vsb.cz
autor Harat, A.
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, aharat@ath.bielsko.pl
autor Adamczyk, Z.
Bibliografia
1. Bocheńska T. et al. 2002. Słownik hydrogeologiczny. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
2. Mirek A., Biały L. 2010. Działania zmierzające do ograniczania zagrożeń związanych z prowadzeniem robót strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych. Górnictwo i Geoinżynieria, nr 4, 421–433.
3. Olszewski J. et al. 1989. Leksykon górniczy. Wydawnictwo Śląsk.
4. Pluta I., Grmela A. 2006. Odprowadzanie wód kopalnianych do Odry w świetle przepisów wodnych w Polsce i Czeskiej Republice. Materiały konferencyjne Ochrona Środowiska na terenach górniczych. Zarząd Główny SITG. 377–392.
5. Razowska-Jaworek L. 2014. Wpływ likwidacji górnictwa na środowisko wodne na przykładzie regionu częstochowskiego i górnośląskiego, Państwowy Instytut Geologiczny Sosnowiec, http://www.pgi.gov.pl/wydawnictwa/127-kopalnia-wiedzy-nowe/wody-podziemne/582-wpsyw-likwidacji-gctwa-na-prodowisko-wodne.html. dostęp 10.11.2016.
6. Szlęzak J. 2004. Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1990 – 2002. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e53c128e-0036-48a9-8ba9-d27ce49d6487
Identyfikatory
DOI 10.12912/23920629/68327