Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e51b70cb-2ac1-4715-8646-8755216ae2e2

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Porównanie metodyki przetwarzania danych sejsmicznych szerokiego profilu i danych sejsmicznych 2D

Autorzy Tlałka, S. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN Methods comparison of seismic data processing of wide line and 2D line
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Technologia przetwarzania danych sejsmicznych szerokiego profilu, wykorzystująca narzędzia 3D, pozwala osiągnąć lepsze wyniki w stosunku do konwencjonalnego przetwarzania pojedynczych linii 2D, przy nakładach kosztów akwizycyjnych zwykle niewiele przekraczających koszty standardowej linii 2D. Przedstawiono wybrane procedury przetwarzania szerokiego profilu, podejście w geometrii i schemacie przetwarzania. Pokazano wyniki porównań standardowego przetwarzania linii 2D do wyników z szerokiego profilu oraz podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o wartość dodaną technologii sejsmiki szerokiego profilu w stosunku do technologii konwencjonalnej sejsmiki 2D.
At an acquisition costs usually slightly exceeding the 2D budget, the design and shooting a seismic with the geometry of the wide line (WLP – Wide Line Profile), allows to achieve measurable benefits both at the stage of seismic data processing and at the interpretation stage. The wide line seismic data processing technology which uses 3D tools, allows to achieve better results compared to the conventional processing of independent 2D lines. Presented are the wide line processing procedures, and approach to geometry and processing scheme. The comparison between the standard processing of 2D lines and wide line processing is discussed. Additionally attempts to answer the question of added value from wide line technology with comparison to the conventional 2D seismic.
Słowa kluczowe
PL dane sejsmiczne   przetwarzanie danych   sejsmika  
EN seismic data   data processing   seismics  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 175--179
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz., rys., zdj.
Twórcy
autor Tlałka, S.
  • Geofizyka Toruń S.A.
Bibliografia
[1] ProMAX and SeisSpace Documents, Halliburton Landmark Software & Services.
[2] Menunier J. – Seismic Acquisition from Yesterday to Tomorrow. SEG 2011.
[3] Luo Qifeng and others – The Seismic Acquisition Method Researching for the Complex Mountainous Terrain in YXL Area Qaidam Basin. CSCanada, Advances in Petroleum Exploration and Development 2013, vol. 5, nr 2.
Uwagi
Artykuł w części: Sekcja I. Poszukiwania złóż węglowodorów, 2. Sejsmika stosowana
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e51b70cb-2ac1-4715-8646-8755216ae2e2
Identyfikatory