Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e47aea92-cdf9-4b91-925b-ec4310859dd3

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wyniki monitoringu jakości powietrza w warunkach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego dla obszaru miasta Bielsko-Biała

Autorzy Brzozowski, K.  Maczyński, A.  Ryguła, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The results of air quality monitoring in the conditions of the morning and afternoon traffic peak for the area of Bielsko-Biała
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Jednym z najważniejszych kierunków działań związanych z transportem drogowym, szczególnie miejskim, jest poszukiwanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących obciążenie środowiska powodowane ruchem pojazdów. Istotne jest tu między innymi ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Rozwój technologii ITS stwarza w tym zakresie nowe, szerokie możliwości. W artykule zaprezentowano wyniki pierwszego etapu realizacji koncepcji rozbudowy nieinwazyjnego systemu monitoringu ruchu drogowego OnDynamic o moduł oceny jakości powietrza. Etap ten obejmował mobilny monitoring jakości powietrza w warunkach szczytów komunikacyjnych. Badania przeprowadzono w Bielsku-Białej, a ich wyniki będą wykorzystane w dalszych pracach mających na celu ustalenie lokalizacji dla stacji systemu OnDynamic rozszerzonego o moduł oceny jakości powietrza.
EN One of the most important directions of activities relating to road transport, particularly in urban areas, is seeking technical and organizational solutions to minimize the environmental impact caused by road traffic. Highly important, among other things, is to reduce air pollution. Development of ITS technology creates in this field new possibilities. The article presents the results of the first phase of the extension of OnDynamic (non-invasive traffic monitoring system) with an air quality assessment module. This stage included a mobile air quality monitoring during transport peaks. The study was conducted in Bielsko-Biala, and their results will be used in further work to determine a location for the OnDynamic station equipped with a module of air quality assessment.
Słowa kluczowe
PL zanieczyszczenie powietrza   ITS   monitoring  
EN air pollution   ITS   traffic monitoring  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 11
Strony 38--44
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., il., wykr.
Twórcy
autor Brzozowski, K.
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
autor Maczyński, A.
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
autor Ryguła, A.
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Bibliografia
1. Brzozowski K., Mikroskalowe modele emisji i dyspersji zanieczyszczeń samochodowych. Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Rozprawy Naukowe nr 18, Bielsko-Biała 2006.
2. Bylinko L., Uwarunkowania i perspektywy rozwoju miejskiej infrastruktury transportowej. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2013, nr 3.
3. Dyr T, Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2011, nr 10.
4. Grabara A., Płosa J, Ryguła A.: The evaluation of the efficiency of determining traffic volume using Bluetooth systems. Transport Problems'2015: VII International Scientific Conference, IV International Symposium of young researchers: proceedings. Katowice, 2015.
5. Konior A., Brzozowski K., Maczyński A., Ryguła A.: A concept of extension of the OnDynamic system with module for monitoring road traffic impact on the urban environment, Archives of Transport System Telemetics, Vol. 9, Issue 2, 2016.
6. Mysłowski J., Wpływ transportu drogowego na stan zapylenia powietrza atmosferycznego. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2013, nr 10.
7. Project SATURN. Studying atmospheric pollution in urban areas. Final Report (ed. Moussiopoulos N.), Thessaloniki, 2003.
8. Raport o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2010, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, październik 2011 r.
9. Stan środowiska w województwie śląskim w 2014 r. Wojewoda Śląski, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Katowice 2015, ISSN 1731-9188.
10. System OnDynamic: http://apm.pl/systemy/ondynamic/ [28.05.2016].
11. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. I: Skrzyżowania zwykłe i skanalizowane, GDDP, Warszawa 2001.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e47aea92-cdf9-4b91-925b-ec4310859dd3
Identyfikatory