Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e4c25478-0801-4aae-abc9-d1ae0202f8c9

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Naprawa deformacji stalowych elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych metodą formowania termicznego

Autorzy Kurp, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Bridge's deformed steel structural components repairing by thermal forming
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Metody termicznego formowania należą do bezkontaktowych metod zmian kształtu elementów. Mechanizmem napędowym procesu jest rozszerzalność termiczna - naturalne zjawisko zachodzące dla wszystkich materiałów. Formowanie termiczne pozwala na naprawę uszkodzonych obiektów mostowych bez konieczności ich demontażu co znacznie skraca czas naprawy i pozwalana na szybsze oddanie takich obiektów do użytku. Czas oddania obiektu odgrywa kluczową kwestię w sensie logistycznym, ponieważ wpływa na poprawienie przepustowości istniejącej infrastruktury drogowej oraz kolejowej z jak najkrótszym wyłączeniem jej z ruchu. Przekłada się to na lepsze planowanie tras przejazdu, z jak najmniejszymi opóźnieniami spowodowanymi przez objazdy, które mogą być konsekwencją zamknięcia drogi na czas naprawy, bądź też opóźnieniami spowodowanymi znacznym zmniejszenie przepustowości uszkodzonego odcinka drogowego. Naprawa niedużych uszkodzeń ma ponadto istotny wpływ na bezpieczeństwo w transporcie, wynikające z dopuszczenia obiektu do ruchu z pełnym obciążeniem ruchem. W niniejszym artykule autor podał przykłady możliwych uszkodzeń oraz zaprezentował sposoby formowania termicznego elementów konstrukcji mostowych, które ulegają uszkodzeniu w trakcie eksploatacji, na skutek impaktu z poruszającymi się pojazdami oraz na skutek działania skrajnych warunków atmosferycznych. Ponadto autor przedstawił model analityczny pozwalający na przewidywanie kierunku deformacji oraz zaprezentował wyniki badań eksperymentalnych nad formowaniem termicznym.
EN Thermal forming methods are non contact shape change methods of various elements. The methodology behind this process is formed by thermal expansion - a natural phenomenon occurring for all materials. Thermoforming allows repairing damaged bridges without necessity to dismantle their structures. This method reduces repairing time. Putting construction of a bridge to public use is a key issue in terms of logistics as this can substantially improve traffic flow on existing road or railway infrastructure with minimum disturbance to public users. This shifts into better route planning, minimizes possible delays caused by future detours incurred by road closures caused by repairs or reduction of overall road capacity. Small defects repair has also a significant influence on transport safety, arising from the approving to use of the object with full load traffic. Author of this paper shows examples of possible bridge damages and presents ways to thermoforming structural components of bridges which were damaged during the exploitation, due to the impact from moving vehicles, and as a result of extreme weather conditions. Author presents analytical model which give us opportunity to predict the direction of deformation. The results of experimental studies on thermal forming will be presented in this paper as well.
Słowa kluczowe
PL mosty   naprawa uszkodzeń   konstrukcje mostowe   konstrukcje stalowe   formowanie termiczne  
EN bridges   thermal forming   bridge constructions   steel components   repair of damages   repairing  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 625--635
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., il., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kurp, P.
  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Bibliografia
1. Avent R., Mukai D., Heat-straightening repairs of damaged steel bridges. A manual of practice and technical guide. US Department of Transportation. Report No. FHWA-IF-99-004, 1998
2. Anderson M., The Road to Repair, Modern Steel Construction, August 2010
3. Mucha Z., Kurp P., Laser forming of construction bars: analytical and experimental research, Young Technologies Day, Prešov , Slovakia, 17-19th June 2010
4. Mucha Z., Kurp P., Łabędzki P., Non contact laser forming of construction bars, CONAT 2010 International Automotive Congress, Brasov, Romania XI-th Edition, October 27-29, s. 183-188
5. Mucha Z., Modelowanie i eksperymentalne badania kształtowania laserowego materiałów konstrukcyjnych, Rozprawa habilitacyjna, Kielce 2004.
6. Radek N.: Laserowe kształtowanie rur ze stali 10. Przegląd Mechaniczny, 11 (2001), s. 21-23.
7. Radek N.: Wpływ parametrów laserowego kształtowania na mikrostrukturę i twardość odkształconych warstw rury ze stali 10. Hutnik - Wiadomości Hutnicze, 6 (2002), s. 255-258.
8. Radek N.: Pomiary temperatury przy laserowym kształtowaniu rur. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej Mechanika, 75 (2001), s. 155-163.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e4c25478-0801-4aae-abc9-d1ae0202f8c9
Identyfikatory