Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e4d4e652-2534-42da-8b43-354456d1c00a

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Wpływ wybranych czynników eksploatacyjnych na własności układu pojazd szynowy-tor

Autorzy Dusza, M. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN The selected operation factors influence on rail vehicle-track system properties
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Jedną z charakterystycznych cech układu pojazd szynowy-tor jest zmienność warunków pracy. Zmiany mają charakter zarówno krótkookresowy (np. czas przejazdu między stacjami) jak i długookresowy (np. związany ze zmianą temperatury otoczenia). Wykorzystując model układu pojazd szynowy-tor zbadano wpływ dwóch parametrów: stanu obciążenia pojazdu i sztywności podsypki toru. Pierwszy parametr zaliczany jest do zmiennych krótkookresowo, drugi do zmiennych długookresowo. W obu przypadkach porównano własności układu jakie posiada on przy nominalnych wartościach badanych parametrów z własnościami przy wartościach obniżonych, które mogą wystąpić w normalnej eksploatacji układu. Badano stateczność ruchu pojazdu w oparciu o bifurkacyjną metodę badawczą, siły oddziaływania poprzecznego w układzie koła-szyny oraz współczynniki bezpieczeństwa przeciw wykolejeniu. Wyniki przedstawiono w formie wykresów, na których prędkość ruchu pojazdu jest parametrem aktywnym.
EN Changeability of work conditions is one of the characteristic features of rail vehicle-track system. Short time period of the changeability may occur (e.g. time of drive between the stations) as well as the long time one (e.g. connected with environment temperature changes). The influence of two factors on rail vehicle-track system properties was study by means of the system model creation and analysis. The first is car body mass, the second is track ballast stiffness. The first one is numbered among short time changeability period, the second one among long time changeability period. Comparison of vehicle-track system features for nominal values and for reduced values of both the parameters was done. Each value of the changed parameters may appear in real system. Bifurcation method was adapted to stability of motion research. Furthermore the wheel-rail lateral forces and derailment ratio were analysed. The diagrams, where vehicle velocity is active parameter was adopted as a form of results presentation.
Słowa kluczowe
PL pojazd szynowy   stateczność ruchu   prędkość krytyczna  
EN rail vehicle   stability of motion   critical velocity  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2017
Tom z. 118
Strony 95--107
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., tab., rys., wykr.
Twórcy
autor Dusza, M.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
Bibliografia
1. Bałuch H.: Diagnostyka nawierzchni kolejowej. WKŁ, Warszawa 1978.
2. Dusza M., Zboiński K.: Badania wpływu zmian parametrów wybranych fragmentów szlaku kolejowego na własności ruchowe modelu pojazdu szynowego, Prace Naukowe, Transport, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, zeszyt 71, str. 23-41, Warszawa 2009.
3. Dusza M., Zboiński K.: Comparison of two different methods for identification of railway vehicle critical velocity, Proceedings of 12th Mini Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies, Budapest, 8-10 November, 2010, pp. 161-170.
4. Dusza M., Zboiński K.: Wybrane zagadnienia dokładnego wyznaczania wartości prędkości krytycznej modelu pojazdu szynowego, Kwartalnik Pojazdy Szynowe, Nr 1/2012, ISSN-0138-0370, str. 13-19.
5. Dusza M.: The wheel-rail contact friction influence on high speed vehicle model stability, Transport Problems, volume 10, issue 3, ISSN 1896-0596 (online 2300-861X), pp. 73-86, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015.
6. Iwnicki S. (editor): Handbook of railway vehicle dynamics. CRC Press Inc., 2006.
7. Kalker, J.J.: A fast algorithm for the simplified theory of rolling contact, Vehicle System Dynamics, vol. 11, 1982, pp. 1-13.
8. Sobaś M.: Stan doskonalenia kryteriów bezpieczeństwa przed wykolejeniem pojazdów szynowych, Pojazdy Szynowe 4/2005, str. 1-13.
9. Sysak J.: Drogi Kolejowe. PWN, Warszawa 1986.
10. Towpik K.: Infrastruktura drogi kolejowej, obciążenia i trwałość nawierzchni, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB Warszawa-Radom 2006.
11. Wilson N., Fires R., Witte M., Haigermoser A., Wrang M., Evans J., Orlova A.: Assessment of safety against derailment using simulations and vehicle acceptance test: a worldwide comparison of state-ofthe-art assessment methods, Vehicle System Dynamics, Vol. 49, No. 7, July 2011, pp. 1113-1157.
12. Zboiński K., Dusza M.: Development of the method and analysis for non-linear lateral stability of railway vehicles in a curved track, Proceedings of 19th IAVSD Symposium, Milan 2005, supplement to Vehicle System Dynamics, vol. 44, 2006, pp. 147-157.
13. Zboiński K., Dusza M.: Self-exciting vibrations and Hopf’s bifurcation in non-linear stability analysis of rail vehicles in curved track, European Journal of Mechanics, Part A/Solids, vol. 29, no. 2, pp. 190-203, 2010.
14. Zboiński K., Dusza M.: Extended study of rail vehicle lateral stability in a curved track, Vehicle System Dynamics, vol. 49, No. 5, May 2011, pp. 789-810.
15. Zboiński K.: Nieliniowa dynamika pojazdów szynowych w łuku, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, Warszawa-Radom 2012.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e4d4e652-2534-42da-8b43-354456d1c00a
Identyfikatory