Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e47ecf86-377b-46e0-baf2-d280e3cc9755

Czasopismo

Inżynieria i Budownictwo

Tytuł artykułu

Problematyka rewitalizacji historycznych mostów sklepionych na przykładzie linii kolejowej z Sieniawy Żarskiej do Jasienia

Autorzy Dankowski, M.  Juszczyk, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The problems of revitalization of the historical arched bridges for instance railway line from Sieniawa Żarska to Jasień
Konferencja IX Konferencja Naukowo-Techniczna "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych", Zielona Góra, 21-23 marca 2018 r.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono problematykę dotyczącą stanu technicznego zabytkowych obiektów inżynierskich na przykładzie nieużytkowanych mostów sklepionych w ciągu nieczynnej linii kolejowej Sieniawa Żarska – Jasień. Opisano obecnie występujące uszkodzenia tych obiektów oraz zasygnalizowano konieczność podjęcia przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
EN This article presents the problems which are connected with technical condition of the historic engineering objects for example not in-service railway arched bridges on the not working railway route Sieniawa Żarska – Jasień. Were described the technical parameters of these objects and their damages and the ideas for the future.
Słowa kluczowe
PL rewitalizacja   most sklepiony   obiekt historyczny   linia kolejowa  
EN revitalization   arched bridge   historical object   railway line  
Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Rocznik 2018
Tom R. 74, nr 4
Strony 204--206
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., il., tab.
Twórcy
autor Dankowski, M.
  • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski
autor Juszczyk, A.
  • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
[1] Bień J.: Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych. WKŁ, Warszawa 2010.
[2] Biliszczuk J. i inni: Podręcznik inspektora mostowego. Politechnika Wrocławska, Wrocław 1995.
[3] Biliszczuk J. i inni: Rewitalizacja starego wiaduktu kolejowego z przeznaczeniem na kładkę dla pieszych. "Mosty", nr 6/2014.
[4] Hołowaty J., Jurkowski D., Zimny G.: Modernizacja kolejowego wiaduktu i przepustu o konstrukcji łukowej murowanej. Mosty łukowe - dzieła kultury: projektowanie, budowa, utrzymanie. Seminarium naukowo-techniczne Wrocławskie Dni Mostowe, Wrocław 2015.
[5] Juszczyk A., Dankowski M., Wysokowski A.: Not in-service railway arched bridges and their future. "Civil and Environmental Engineering Reports", No. 17/2015, DOI: 10.1515/ceer-2015-0021.
[6] Juszczyk A., Dankowski M., Wysokowski A.: Problematyka utrzymania nieużytkowanych mostów kolejowych na przykładzie linii nr 368 w zachodniej Wielkopolsce. "Inżynier Budownictwa", nr 4/2016.
[7] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (DzU z 1998 r. nr 151, poz. 987 z późniejszymi zmianami).
[8] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasień, przyjęte uchwałą nr XIV/112/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 marca 2012.
[9] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki Łużyckie, przyjęte uchwałą nr V1/26/2015 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 kwietnia 2015.
[10] Linia kolejowa: 282 Miłkowice - Jasień [online]. [dostęp: 27.11.2017]. Dostępny w internecie: http://infra.atlaskolejowy.net/?id=linia&kraj=pl&poz=282.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e47ecf86-377b-46e0-baf2-d280e3cc9755
Identyfikatory