Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e4b3419b-b6ec-4a6d-b062-fe24fedfaa8c

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Selected aspects of road vehicle localisation

Autorzy Jackowski, S.  Górska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Wybrane aspekty lokalizacji pojazdów drogowych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The article discusses possibilities of integrating techniques for optical recognition of vehicles, e.g. by automatic numer plate analysis, with data transmission via wireless mobile networks in order to create mobility patterns for objects of interest. The collected data may be interpolated to fill gaps and to prove the coincidence of the observed vehicle’s presence at selected places with other events. Further, course prediction by means of extrapolation may be attempted. Several theoretical and practical aspects of data acquisition, transmission and analysis are studied in this article.
PL W artykule omówiono możliwości integracji techniki optycznego rozpoznawania pojazdów, na przykład przez automatyczną analizę znaków znajdujących się na tablicach rejestracyjnych, z przesyłaniem pozyskanych danych za pośrednictwem heterogenicznej sieci telekomunikacyjnej w celu stworzenia modeli mobilności dla obiektów zainteresowania. Zgromadzone dane mogą być interpolowane celem weryfikacji obecności obserwowanego pojazdu w wybranych miejscach. Ponadto możliwe do określenia są dalsze przebiegi badanej trajektorii poprzez ekstrapolację. W artykule przedstawiono wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty pozyskiwania danych, ich transmisji i analizy.
Słowa kluczowe
PL rozpoznawanie tablic rejestracyjnych   automatyczna lokalizacja pojazdów   GPS  
EN license plate recognition   automatic vehicle localization   GPS  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 195--198
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Jackowski, S.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
autor Górska, M.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Bibliografia
1. Górska M., Jackowski S., Retina – a surveillance tool for road traffic, Czasopismo TTS – Technika Transportu Szynowego 2015, nr 12
2. Górska M., Analiza przydatności mobilnych źródeł informacji w systemie RETINA. Czasopismo Logistyka 2015, nr 3
3. Górska M., Analiza wybranych cech dystynktywnych pojazdów drogowych w systemie RETINA. Czasopismo Logistyka 2014, nr 6
4. Górska M., Predykcja Bayesowska w systemie RETINA. Czasopismo Logistyka 2014, nr 2
5. Górska M., Podstawy modelowania sieci dróg w Systemie Poszukiwania Pojazdów Drogowych Według Zadanych Cech. Czasopismo Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2013, nr 3
6. Górska M., Jackowski S., Wybrane techniki sieciowej obserwacji ruchu pojazdu drogowego. Czasopismo TTS – Technika Transportu Szynowego 2012, nr 9
7. Górska M., Metody matematyczne ekstrapolacji trajektorii ruchu pojazdów drogowych. Czasopismo TTS – Technika Transportu Szynowego 2012, nr 9
8. Górska M., Jackowski J., Analiza wybranych czynników wpływających na trajektorie ruchu poszukiwanych pojazdów. Czasopismo Logistyka 2012, nr 3
9. Górska M., Jackowski S., Optymalizacja sieci inteligentnych obserwatorów. Czasopismo Logistyka 2011, nr 6
10. Górska M., Assessment of observer positions for given behawior of drivers. Czasopismo Logistyka 2011, nr 6
11. Górska M., Tracing multiple mobile objects by a network of inteligent detectors. Czasopismo Logistyka 2011, nr 3
12. Górska M., Course prediction for mobile object tracing network. Proceedings of the 4th International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists, Poznań 2011
13. High Definition (HD) Image Formats for Television Production, Genewa: EBU Technical, EBU – TECH 3299, Geneva 2010
14. Huang C.M., Chen Y.S.: Telematics Communication Technologies and Vehicular Networks: Wireless Architectures and Applications, Information science reference, ISBN 978-1-60566-841-3, 2010
15. Hudert S., Niemann C., Eymann T., On Computer Simulation as a Component in Information Systems Research. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6105, Global Perspectives on Design Science Research, str. 167-179, 2010
16. Jackowski S., Chrzan M.: Współczesne systemy telekomunikacyjne – część 1 i 2, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2008
17. Klin M. Ch., Pöschel R., Rosenbaum K., (z niem. przeł. Jerzy Browkin): Algebra stosowana dla matematyków i informatyków: grupy, grafy, kombinatoryka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1992
18. Meng X., Chen J.: Moving objects management: models techniques and applications, Wydawnictwa Tsinghua University Press, Beijing oraz Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010
19. Nagel K., Schreckenberg M.: A cellular automaton model for freeway traffic, Journal de Physique I France 2, vol. 2, no. 12, 1992
20. Olariu S, Weigle M.C.: Vehicular networks – from theory to practice, Wydawnictwo Chapman & Hall/CRC, 2009
21. Wesołowski K., “Systemy Radiokomunikacji Ruchomej”, Warszawa, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności 2006
22. Internet, GDDiK: www.gddkia.gov.pl/927/drogi-krajowe
23. Internet, GDDiK: www.gddkia.gov.pl/22/mapa-kamer-monitorujacych
24. Internet, GDDiK: http://www.gddkia.gov.pl/pl/926/autostrady
25. Internet, GUS: http://old.stat.gov.pl/gus/5840_748_PLK_HTML.htm
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e4b3419b-b6ec-4a6d-b062-fe24fedfaa8c
Identyfikatory