Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e4eaeb09-b7c9-48e1-af9f-f3061175b17c

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Ciecze przemywające osady z płuczki glikolowo-potasowej przed zabiegiem cementowania

Autorzy Jasiński, B.  Uliasz, M.  Zima, G.  Błaż, S.  Szajna, A. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN Wash fluids for cleaning borehole wall after use of glycol-potassium drilling mud prior to cementing operation
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Do przewiercania warstw ilasto-łupkowych stosuje się płuczki wiertnicze wykazujące zdolność do przeciwdziałania dyspersji i pęcznieniu materiałów ilastych. Są to głównie płuczki polimerowo-potasowe i glikolowo-potasowe, różniące się mechanizmami inhibitowania hydratacji skał. Badania wskazują, że płuczka glikolowo-potasowa skuteczniej zapobiega zjawisku hydratacji i dyspersji skały, natomiast może niekorzystnie wpływać na jakość zacementowania kolumn rur. W referacie omówiono wyniki badań laboratoryjnych nad opracowaniem składu cieczy przemywających, pozwalających uzyskać wysoką jakość zacementowania kolumn rur okładzinowych po stosowaniu podczas wiercenia otworu płuczki glikolowo-potasowej. W toku badań sprawdzono wpływ pięciu rodzajów cieczy przemywających na wartość przyczepności na kontakcie: stwardniały zaczyn cementowy – skała. Po analizie uzyskanych rezultatów wytypowano środki, których zastosowanie zapewnia najwyższą efektywność usuwania osadu wytworzonego przez płuczkę wiertniczą.
EN Drilling through shale layers requires the use of drilling muds which have the ability to prevent swelling of clay materials. These are mainly polymer-potassium drilling mud and glycol based drilling mud, whose mechanisms of rocks hydration inhibition are different. Research indicates that the glycol based mud more effectively prevents hydration and dispersion of the rocks. However, geophysical surveys show poorer quality of cement bonding than in case of use of polymer-potassium mud. The paper presents results of laboratory tests on development of wash fluids compositions, which allow to acquire high quality of cement bonding after use of glycol based drilling mud. During studies was examined the impact of five types of wash fluids on the value of adhesion at the cement stone – rock contact. After analysis of obtained results was selected agent which provide highest efficiency of filter cake removal.
Słowa kluczowe
PL płuczki wiertnicze   cementowanie   osady  
EN drilling muds   sealing   borehole cleaning  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 271--275
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., wykr.
Twórcy
autor Jasiński, B.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
autor Uliasz, M.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
autor Zima, G.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
autor Błaż, S.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
autor Szajna, A.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Bibliografia
[1] Guerrero M., Guerrero X. – Use of Amine/PHPA System To Drill High Reactive Shales in the Orito Field in Colombia. SPE-104010-MS, 2006.
[2] McMurry J. – Chemia organiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
[3] Raczkowski J., Półchłopek T. – Materiały i środki chemiczne do sporządzania płuczek wiertniczych. Prace IGNiG 1998, nr 95.
[4] Uliasz M., Chudoba J., Herman Z. – Płuczki wiertnicze z inhibitorami polimerowymi i ich oddziaływanie na przewiercane skały. Prace INiG 2006, nr 139.
[5] Uliasz M., Chudoba J. – Sole potasowe źródłem jonów K + w płuczkach inhibitowanych. Konferencja Naukowo-Techniczna GEOPETROL, Zakopane 25 – 28 wrzesień 2000. Prace IGNiG nr 110.
[6] Uliasz M., Herman Z. – Wymagania i właściwości cieczy roboczych. Konferencja z okazji 20-lecia Instytutu Problemów Nafty i Gazu Rosyjskiej Akademii Nauk. Moskwa, 24 – 26 kwietnia 2007. Materiały konferencyjne.
[7] Uliasz M. – Określenie wpływu płuczek wiertniczych zawierających inhibitor polimerowy na jakość zacementowania kolumn rur okładzinowych. Dokumentacja INiG, Kraków 2013.
[8] Uliasz M. – Wpływ polimerów z I-rzędowymi grupami aminowymi na właściwości inhibitacyjne płuczki wiertniczej. Nafta-Gaz 2011, nr 1, ss. 19 – 29.
[9] Uliasz M., Zima G., Błaż S., Jasiński B. – Systemy płuczek wiertniczych do wiercenia otworów w formacjach łupkowych. Rzeczpospolita Łupkowa. Praca INiG 2012, nr 183.
Uwagi
Artykuł w części: Sekcja II. Wiertnictwo
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e4eaeb09-b7c9-48e1-af9f-f3061175b17c
Identyfikatory