Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e538d2a2-4b40-4a60-b633-8c417ae33e6f

Czasopismo

Ekonomia i Środowisko

Tytuł artykułu

Przykłady działań z zakresu ochrony czynnej realizowane w lasach Kampinoskiego Parku Narodowego

Autorzy Tyburski, Ł.  Przybylski, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The examples of actions of active conservation in the forests of Kampinos National Park
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Kampinoski Park Narodowy (KPN) został powołany 16 stycznia 1959 roku dla zachowania niepowtarzalnego ukształtowania powierzchni wynikającego z obecności dużego kompleksu wydm śródlądowych i sąsiadujących z nimi terenów podmokłych1. Aktualnie KPN zajmuje powierzchnię 38 544,33 ha, grunty leśne zajmują obszar 28 255 ha, co stanowi 73,3% obszaru parku. W drzewostanie dominuje sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), która zajmuje 69% powierzchni leśnej. Drugim gatunkiem o znaczącym udziale powierzchniowym jest olsza czarna (Alnus glutinosa), która zajmuje około 12,6% powierzchni leśnej. Dęby – szypułkowy (Quercus robur) i bezszypułkowy (Quercus petraea) zajmują około 10,3% powierzchni leśnej Parku2. Duża mozaikowatość siedliskowa wynikająca ze zróżnicowania terenowego umożliwiła rozwój wielu gatunków flory i fauny. Na terenie KPN występuje szereg cennych gatunków: • flory, na przykład: goździk piaskowy (Dianthus arenarius), sasanka łąkowa (Pulsatilla pratensis), chamedafne północna (Chamaedaphne calyculata), zimoziół północny (Linnaea borealis), • fauny, na przykład: bielik (Haliaeetus albicilla), bocian czarny (Ciconia nigra), derkacz (Crex crex)4, pachnica dębowa (Osmoderma eremita), zgniotek cynobrowy (Cucujus cinnaberinus)5, strojniś nadobny (Philaeus chrysops)6, gniewosz plamisty (Coronella austriaca), ryś (Lynx lynx), łoś (Alces alces). Kampinoski Park Narodowy spełnia rolę „zielonych płuc” dla Warszawy oraz jest miejscem udostępnionym turystom poprzez 320 km szlaków turystycznych. Na jego terenie są realizowane badania naukowe oraz działania edukacyjne skierowane do szkół, uczelni wyższych, lokalnego społeczeństwa. Jest to cenny obszar przyrodniczy na mapie Polski i Europy.
EN In Kampinos National Park the major part of the forest stands has artificial origin, what dictates a need to implement means of active nature conservation. These actions are directed, inter alia, at: • immunization of trees against harmful biotic and abiotic factors, • giving a way to natural occurrence of other native tree and shrub species • managing the areas destroyed by a hurricanes, • managing burned forest areas, • adapting composition of species to the habitats and eliminating an alien species, • taking up activities enabling a development cycle for next generations of forest. In national parks any activities are aimed at nature conservation and at gradual reduction of human influence on nature. In the forests of Kampinos National Park the activities of active conservation are implemented, among others. Active nature conservation activities aims at proper development of many elements of Kampinos Forest ecosystem. The implementation of active nature conservation is subject to continuous limitation for the benefit on passive conservation which gives freedom only to natural factors.
Słowa kluczowe
PL aktywna ochrona   Kampinoski Park Narodowy   drzewostan  
EN active conservation   Kampinos National Park   forest stand  
Wydawca Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
Czasopismo Ekonomia i Środowisko
Rocznik 2016
Tom nr 1
Strony 199--207
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz.
Twórcy
autor Tyburski, Ł.
autor Przybylski, P.
  • Instytut Badawczy Leśnictwa
Bibliografia
Chudzyński M., Puszcza Kampinoska w XIX i na początku XX wieku, w: P. Matusak (red.), Kampinoski Park Narodowy. Dzieje Puszczy Kampinoskiej i okolic, t. 3, cz. 1, Izabelin 2005
Encyklopedia leśna, www.encyklopedialesna.pl
Głowaciński Z., Problem ochrony i zarządzania populacjami zwierząt łownych w krajowych parkach narodowych i ich bezpośrednim otoczeniu, „Roczniki Bieszczadzkie” 2007 nr 15
Głowacki Z., Ferchmin M., Chronione, rzadkie i zagrożone gatunki roślin naczyniowych Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny, w: R. Andrzejewski (red.), Kampinoski Park Narodowy – przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego, t. 1, Izabelin 2004
Hibszer A., Markowski M., Czy możliwe jest ograniczenie presji urbanizacyjnej – głównego zagrożenia antropogenicznego Kampinoskiego Parku Narodowego. Prace i materiały muzeum im. prof. Władysława Szafera, Prądnik 2010
Kronika Parku 2005. Kampinoski Park Narodowy, t. 39, Izabelin 2005
Marczak D., Rzadkie gatunki chrząszczy (Insecta: Coleoptera) Kampinoskiego Parku Narodowego, „Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody” 2010 nr 29(2)
Marczak D., Strojniś nadobny Philaeus chrysops (PODA, 1761) (Araneae: Salticidae) w Kampinoskim Parku Narodowym, „Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody” 2010 nr 29(4)
Mędzycki P., Obidziński A., Otręba A., Woziwoda B., Drzewa, w: A. Otręba, D. Michalska-Hejduk, Inwazyjne gatunki roślin w Kampinoskim Parku Narodowym i w jego sąsiedztwie, Izabelin 2014
Pepłowska-Marczak D., Kampinoski Park Narodowy, „Ptaki Polski” 2012 nr 28
Projekt planu ochrony 2012-2031. Operat Ochrony Ekosystemów Leśnych Kampinoskiego Parku Narodowego, Izabelin 2013
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego (Dz.U. nr 17, poz. 91)
Szczygielski M., Operat ochrony ekosystemów leśnych na okres 01.01.2002 r. – 31.12.2021 r., t. 1, Izabelin 2002
Tyburski Ł., 10 lat po huraganie. Wiatrołom i jego skutek w Kampinoskim Parku Narodowym, „Środowisko” 2015 nr 6(510)
Tyburski Ł., 30 lat po pożarze, „Środowisko” 2013 nr 8(488)
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880, z późn. zm.)
Zwoliński P., Puszcza Kampinoska w latach 1913-1939, w: P. Matusak (red.), Kampinoski Park Narodowy. Dzieje Puszczy Kampinoskiej i okolic, t. 3, cz. 1, Izabelin 2005
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e538d2a2-4b40-4a60-b633-8c417ae33e6f
Identyfikatory