Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e4a217e8-643f-4cbe-9458-09128e5f116e

Czasopismo

Inżynieria i Budownictwo

Tytuł artykułu

Pomiary osiadania zespołu budynków mieszkalnych posadowionych na lessach

Autorzy Nepelski, K.  Borowski, Ł. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Settlement monitoring of residential buildings based on loess
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono wyniki pomiarów osiadania zespołu czterokondygnacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Wykonano dwa pomiary w odstępie pięciu miesięcy, w czasie których zbudowano trzy kondygnacje budynku. Pomiary wykonywano zgodnie z zasadami niwelacji precyzyjnej.
EN The article presents the results of settlement measurements of group fourresidential buildings. Two measurements were performed within five months and during that time the building was extended with three floors. Measurements were made in accordance with the principles of precise leveling.
Słowa kluczowe
PL osiadanie   pomiar   dokładność pomiaru   budynek mieszkalny   less  
EN settlement   measurement   measurement accuracy   residential building   loess  
Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Rocznik 2015
Tom R. 71, nr 7
Strony 359--361
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., il.
Twórcy
autor Nepelski, K.
  • Politechnika Lubelska
autor Borowski, Ł.
  • Politechnika Lubelska
Bibliografia
[1] Gazda L., Franus M.: Właściwości fizykochemiczne i mechaniczne wybranych gruntów spoistych Lubelszczyzny do zastosowań hydroizolacyjnych. "Budownictwo i Architektura", nr 2/2014.
[2] Meyer Z., Kowalów M.: Prognoza osiadania budynku w związku ze zmianą sposobu posadowienia. Materiały XXVI konferencji naukowo-technicznej "Awarie budowlane 2013", Szczecin 2013.
[3] Nepelski K.: Weryfikacja parametrów podłoża gruntowego z wykorzystaniem analizy wstecznej na przykładzie wiaduktu drogowego. "Budownictwo i Architektura", nr 2/2014.
[4] Osada E.: Osnowy geodezyjne. Wydawnictwo UxLan, Wrocław 2013.
[5] PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie.
[6] Wysokiński L., Kotlicki W., Godlewski T.: Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2011.
[7] Zaczek-Peplińska J., Pasik M., Popielski P.: Geodezyjny monitoring obiektów w rejonie oddziaływania budowy tuneli i głębokich wykopów - doświadczenia i wnioski. .Architectura", nr 12 (2)/2013.
[8] Zaczek-Peplińska J., Popielski P.: Wykorzystanie monitoringu geodezyjnego do weryfikacji modeli numerycznych oddziaływania realizowane] inwestycji na obiekty sąsiednie. "Czasopismo Techniczne", z. 3-Ś/2011.
[9] Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Lublinie przy ul. Cyprysowej, Lublin 2012.
[10] Projekt budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym przy ul. Cyprysowej w Lublinie, ASA Architekci, 2013.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e4a217e8-643f-4cbe-9458-09128e5f116e
Identyfikatory