Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e471147a-eaf8-4bbe-927e-26583b2efbe2

Czasopismo

Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology

Tytuł artykułu

Opracowanie regresyjnych metod obliczania zasadniczych parametrów alternatywnych toksycznych efektów ksenobiotyków

Autorzy Zinkovskyy, Y. G.  Zhuk, O. V.  Oloś, G.  Zhuk, M.  Jabłecki, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Development of the regression methods for calculating the essential characteristics of alternative toxic effects of xenobiotics
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Na podstawie wykorzystania aparatu matematycznego modelu molekularnego dynamiki alternatywnych efektów ksenobiotyków zaproponowano szereg metod regresyjnych do analizy danych doświadczalnych. Dla grup zwierząt doświadczalnych Cypris pubem, Brachidanio rerio i Psevdorazbora parwa dla obecnych w wodzie różnych, stałych w czasie stężeń jonów miedzi, niklu i amonu określone zostały: graniczny (Tg) i charakterystyczny (τ) czas efektu, stężenia graniczne (minimalne toksyczne) toksykantów (Cg), wewnętrzne aktywności tworzących się kompleksów „ksenobiotyk - makromolekuły organizmu" (α) i pozorne stałe szybkości równowagi procesu ich rozpadu (Kapp). Zaproponowano szereg metod wykrywania wpływu efektów podostrych na całokształt dynamiki toksycznego działania ksenobiotyków przy ich małych stężeniach w środowisku wodnym.
EN On the basis of the use of mathematical model of the molecular dynamics of alternative effects ot xenobiotics, a number of regression methods to analyze experimental data has been proposed. Three groups of experimental animals were used: Cypris pubera, Brachidanio rerio and Pseudorazbora panva. Ali of them were examined for yarious, fixed in time concentrations of ions of copper, nickel and ammonium in aquatic environment. Yalues of: threshold (Tg) and characteristic (τ) times of the effect, the concentration limits (minimum toxic) of toxicants (Cg), internal activity of the "xenobiotic -macromolecule of organisms" formed complexes (α) and apparent constants rates of the balance of their decay (Kapp) were set out. Several methods of detecting the influence of subacute effects on the overall dynamics of toxic effect of xenobiotics at its Iow concentrations in the aquatic environment were proposed.
Słowa kluczowe
PL efekt toksyczny   metody regresyjne   jony miedzi   jony niklu   jony amonu   efekt podostry  
EN toxic effect   regression methods   copper   nickel   ammonium ions   subacute effect  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology
Rocznik 2011
Tom R. 16, NR 1-2
Strony 29--34
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Zinkovskyy, Y. G.
  • Uniwersytet Opolski ul. kard. B. Kominka 6 45-035 Opole tel./fax77401 6048
autor Zhuk, O. V.
autor Oloś, G.
  • Uniwersytet Opolski ul. kard. B. Kominka 6 45-035 Opole tel./fax77401 6048
autor Zhuk, M.
  • Uniwersytet Opolski ul. kard. B. Kominka 6 45-035 Opole tel./fax77401 6048
autor Jabłecki, R.
  • Uniwersytet Opolski ul. kard. B. Kominka 6 45-035 Opole tel./fax77401 6048
Bibliografia
[1] Newraan M.C.: Fundamentals of Ecotoxicology. 3rd ed. CRC Press, Boca Raton, Florida 2009.
[2] Piotrowski J.K.: Podstawy toksykologii. WNT, Warszawa 2006.
[3] Walker C.H., Hopkin S.P., Sibly R.M. i Peakall D.B.: Principles of Ecotoxicology. 3rd ed. CRC Press, New York 2005.
[4] Potrohov S., Zinkovsky O.G., Zinkovsky V.G., Oloś G. i Zhuk O.V.:Dynamika efektów toksycznych różnych stężeń jonów amonu u r\b. Chem. Dydakt. Ekol. MetroL, 2010. 15(1), 29-39.
[5] Zinkovsky V.G., Zhuk O.V., Oloś G. i Zhuk M.: Dynamie modelling of xenobiotic action on organizm using parameters of Lethal tońc effect. Proc. XVI NatJ. Conf. Appl, Math. Biol. Med. Krynica, AGH Kraków. September, 14-16, 2010. 111-116.
[6] Oloś G., Zinkovsky V.G.. Zhuk O.V. i Stankevich E.: The analysis of variable dislribution futictions of alternalive toxic effects xenubiotics on hydrobionts. Proc. Tbirteenth Natl. Conf. Appl. Math. Biol. Med. Uniwersytet Jagielloński. Kraków 2007,74-78.
[7] OECD, Paris, 1981, Test Guideline 203, Decision of the Council C(8I) 30 finał and updates.
[8] Walker C.H.. Hopkin S.P., Sibly R.M. i Peakall D.B.: Podstawy ekotoksykologii. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002.
[9] Metody biologii matematycznej. T. 2. Wyższa Szkoła, Kijów 1981.
[10] Biological Concepts and Techniques in Toxicology. Ań Integrated Approach, Ed. J.E. Riviere. Informa Healthcare, London, UK 2006.
[11] Oloś G.. Zinkovsky V.G., Zhuk M. i Zhuk O.V.: A molecular model and a metliod of isodynamic analysis of combined effects of constanl xenobiotic concentmtions. Proc. XVI Natl. Conf. Appl. Math. Biol. Med. Krynica, September. 14-16, 2010, 82-87.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e471147a-eaf8-4bbe-927e-26583b2efbe2
Identyfikatory